see. think. act.
Meta

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov pre zákazníkov a obchodných partnerov

Upozornenia k spracovaniu údajov pre webové stránky ZF

Tieto upozornenia k spracovaniu údajov vysvetľujú, ako spoločnosť ZF Friedrichshafen AG (ďalej len „ZF“, „my“ alebo „nás“) ako prevádzkovateľ získava, spracúva a používa Vaše osobné údaje, keď navštívite webové stránky ZF dostupné na lokalite zf.com.

V ZF berieme našu zodpovednosť pri ochrane Vašich osobných údajov vážne. V týchto informáciách o spracúvaní osobných údajov znamenajú „osobné údaje“ všetky informácie, samotné alebo v súvislosti s inými informáciami, ku ktorým máme prístup a ktoré sa vzťahujú na Vás ako identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Dbáme na Vaše právo na ochranu údajov a Vaše osobné údaje spracúvame iba pri dodržiavaní platných zákonov na ochranu údajov. Tieto upozornenia k spracovaniu údajov sa vzťahujú na informácie, ktoré zhromažďujeme, keď používate webové stránky ZF a ich funkcie.

1. Informácie o získavaní a používaní údajov

Každý raz, keď navštívite naše webové stránky ZF, zhromažďujeme určité informácie. Tieto informácie sa používajú na účely uvedené v nasledujúcom texte. Konkrétne druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, závisia od Vašich aktivít na webových stránkach ZF. Aj to bližšie vysvetľujeme v nasledujúcom texte.

1.1 Automaticky zhromažďované informácie

Pri používaní webových stránok ZF bez registrácie nemusíte aktívne uvádzať žiadne osobné údaje; automaticky však získavame a spracúvame nasledujúce informácie:

technické údaje o relácii a pripojení vrátane adresy IP Vášho zariadenia; typ prehliadača; informácie o Vašom zariadení, hardvéri a softvéri; používateľské nastavenia; webové stránky, ktoré ste vyvolali priamo pred návštevou webových stránok ZF; stránky, ktoré ste si prezerali na webových stránkach ZF, ako aj dátum a čas Vašej návštevy.

Vyššie uvedené údaje spracúvame a používame na nasledujúce účely: (1) poskytnutie webových stránok ZF a ich funkcií; (2) zlepšenie vlastností a funkcií webových stránok ZF; (3) zabránenie a rozpoznanie zneužitia a chybných funkcií webových stránok ZF vrátane vyhľadávania chýb.

Tento druh informácií sa zhromažďuje, okrem iného, pomocou súborov cookie. Presnejšie informácie o druhoch súborov cookie a ich príslušnom konkrétnom účele nájdete nižšie v oddiele 2.

Spracovanie a používanie údajov je založené na právnych predpisoch, ktoré to povoľujú, pretože (1) spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy o používaní webových stránok ZF alebo (2) ZF má oprávnený záujem na zaistení funkčnosti a bezchybnej prevádzky webových stránok ZF, ako aj prispôsobení týchto webových stránok požiadavkám používateľov.

1.2 Používateľské dopyty, vytvorenie konta a prihlásenie

Keď si vytvárate konto ZF, ktoré je potrebné pre niektoré časti webových stránok ZF, v rámci registračného procesu od Vás získavame Vami uvedené údaje:

meno a priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne čísla, oblasť pôsobnosti, odvetvie, názov a druh Vašej organizácie, adresa podniku.

Rovnaké údaje sa spracúvajú, keď používateľ vyplní kontaktný formulár na webovej stránke, aby si vyžiadal napríklad technické informácie.

Vyššie uvedené údaje spracúvame a používame na nasledujúce účely: (1) Kontrola, či spĺňate predpoklady pre konto ZF a spravovanie tohto konta, (2) Plnenie podmienok pre používaní webových stránok ZF a všetkých práv a povinností, ktoré obsahujú, (3) Prispôsobenie webových stránok ZF a ich obsahov Vašim požiadavkám, (4) Komunikácia s Vami zasielaním technických informácií, aktualizácií, bezpečnostných upozornení, správ pre oddelenie technickej podpory a správcu, zodpovedanie Vašich otázok a dopytov, a poskytovanie služieb zákazníkom.

