see. think. act.
Meta

Polityka prywatności

Ogólna informacja o ochronie danych skierowana do klientów i partnerów biznesowych

Uwagi dotyczące przetwarzania danych dla stron internetowych ZF

Niniejsze wskazówki dotyczące przetwarzania danych wyjaśniają, w jaki sposób firma ZF Friedrichshafen AG (zwana dalej „ZF”, „my” lub „nas”) jako administrator danych gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz strony internetowe ZF dostępne pod adresem zf.com.

W ZF bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Twoich danych osobowych. W niniejszych wskazówkach dotyczących przetwarzania danych pojęcie „danych osobowych” odnosi się do informacji – pojedynczych lub w połączeniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp – które dotyczą Ciebie jako pojedynczej osoby zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować. Szanujemy Twoje prawo do ochrony danych osobowych – dlatego przetwarzamy te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Niniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych odnoszą się do informacji, które zbieramy podczas korzystania ze stron internetowych ZF i ich funkcji.

1. Informacja na temat gromadzenia i wykorzystywania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe ZF, zbieramy pewne informacje. Informacje te są wykorzystywane do celów wymienionych poniżej. Konkretne rodzaje danych osobowych, które zbieramy, zależą od Twojej aktywności na stronach internetowych ZF. Poniżej wyjaśniamy to bardziej szczegółowo.

1.1 Informacje zbierane automatycznie

Korzystając ze stron internetowych ZF bez rejestracji, nie musisz aktywnie podawać swoich danych osobowych, jednakże zbieramy i przetwarzamy następujące informacje automatycznie:

dane techniczne dotyczące sesji i połączenia, w tym adres IP urządzenia; typ przeglądarki; informacje o urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu; ustawienia użytkownika; strony internetowe, do których użytkownik uzyskał dostęp bezpośrednio przed wejściem na strony ZF; strony, które przeglądał na stronach ZF oraz datę i godzinę wizyty.

Przetwarzamy i wykorzystujemy powyższe dane do następujących celów: (1) udostępnianie stron internetowych ZF i ich funkcji; (2) ulepszanie funkcjonalności i funkcji stron internetowych ZF; (3) rozpoznawanie niewłaściwego użytkowania i nieprawidłowego działania stron internetowych ZF, łącznie z usuwaniem usterek, oraz zapobieganie im.

Gromadzenie tego typu informacji odbywa się m.in. za pomocą plików cookie. Bardziej szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie i ich konkretnego przeznaczenia znajdują się w sekcji 2 poniżej.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które na to pozwalają, ponieważ (1) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy o korzystanie ze stron internetowych ZF lub (2) ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu funkcjonalności i bezbłędnego działania stron internetowych ZF oraz w dostosowaniu tych stron do wymagań użytkowników.

1.2 Zapytania użytkowników, zakładanie konta i logowanie

Podczas zakładania konta ZF, które jest wymagane dla korzystania z niektórych części stron internetowych ZF, zbieramy następujące dane podane w trakcie procesu rejestracji:

imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numery telefonów, obszar odpowiedzialności, branża, nazwa i rodzaj organizacji, adres firmy.

Te same dane są przetwarzane, gdy użytkownik wypełnia formularz kontaktowy na stronie internetowej, np. w celu uzyskania informacji technicznych.

Przetwarzamy i wykorzystujemy wyżej wymienione dane do następujących celów: (1) sprawdzenie, czy użytkownik spełnia wymagania dotyczące konta ZF i administrowanie tym kontem; (2) przestrzeganie warunków korzystania ze stron internetowych ZF oraz wszelkich praw i obowiązków w nich zawartych; (3) dostosowywanie stron internetowych ZF i ich zawartości do potrzeb użytkownika; (4) komunikowanie się z użytkownikami poprzez przesyłanie im informacji technicznych, aktualizacji, porad dotyczących bezpieczeństwa, wiadomości dotyczących wsparcia i administracji, odpowiadanie na pytania i zapytania użytkowników oraz zapewnienie obsługi klienta.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych opiera się na przepisach prawa, które na to pozwalają, ponieważ (1) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, w tym warunków korzystania ze stron internetowych ZF lub (2) ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu funkcjonalności stron internetowych ZF i dostosowaniu tych stron do wymagań użytkowników.