Spracovanie a používanie údajov je založené na právnych predpisoch, ktoré to povoľujú, pretože (1) spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy vrátane podmienok používania webových stránok ZF alebo (2) ZF má oprávnený záujem na zaistení funkčnosti webových stránok ZF, ako aj prispôsobení týchto webových stránok požiadavkám používateľov.

Keď si vytvoríte konto ZF alebo sa s ním prihlásite, Vaše prihlasovacie údaje (meno používateľa a heslo) používame na to, aby sme Vám udelili prístup k webovým stránkam a, ak je to príhodné, ďalším online službám zo strany ZF alebo tretích osôb, ku ktorým môžete získať prístup prostredníctvom webových stránok ZF, a aby sme spravovali tento prístup. Informácie, ktoré ste zadali pri registrácii (meno používateľa a heslo), sa spracúvajú na overenie a potvrdenie Vášho oprávnenia, a aby sme mohli zodpovedať Vaše prípadné dopyty ohľadne obnovenia Vášho hesla.

1.3 Osobné údaje z iných zdrojov: doplnky sociálnych médií a sociálne siete

Pri používaní našich webových stránok Vám povoľujeme zdieľať informácie so stránkami sociálnych médií pomocou tzv. sociálnych doplnkov alebo spojiť Vaše konto s príslušnou stránkou sociálneho média. Sociálne siete môžu vyvolať osobné údaje aj bez interakcie s doplnkom.

Z tohto dôvodu integrujeme sociálne doplnky sociálnych sietí, keď ich používame na našich webových stránkach, nasledovne: pri Vašej návšteve na našich webových stránkach sú sociálne doplnky deaktivované, to znamená, že prevádzkovateľom týchto sietí sa neprenášajú žiadne údaje. Ak chcete použiť jednu zo sietí, kliknite na príslušný sociálny doplnok, aby ste nadviazali spojenie so serverom príslušnej siete. Ak ste počas návštevy webových stránok ZF s vloženým sociálnym doplnkom prihlásení na sociálnej sieti, táto sieť môže zhromažďovať a ukladať informácie o tejto návšteve, a priradiť ich Vášmu kontu sociálneho média. Ak tomu chcete zabrániť, pred aktiváciou sociálneho doplnku sa odhláste zo siete. Po odhlásení sa údaje vyvolané počas návštevy webovej stránky ZF nemôžu prepojiť s údajmi Vášho používateľského konta na sociálnej sieti.

ZF nemá vplyv na údaje získavané sociálnymi sieťami prostredníctvom príslušných doplnkov. Odporúčame si prečítať príslušné vyhlásenia o ochrane údajov, aby ste sa dozvedeli viac o používaní a funkciách sociálnych doplnkov, kategóriách získavaných údajov, zamýšľanom účele, ktorý je základom získavania údajov, a o všeobecných praktikách sociálnych sietí pri ochrane údajov.

Sociálne doplnky Facebook

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Informácie o ochrane údajov spoločnosti Facebook nájdete tu: https://www.facebook.com/policy

Sociálne doplnky Twitter

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Informácie o ochrane údajov spoločnosti Twitter nájdete tu: https://twitter.com/de/privacy

Sociálne doplnky LinkedIn

LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Informácie o ochrane údajov spoločnosti LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Keď na sociálnych médiách zdieľate informácie alebo spojíte svoje konto ZF s príslušnou stránkou sociálneho média, tieto stránky sociálnych médií nám automaticky udelia prístup k určitým osobným údajom, ktoré sú tam o Vás uložené: aké obsahy ste si prezerali, aké obsahy ste olajkovali a aké reklamy sa Vám zobrazili, resp. na ktoré ste klikli.

Vyvolanie našej webovej stránky ZF je okrem toho možné prostredníctvom poskytovateľa tretej strany, webové stránky ZF môžete vyvolať napríklad cez naše profily sociálnych médií. V týchto prípadoch získavame z Vášho konta sociálneho média nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako aj všetky informácie, ktoré ste zverejnili.

Vyššie uvedené informácie spracúvame a používame, aby sme zlepšili vlastnosti a funkcie webových stránok ZF a ponúkli Vám servis na mieru.

Spracovanie a používanie údajov je založené na právnych predpisoch, ktoré to povoľujú, pretože ZF má oprávnený záujem prispôsobiť funkčnosť webových stránok ZF požiadavkám používateľov, ako aj na cielené marketingové aktivity a na účely prieskumu trhu.

Prístup k Vašim osobným údajom nám môžete obmedziť zmenou Vašich nastavení súkromia na príslušných stránkach sociálnych médií.

1.4 Ďalšie služby

Môže sa stať, že pri objednávke ďalších služieb cez webové stránky ZF nám odovzdáte ďalšie informácie. Môže pritom ísť o adresu doručenia, informácie o platbe atď. Zhromažďovanie a používanie takýchto dodatočných informácií podlieha samostatným upozorneniam k spracovaniu údajov pre príslušnú službu.

2. Súbory cookie

Na uloženie a vyvolanie prihlasovacích údajov a iných informácií o používaní pre všetkých používateľov webových stránok ZF používame štandardnú internetovú technológiu – súbory cookie. „Súbory cookie“ sú malé textové súbory, ktoré Váš webový prehliadač ukladá na pevný disk Vášho počítača. ZF umožňujú, okrem iného, uložiť používateľské nastavenia. Webové stránky používajú tak súbory cookie relácie, ako aj trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory cookie, ktorých platnosť uplynie (a automaticky sa vymažú), keď zatvoríte svoj prehliadač. Trvalé súbory cookie zostanú vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich platnosť alebo kým ich nevymažete.

Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať Vaše zariadenie (napr. notebook alebo mobilné koncové zariadenie), aby sa naše webové stránky ZF mohli na Vašom zariadení zobrazovať v upravenom formáte. Súbory cookie Vás obvykle neidentifikujú ako jednotlivca, ale len zariadenie, ktoré používate. Súbory cookie používame na uloženie informácií, ako napr. heslá a používateľské nastavenia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať pri každej návšteve našich webových stránok ZF, aby sme Vám mohli ponúknuť obsahy prispôsobené Vašim potrebám a aby sme optimalizovali výkon webových stránok ZF. Súbory cookie môžu ukladať aj nastavenia návštevníkov a informácie o reláciách, ako napr. navštívené stránky, interakcie s funkciami webových stránok ZF, čas strávený na našich webových stránkach ZF a jazykové nastavenia.

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožňuje blokovať súbory cookie. Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie, deaktivujte ich podľa popisu v tomto návode pre Váš prehliadač http://www.allaboutcookies.org/ alebo použite automatický deaktivačný nástroj, pokiaľ je k dispozícii. Niektoré služby súvisiace s webovými stránkami ZF však nebudú správne fungovať, keď sú súbory cookie deaktivované.

V nasledujúcom texte nájdete zoznam kategórií súborov cookie, ktoré používame na našich webových stránkach ZF, ako aj popis ich funkcií. Niektoré z týchto súborov cookie sú nevyhnutné pre funkciu našich webových stránok ZF. Iné nevyhnutné nie sú, ale pomáhajú nám pri ďalšom vývoji našich webových stránok ZF zhromažďovaním anonymných informácií o používateľoch alebo zlepšovaní používateľskej skúsenosti na našich webových stránkach ZF uložením Vašich nastavení.

Používame nasledujúce druhy súborov cookie:

Nevyhnutné súbory cookie: používajú sa na poskytovanie služieb a aplikácií, o ktoré ste si výslovne žiadali.

Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na prevádzku našich webových stránok ZF. Tieto druhy súborov cookie Vám umožňujú napríklad prihlásiť sa do bezpečných sekcií našich webových stránok ZF, starajú sa o bezpečnosť, ktorú si vyžaduje Vaša návšteva na našich webových stránkach ZF a prispievajú k tomu, aby sa Vami vyvolané obsahy stránok mohli rýchlo načítať. Bez týchto súborov cookie Vám nebudeme môcť poskytnúť Vami požadované služby webových stránok ZF podľa Vašich potrieb.

Používanie týchto súborov cookie si vyžaduje spracovanie nasledujúcich druhov údajov: [anonymné ID relácie prehliadača, skupiny oprávnení, identifikácia používateľa]. Pokiaľ sa tieto údaje považujú za osobné údaje, ich spracovanie je založené na právnych predpisoch, ktoré takéto spracovanie povoľujú, pretože je potrebné na poskytovanie služieb webových stránok ZF.

Funkčné súbory cookie: pamätajú si Vami zvolené používateľské nastavenia s cieľom zlepšiť Vašu používateľskú skúsenosť.