Podczas zakładania lub rejestracji konta ZF przez użytkownika używamy danych logowania (nazwa użytkownika i hasło) w celu udzielenia dostępu do stron internetowych ZF oraz, jeśli dotyczy, do innych usług online świadczonych przez ZF lub osoby trzecie, do których użytkownik ma dostęp za pośrednictwem stron internetowych ZF, a także w celu administrowania tym dostępem. Informacje wprowadzone podczas rejestracji (nazwa użytkownika i hasło) są przetwarzane w celu weryfikacji i potwierdzenia uprawnień oraz odpowiedzi na wszelkie prośby o zresetowanie hasła.

1.3 Dane osobowe z innych źródeł: wtyczki i media społecznościowe

Korzystając z naszych stron internetowych ZF, pozwalamy Ci na dzielenie się informacjami z serwisami społecznościowymi za pomocą tzw. wtyczek społecznościowych lub na łączenie Twojego konta ZF z odpowiednią stroną serwisów społecznościowych. Nawet bez interakcji z wtyczką sieci społecznościowe mogą pobierać dane osobowe.

Z tego powodu włączamy wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych, gdy korzystamy z nich na naszych stronach internetowych w następujący sposób: podczas odwiedzania naszych stron internetowych wtyczki społecznościowe są dezaktywowane, co oznacza, że do operatorów tych sieci nie są przekazywane żadne dane. Jeśli chcesz korzystać z jednej z sieci, kliknij odpowiednią wtyczkę społecznościową, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci. Jeśli jesteś zalogowany(-a) do sieci społecznościowej podczas odwiedzania stron ZF z wbudowanymi wtyczkami społecznościowymi, sieć może zbierać i przechowywać informacje o tej wizycie i przypisać je do Twojego konta w mediach społecznościowych. Jeśli chcesz temu zapobiec, wyloguj się z sieci przed uruchomieniem wtyczki społecznościowej. Po wylogowaniu się dane pobrane podczas Twojej wizyty na stronach ZF nie mogą być połączone z danymi Twojego konta użytkownika w serwisie społecznościowym.

ZF nie ma wpływu na dane zbierane przez portale społecznościowe za pośrednictwem odpowiednich wtyczek. Zalecamy przeczytanie związanych z tym polityk prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania i funkcji wtyczek społecznościowych, kategorii gromadzonych danych, zamierzonego celu gromadzenia danych oraz ogólnych praktyk w zakresie ochrony prywatności w sieciach społecznościowych.

Wtyczki społecznościowe Facebooka

Facebook jest prowadzony przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Informacje o prywatności na Facebooku można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/policy

Wtyczki społecznościowe Twittera

Twitter jest obsługiwany przez firmę Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Informacje o prywatności na Twitterze można znaleźć tutaj: https://twitter.com/de/privacy

Wtyczki społecznościowe LinkedIn

LinkedIn jest obsługiwany przez firmę LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Informacje na temat prywatności w LinkedIn można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jeśli udostępniasz informacje w mediach społecznościowych lub łączysz swoje konto ZF z odpowiednią stroną mediów społecznościowych, strony mediów społecznościowych automatycznie dają nam dostęp do pewnych danych osobowych przechowywanych tam na Twój temat: oglądane treści, kliknięte treści, obejrzane lub kliknięte reklamy.

Ponadto możliwy jest dostęp do naszych stron internetowych ZF za pośrednictwem podmiotów trzecich, np. dostęp do stron ZF za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych. W tych przypadkach z Twojego konta w mediach społecznościowych zbieramy następujące dane osobowe: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i wszelkie informacje podane przez Ciebie do wiadomości publicznej.

Przetwarzamy i wykorzystujemy powyższe informacje w celu ulepszenia funkcji i funkcjonalności stron internetowych ZF oraz zaoferowania użytkownikom usługi dostosowanej do jego potrzeb.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych opiera się na przepisach prawa, które na to pozwalają, ponieważ ZF ma uzasadniony interes w dostosowaniu funkcjonalności stron internetowych ZF do wymagań użytkowników, a także w ukierunkowanych działaniach marketingowych i w celach badania rynku.