Tieto súbory cookie umožňujú našim webovým stránkam ZF zapamätať si Vaše používateľské nastavenia, ako napríklad Vami preferovaný jazyk, Vami používané koncové zariadenie a Váš región. Cieľom týchto súborov cookie je personalizovať Vašu používateľskú skúsenosť, aby ste pri každej návšteve webových stránkach ZF nemuseli opakovane vykonávať Vaše nastavenia. Ako je vysvetlené vyššie, všetky tieto funkčné súbory cookie sa môžu deaktivovať. Keď to však urobíte, môže sa stať, že už nebudete mať k dispozícii rôzne funkcie našich webových stránok ZF alebo že nebudú fungovať tak, ako by ste chceli.

Používanie týchto súborov cookie si vyžaduje spracovanie nasledujúcich druhov údajov: [ID zariadenia, preferovaný jazyk]. Pokiaľ sa tieto údaje považujú za osobné údaje, je ich spracovanie založené na právnych predpisoch, ktoré takéto spracovanie povoľujú, pretože (1) sú potrebné na poskytovanie požadovaných služieb webových stránok ZF alebo (2) ZF má oprávnený záujem na zaistení funkčnosti webových stránok ZF, ako aj prispôsobení týchto webových stránok požiadavkám používateľov.

Výkonové/analytické súbory cookie: získavajú pseudonymizované informácie o webových stránkach, ktoré ste navštívili.

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky ZF, napr. ktoré stránky vyvolávate najčastejšie a či sa Vám na týchto stránkach zobrazujú chybové hlásenia. Tieto výkonové súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré Vás identifikujú ako jednotlivca, všetky zhromaždené údaje o vás sa sumarizujú a pseudonymizujú (okrem iného odstránime posledné dve oktety Vašej adresy IP). Údajom o používaní získaných z týchto súborov cookie nepriradíme osobné údaje, ktoré ste eventuálne uviedli pri registrácii na konto ZF (napr. Vaše meno).

Na webových stránkach ZF používame technológiu: Piwik PRO GmbH na zhromažďovanie a uchovávanie údajov týkajúcich sa Vášho používania webových stránok ZF na optimalizáciu služieb a marketingu webových stránok ZF. Pomocou súborov cookie je možné z týchto údajov vytvoriť pod pseudonymom profil používateľa.

Pokiaľ sa tieto údaje považujú za osobné údaje, je ich spracovanie založené na právnych predpisoch, ktoré takéto spracovanie povoľujú, pretože (1) ZF má oprávnený záujem na prispôsobení webových stránok ZF požiadavkám používateľov alebo (2) údaje sa používajú v pseudonymizovanej forme na účely optimalizácie a marketingu, a používateľ nenamietal proti tomuto použitiu. Jedným kliknutím na toto prepojenie môžete kedykoľvek namietať proti zhromažďovaniu a spracúvaniu údajov sledovacou technológiou Piwik PRO s účinnosťou pre budúcnosť.

Súbory cookie tretích strán: zhromažďujú informácie pre tretie osoby.

Na vloženie videoklipov na naše webové stránky ZF používame služby poskytované spoločnosťou Brightcove Inc. [www.brightcove.com]. Prehrávač videa od Brightcove štandardne nepoužíva súbory cookie. Doplnky poskytované spoločnosťou Brightcove a iné doplnky tretích strán však môžu obsahovať súbory cookie. Súbory cookie používané doplnkami tretích strán podliehajú kontrole týchto tretích strán. Ak chcete popis súborov cookie, ktoré obsahujú doplnky spoločnosti Brightcove a príslušných súborov cookie tretích strán, obráťte sa na spoločnosť Brightcove: Informácie o súboroch cookie Brightcove.

3. Kontaktné formuláre, odber bulletinov a iných marketingových oznámení

Webové stránky ZF Vám môžu ponúknuť možnosť odberu bulletinu alebo iných marketingových oznámení zasielaných e-mailom. Na tento účel spracúvame a používame Vaše meno a Vašu e-mailovú adresu, aby sme Vám dali k dispozícii bulletin a iné Vami odoberané oznámenia. Druh bulletinu závisí od druhu podnikania vybratého v registračnom formulári a vybratého modelu vozidla.

Spracovanie a používanie osobných údajov na účel odberu bulletinov a iných marketingových oznámení je založené na (1) právnych predpisoch, ktoré to povoľujú, pretože spracovanie zodpovedajúcich údajov je potrebné na poskytovanie odberu alebo (2) Vašom súhlase.