Możesz ograniczyć dostęp do swoich danych osobowych, zmieniając ustawienia prywatności na odpowiednich portalach społecznościowych.

1.4 Pozostałe usługi

Dodatkowe informacje użytkownik może przekazać nam podczas zamawiania dalszych usług za pośrednictwem stron internetowych ZF. Może to być adres dostawy, informacje o płatności itp. Gromadzenie i korzystanie z tych dodatkowych informacji podlega odrębnym instrukcjom dotyczącym przetwarzania danych odnoszącym się do danej usługi.

2. Pliki cookie

Używamy plików cookie, tj. standardowej technologii internetowej, do przechowywania i pobierania danych logowania i innych informacji użytkowych dla wszystkich użytkowników stron internetowych ZF. „Cookies” to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera. Umożliwiają one m.in. zapisywanie przez ZF ustawień użytkownika. Strony internetowe ZF wykorzystują zarówno sesyjne pliki cookie, jak i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które wygasają (i są automatycznie usuwane) po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie pozostają w Twojej przeglądarce do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojego urządzenia (np. laptopa lub urządzenia przenośnego), dzięki czemu nasze strony internetowe ZF mogą być wyświetlane w formacie dostosowanym do Twojego urządzenia. Pliki cookie zazwyczaj nie identyfikują użytkownika jako osobę fizyczną, a jedynie urządzenie, z którego korzysta. Używamy plików cookie do przechowywania informacji, takich jak hasła i ustawienia użytkownika, tak aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe ZF, aby zapewnić treści dostosowane do Twoich potrzeb i zoptymalizować działanie stron internetowych ZF. Pliki cookie mogą również zapisywać preferencje użytkownika i informacje o sesji, takie jak odwiedzane strony, interakcje z funkcjami witryny internetowej ZF, czas spędzony na stronach internetowych ZF oraz preferencje językowe.

Większość przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie plików cookie. Jeśli nie zgadzasz się na używanie tych plików cookie, dezaktywuj je w sposób opisany w tym przewodniku dla Twojej przeglądarki http://www.allaboutcookies.org/ lub użyj narzędzia do automatycznej dezaktywacji, jeśli jest dostępne. Niektóre z usług związanych ze stronami internetowymi ZF nie będą jednak działały prawidłowo, jeśli pliki cookie zostaną wyłączone.

Poniżej znajduje się lista kategorii plików cookie, których używamy na naszych stronach internetowych ZF oraz opis ich funkcji. Niektóre z tych plików cookie są niezbędne dla funkcjonowania naszych stron internetowych ZF. Nie są one inne od pozostałych, ale pomagają nam rozwijać nasze strony internetowe ZF poprzez zbieranie anonimowych informacji o użytkowniku lub ulepszać wrażenia użytkowników na naszych stronach ZF poprzez zapisywanie ich ustawień.

Używamy następujących rodzajów plików cookie:

Niezbędne pliki cookie: są one wykorzystywane do świadczenia usług i aplikacji, które zostały wyraźnie zamówione przez użytkownika.

Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania naszych stron internetowych ZF. Tego typu pliki cookie umożliwiają na przykład zalogowanie się do bezpiecznych obszarów naszych stron internetowych ZF, zapewniają bezpieczeństwo, którego wymagają odwiedziny na naszych stronach internetowych ZF, a także pomagają w szybkim załadowaniu zawartości strony. Bez tych plików cookie usługi strony internetowej ZF, z których chcesz skorzystać, nie będą mogły zostać dostarczone.

Korzystanie z tych plików cookie wymaga przetwarzania następujących rodzajów danych: [anonimowy identyfikator sesji przeglądarki, grupy autoryzacyjne, identyfikator użytkownika]. O ile dane te są uważane za dane osobowe, ich przetwarzanie opiera się na przepisach prawnych, które na to zezwalają, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia żądanych usług na stronie internetowej ZF.

Funkcjonalne pliki cookie: zapamiętują one ustawienia użytkownika wybranych przez Ciebie w celu poprawy komfortu użytkowania.