Na potvrdenie Vášho odberu a súhlasu používame metódu Double Opt-In. Vaše potvrdenie uložíme pre jeho zdokumentovanie a na dôkaz Vášho odberu/súhlasu. Váš odber/súhlas máte právo kedykoľvek vypovedať/odvolať, bez toho, aby Vám pritom vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základnej tarify. Zrušenie odberu bulletinu/odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe Vášho súhlasu pred zrušením odberu/odvolaním súhlasu.

4. Objednávka brožúr a iných reklamných prostriedkov

Na našich webových stránkach ZF si môžete objednať brožúry a iné reklamné prostriedky súvisiaci so špecifickými, prostredníctvom webových stránok ZF poskytovanými aplikáciami a službami. Spracúvame a používame Vami uvedené informácie (ako napr. meno, adresa, ďalšie kontaktné údaje, ako aj Vami vybratá brožúra), aby sme vybavili Vašu objednávku a zaslali Vám materiál požadovaným spôsobom (e-mailom, poštou atď.).

Spracovanie a používanie osobných údajov na tento účel je založené na (1) právnych predpisoch, ktoré to povoľujú, pretože spracovanie zodpovedajúcich údajov je potrebné na doručenie objednávok alebo (2) Vašom súhlase. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

5. Zdieľanie údajov v rámci Spoločnosti ZF Group

Spoločnosť ZF je spoločnosť so sídlom v Nemecku, ktorá pôsobí celosvetovo a je súčasťou skupiny spoločností ZF Group, ktorej súčasní členovia sú špecifikovaní v tu („Spoločnosť ZF Group”). Údaje, ktoré nám poskytnete v priebehu registrácie účtu v spoločnosti ZF (pozri bod 1.2 vyššie), budú uložené v našej centralizovanej databáze zákazníkov v Nemecku a zdieľané v rámci Spoločnosti ZF Group za účelom riadenia vášho vzťahu so spoločnosťou ZF a Spoločnosťou ZF Group.

Zdieľanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie na základe toho, že (1) spracovanie je potrebné pre plnenie Dohody, zahrňujúcej Podmienky používania webových stránok spoločnosti ZF; alebo (2) spoločnosť ZF má legitímny záujem na zdieľaní týchto údajov v rámci Spoločnosti ZF Group pre interné administratívne účely.

Informácie o účte v spoločnosti ZF, ktoré sa vás týkajú, môžu byť spracované mimo vašej miestnej príslušnosti a Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane nasledujúcich krajín/regiónov napr. USA, Mexiko, Kanada, Ukrajina, Turecko, Rusko, Väčšia Čína, Švajčiarsko, Srbsko, Japonsko, Spojené arabské emiráty, India, Austrália, Singapur, Indonézia, Kórea, Thajsko, Malajzia, Vietnam, Filipíny, Južná Afrika, Alžírsko, Tunis, Maurícius, Argentína, Brazília a Kolumbia. Ak sa od nás požaduje neprenášať vaše osobné údaje z vašej miestnej príslušnosti podľa platných zákonov o ochrane údajov vo vašej miestnej príslušnosti, prijmeme príslušné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmito požiadavkami.

Akýkoľvek prenos vašich osobných údajov do tretej krajiny (to znamená, ktorá nie je členom EÚ/EHP) bude naďalej v súlade so všetkými platnými zákonmi na ochranu údajov.

Pokiaľ nie je tretia krajina uznávaná Európskou komisiou alebo vo vašej miestnej príslušnosti, že poskytuje primeranú úroveň ochrany, spoločnosť ZF prijme primerané záruky na zabezpečenie primeranej ochrany vašich údajov; napr. uzatváraním dohôd o prenose údajov s príjemcami tretích krajín obsahujúcich štandardné zmluvné doložky, ktoré v súlade s rozhodnutiami Európskej komisie poskytujú primerané záruky a môžu byť požadované podľa qngncebgrpgvba@ms.pbz