Te pliki cookie umożliwiają naszym stronom internetowym ZF zapamiętanie ustawień użytkownika, takich jak preferowany język, używane urządzenie końcowe i region. Celem tych plików cookie jest spersonalizowanie obsługi użytkownika tak, aby nie trzeba było dostosowywać ustawień za każdym razem, gdy odwiedza się strony internetowe ZF. Jak wyjaśniono powyżej, można wyłączyć wszystkie te funkcje plików cookie. Jeśli jednak to zrobisz, może się zdarzyć, że różne funkcje naszych stron internetowych ZF nie będą już dla Ciebie dostępne lub mogą nie funkcjonować zgodnie z Twoimi preferencjami.

Korzystanie z tych plików cookie wymaga przetwarzania następujących rodzajów danych: [ID urządzenia, preferowany język]. O ile dane te uważane są za dane osobowe, ich przetwarzanie opiera się na przepisach prawnych, które na to pozwalają, ponieważ (1) konieczne jest świadczenie żądanych usług na stronach internetowych ZF lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu funkcjonalności stron internetowych ZF i dostosowaniu ich do wymagań użytkowników.

Pliki cookie dotyczące wydajności/analizy: te pliki cookie gromadzą pseudonimizowane informacje o odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych.

Pliki te zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych stron ZF, np. które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach na tych stronach. Te pliki cookie dotyczące wydajności nie zbierają żadnych informacji identyfikujących Cię jako osobę fizyczną; wszystkie dane, które zbierają, są zagregowane i opatrzone pseudonimem (włącznie z usunięciem dwóch ostatnich oktetów Twojego adresu IP). Dane użytkowe zbierane przez te pliki cookie są kojarzone z danymi nieosobowymi, które mogły zostać podane podczas rejestracji konta ZF (np. imię i nazwisko).

Na stronach internetowych ZF używamy technologii: Piwik PRO GmbH do zbierania i przechowywania danych dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron internetowych ZF w celu optymalizacji usług i marketingu stron ZF. Na podstawie tych danych można tworzyć profile użytkowników za pomocą plików cookie, posługując się pseudonimem.

O ile dane te są uważane za dane osobowe, ich przetwarzanie opiera się na przepisach prawa, które na to zezwalają, ponieważ (1) firma ZF ma uzasadniony interes w dostosowaniu stron internetowych ZF do wymagań użytkowników lub (2) dane są wykorzystywane w formie pseudonimu do celów optymalizacji i marketingu, a użytkownik nie sprzeciwił się takiemu wykorzystaniu. Klikając ten link, możesz w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i przetwarzaniu danych przez technologię śledzenia Piwik PRO ze skutkiem na przyszłość.

Pliki cookie podmiotów trzecich: te pliki cookie zbierają informacje dla podmiotów trzecich.

Do osadzania klipów wideo na naszych stronach internetowych ZF wykorzystujemy technologię Brightcove Inc. [www.brightcove.com] świadczone usługi. Domyślnie odtwarzacz wideo Brightcove nie używa plików cookie. Jednakże udostępnione przez Brightcove wtyczki i wtyczki innych firm mogą zawierać pliki cookie. Pliki cookie używane przez wtyczki podmiotów trzecich podlegają kontroli tych podmiotów. Prosimy o kontakt z Brightcove w celu uzyskania informacji na temat plików cookie zawartych w firmowych wtyczkach i odpowiednich plikach cookie podmiotów trzecich: Informacje o plikach cookie Brightcove.

3. Formularze kontaktowe, subskrypcja newsletterów i innych informacji marketingowych

Strony internetowe ZF mogą oferować użytkownikom możliwość subskrypcji newslettera lub innych informacji marketingowych wysyłanych do użytkowników pocztą elektroniczną. W tym celu przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby dostarczać Ci newsletter i inne informacje, które zaprenumerujesz. Rodzaj newslettera zależy od rodzaju firmy i modelu pojazdu wybranego w formularzu rejestracyjnym.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu subskrypcji newsletterów i innych informacji marketingowych opiera się na (1) przepisach prawa, które na to pozwalają, ponieważ przetwarzanie odpowiednich danych jest niezbędne do zapewnienia subskrypcji lub (2) zgodzie użytkownika.

W celu potwierdzenia subskrypcji i zgody użytkownika stosujemy procedurę „double opt-in”. Przechowujemy Twoje potwierdzenie w celach dokumentacyjnych oraz w celu potwierdzenia zamówionej przez Ciebie subskrypcji / udzielonej zgody. Masz prawo do anulowania subskrypcji / odwołania zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfą podstawową. Anulowanie newslettera / odwołanie zgody przez użytkownika nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o Twoją zgodę przed anulowaniem/odwołaniem.

4. Zamawianie broszur i innych materiałów reklamowych

Możesz zamówić broszury oraz – w związku z konkretnymi aplikacjami i usługami udostępnianymi za pośrednictwem stron internetowych ZF – również inne materiały reklamowe na naszych stronach internetowych ZF. Podane przez Ciebie informacje (takie jak imię i nazwisko, adres, inne dane kontaktowe oraz wybrana przez Ciebie broszura) przetwarzamy i wykorzystujemy do realizacji Twojego zamówienia oraz wysyłania materiałów w żądany przez Ciebie sposób (e-mailem, pocztą, itp.).

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych do tych celów opiera się na (1) przepisach prawa, które na to pozwalają, ponieważ przetwarzanie odpowiednich danych jest niezbędne do realizacji zamówień lub (2) zgody użytkownika. Masz prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o Twoją zgodę przed cofnięciem zgody.

5. Przekazywanie danych w ramach Grupy ZF

ZF jest spółką mającą siedzibę w Niemczech i prowadzącą działalność w skali ogólnoświatowej, wchodzącą w skład grupy spółek ZF, której obecni członkowie wymienieni zostali tutaj („ZF Group”). Dane, które użytkownik przekazuje podczas rejestracji Konta ZF (patrz punkt 1.2 powyżej) będą przechowywane w scentralizowanej bazie danych ZF w Niemczech i przekazywane w ramach Grupy ZF w celu zarządzania relacjami między użytkownikiem a ZF i Grupą ZF.

Przekazywanie i wykorzystywanie danych następuje na podstawie zapisów ustawowych, uzasadniających te czynności następującymi względami: (1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, w tym Warunków korzystania z Witryn ZF; lub (2) ZF posiada zgodny z prawem interes w przekazywaniu danych w ramach Grupy ZF do wewnętrznych celów administracyjnych.

Powiązane z użytkownikiem dane Konta ZF mogą być przetwarzane poza krajem użytkownika i Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w poniższych krajach/regionach USA, Meksyk, Kanada, Ukraina, Turcja, Rosja, Chiny, Szwajcaria, Serbia, Japonia, ZEA, Indie, Australia, Singapur, Tajwan, Indonezja, Korea Południowa, Tajlandia, Malezja, Wietnam, Filipiny, RPA, Algieria, Tunezja, Mauritius, Argentyna, Brazylia i Kolumbia. Gdy ZF zostanie zobowiązana do nieprzekazywania danych osobowych użytkownika poza jego kraj zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w tym kraju, podejmie stosowne środki celem zapewnienia przestrzegania tych wymogów.

Przekazanie danych użytkownika do kraju trzeciego (tj. niebędącego członkiem EU/EOG) odbywać się będzie zawsze zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W zakresie, jakim dany kraj trzeci nie jest uznawany przez Komisję Europejską lub kraj użytkownika za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, ZF zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające odpowiednią ochronę danych użytkownika, np. zawrze z odbiorcami w krajach trzecich umowy o przekazywaniu danych. W umowach zawarte będą standardowe klauzule umowne, które – zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej – zapewniają odpowiednie środki bezpieczeństwa, i o które można wnioskować pod adresem qngncebgrpgvba@ms.pbz

Udostępnianie danych poza Grupą ZF

Chcąc świadczyć określone Aplikacje i Usługi, ZF udostępnia dane użytkownika konkretnym podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi w imieniu ZF. Chcąc świadczyć usług w swoim imieniu lub ułatwić ich świadczenie, ZF może korzystać z pomocy usługodawców zewnętrznych, takich jak podmiot świadczący usługi biuletynu, dostawca usług IT, dostawca hostingu oraz inni usługodawcy, którzy pełnią rolę podmiotów przetwarzających dane i w związku z tym przetwarzają je w imieniu i zgodnie z instrukcjami ZF. Powyższym osobom trzecim nie wolno wykorzystywać danych osobowych użytkownika do ich własnych celów handlowych, promocyjnych lub innych celów niż te wyraźnie wskazane w instrukcjach. Osoby te muszą stosować się do wyraźnych instrukcji ZF i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa celem ochrony danych osobowych.