Zdieľanie údajov mimo rámca Spoločnosti ZF Group

Na poskytovanie určitých Aplikácií a Služieb zdieľame vaše údaje s konkrétnymi externými stranami, ktoré poskytujú služby v našom mene. Môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán, aby ponúkali alebo uľahčili služby v našom mene, ako sú poskytovateľ služby s informačnými bulletinmi, poskytovateľ IT, poskytovateľ webových služieb, ako aj všetci ostatní poskytovatelia služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia údajov, a preto spracovávajú údaje v našom mene a podľa našich pokynov. Tieto tretie strany majú zakázané používať vaše osobné údaje na vlastné obchodné, propagačné alebo akékoľvek iné účely, ako sú tie, na ktoré sú výlučne určené, a musia dodržiavať naše výslovné pokyny a spĺňať príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Mohli by sme zverejniť osobné informácie, ak to vyžaduje zákon, aby sme vyhoveli platnému súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo právnemu procesu, ktorý bol na nás podaný, alebo ak to vyžaduje iný platný zákon, pravidlo alebo nariadenie.

6. Zisťovanie a stíhanie zneužitia

Uchovávame údaje o používaní vrátane IP adries na účely zistenia a – podľa okolností – stíhania zneužitia webových stránok spoločnosti ZF. Pokiaľ to nie je požadované na účely stíhania, údaje budú vymazané po 7 dňoch. Zachovávanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie na základe toho, že (1) spracovanie je potrebné pre plnenie Dohody, zahrňujúcej Podmienky používania webových stránok spoločnosti ZF; alebo (2) spoločnosť ZF má legitímny záujem na zabezpečení funkčnosti a bezpečnosti webových stránok spoločnosti ZF.

7. Vymazanie údajov

Obvykle vymažeme osobné údaje hneď, ako to už nie je potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli údaje pôvodne zozbierané alebo spracované. V prípade, že spracovanie je založené na súhlase a váš súhlas odvoláte, vymažeme vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu po odvolaní, pokiaľ nie je zo zákona požadované, aby sme údaje uchovávali.

Pokiaľ ide o registrovaných používateľov, spoločnosť ZF im každoročne pošle pripomienku, aby opätovne potvrdili informácie, ktoré poskytli spoločnosti ZF pri registrácii na účet v spoločnosti ZF. Ak používateľ nepotvrdí svoje informácie o účte, účet sa deaktivuje. Spoločnosť ZF vymaže účet v spoločnosti ZF a súvisiace údaje po uplynutí ďalšieho roka po deaktivácii v prípade, že používateľ neposkytne príslušné potvrdenie.

8. Iné služby, aplikácie a webové stránky

Prostredníctvom webových stránok spoločnosti ZF môžete získať prístup k iným službám a aplikáciám použitím osobných údajov, ktoré je vysvetlené v samostatných informačných dokumentoch na ochranu údajov. Naše webové stránky spoločnosti ZF obsahujú aj odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť ZF nezodpovedá za používanie a ochranu osobných údajov na týchto webových stránkach. Odporúčame vám, aby ste si uvedomili, že opúšťate webové stránky spoločnosti ZF a prečítali si informácie o ochrane údajov na iných webových stránkach.

9. Vaše práva

Všeobecne máte nárok požiadať spoločnosť ZF o pristúpenie k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo – podľa okolností – o obmedzenie spracovania, pokiaľ ide o vás, alebo o námietku voči spracovaniu, ako aj o uplatnení vášho práva o prenositeľnosti údajov; to všetko vyplýva z platných zákonov o ochrane údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

10. Kontakt

Pre každú právnickú osobu je vymenovaná zodpovedná osoba, ak to vyžaduje platné právo. Zodpovedná osoba je prítomná v každej záležitosti, ktorá sa vzťahuje na ochranu vašich osobných údajov. Zodpovedná osoba je predovšetkým zodpovedná za dohliadanie a dodržiavanie tohto pokynu, ako aj platných zákonov o ochrane osobných údajov. So všetkými prípadnými poznámkami alebo otázkami, týkajúcimi sa tohto pokynu, sa obráťte na:

Data Protection Officer
ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung/ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen

Nemecko

Pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov v koncerne môžete zastihnúť aj na e-mailovej adrese qngncebgrpgvba@ms.pbz .

Ochrana údajov pri záznamoch kamerou vo verejných priestoroch

11. Zmeny týchto informácií o ochrane údajov

Keďže sa zbieranie a spracovanie vašich údajov môže v priebehu času meniť, mohli by sme tieto Informácie o ochrane údajov pozmeniť tak, aby vždy správne odrážali naše postupy spracovania údajov. Odporúčame vám, aby ste ich čas od času skontrolovali.

Ostatná zmena: Júla 2022