ZF może ujawnić dane osobowe, gdy wymagają tego przepisy prawa ze względu na podporządkowanie się trwającemu postępowaniu sądowemu, orzeczeniu sądu lub wszczętemu przeciwko ZF postępowaniu prawnemu, bądź w inny sposób wymagany stosowną ustawą, rozporządzeniem lub regulaminem.

6. Wykrywanie i ściganie nadużyć

ZF przechowuje dane o sposobie korzystaniu z witryny, w tym adresy IP, celem wykrycia oraz, odpowiednio, ścigania nadużyć Witryn ZF. Dane te są usuwane po 7 dniach, chyba że okażą się niezbędne do ścigania przestępstw. Przechowywanie i wykorzystywanie danych następuje na podstawie zapisów ustawowych, uzasadniających te czynności następującymi względami: (1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, w tym Warunków korzystania z Witryn ZF; lub (2) ZF posiada zgodny z prawem interes, aby zapewnić funkcjonalność i bezbłędne działanie Witryn ZF.

7. Usuwanie danych

ZF zasadniczo usuwa dane osobowe natychmiast gdy nie są już potrzebne do realizacji celów, w których były pierwotne gromadzone lub przetwarzane. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, a użytkownik cofnie zgodę, ZF usunie jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki po cofnięciu, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania.

Użytkownikom zarejestrowanym ZF będzie co roku wysyłać przypomnienie o obowiązku potwierdzenia informacji przekazanej ZF podczas rejestrowania Konta ZF. W przypadku gdy użytkownik nie potwierdzi informacji o Koncie ZF, zostanie ono zdezaktywowane. ZF usunie Konto ZF i powiązane z nim dane po upływie jednego roku od daty dezaktywacji, chyba że użytkownik przekaże stosowne potwierdzenie.

8. Inne usługi, aplikacje i witryny

Za pośrednictwem Witryn ZF Użytkownik może uzyskiwać dostęp do innych usług i aplikacji, które korzystają z danych osobowych w sposób wyjaśniony w osobnych dokumentach informacyjnych na temat ochrony danych. W Witrynach ZF znajdują się również łącza do innych witryn. ZF nie odpowiada za sposób korzystania z tych witryn i za ochronę danych osobowych w nich. Użytkowników napominamy, aby zwracali uwagę, czy nie opuścili Witryn ZF, oraz przeczytali informacje o ochronie danych w innych witrynach.

9. Uprawnienia użytkownika

Użytkownik jest zasadniczo uprawniony do żądania od ZF dostępu do, poprawiania lub usunięcia przechowywanych przez ZF danych użytkownika, bądź, odpowiednio, ograniczenia ich przetwarzania w zakresie go dotyczącym albo sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, jak również do wykonania prawa do przenośności danych, w każdym wypadku w zakresie przyznanym odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru.

10. Kontakt

Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, dla każdego podmiotu prawnego wyznaczany jest inspektor ochrony danych („IOD”). IOD jest zaangażowany we wszystkie sprawy związane z ochroną Państwa danych osobowych. Inspektor ochrony danych jest odpowiedzialny przede wszystkim za monitorowanie i zapewnienie zgodności z niniejszym zawiadomieniem i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W przypadku uwag lub pytań dotyczących niniejszego zawiadomienia prosimy o kontakt:

Data Protection Officer
ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen

Niemcy

Z pionem korporacyjnym ds. ochrony danych osobowych można się również skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem qngncebgrpgvba@ms.pbz lub ZF Privacy Webform.

Ochrona danych zawartych w nagraniach z kamer w przestrzeni publicznej

11. Zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych

Ponieważ sposób gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników może z upływem czasu ulegać zmianie, ZF może również zmodyfikować niniejszą Informację o ochronie danych, tak aby zawsze prawidłowo odzwierciedlała stosowane praktyki przetwarzania danych. Zachęcamy do okresowego przeglądania tego dokumentu.

Ostatnia modyfikacja: Lipiec 2022