Meta

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych wszystkich osób fizycznych stanowi ważny priorytet dla firmy ZF. Dotyczy to wszystkich użytkowników dróg. Z tego względu pragniemy poinformować Państwa o sposobie postępowania z danymi osobowymi pochodzącymi z nagrań z kamer zainstalowanych w pojazdach testowych firmy ZF w przestrzeni publicznej, wykorzystywanych do tworzenia pewnych algorytmów do zautomatyzowanej i autonomicznej jazdy. Wszelkie działania firmy ZF związane z przetwarzaniem tych danych przeprowadzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawnych RODO oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych. Oznacza to, że nasi pracownicy oraz wybrane podmioty przetwarzające są umownie zobowiązani do przestrzegania tych wymogów dotyczących ochrony danych.

W przypadku ewentualnych uwag lub pytań odnośnie tych informacji prosimy o kontakt z koordynatorką ds. ochrony danych osobowych koncernu ZF, Silke Wolf, która jest jednocześnie pełnomocniczką ds. ochrony danych osobowych firmy ZF, pod następującym adresem:

Silke Wolf
ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Niemcy

Z koordynatorką ds. ochrony danych osobowych koncernu ZF można również skontaktować się pod adresem e-mail qngncebgrpgvba@ms.pbz oraz za pośrednictwem niżej załączonego formularza kontaktowego.

W jakim celu gromadzone są dane?

Nasze rozwiązania w zakresie zautomatyzowanej jazdy mają za zadanie odciążyć kierowcę, pozwalając mu skupić całą uwagę na ruchu drogowym, oraz zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Funkcje takie jak tempomat, asystent parkowania lub asystent zmiany pasa ruchu były pierwszymi rozwiązaniami, z których wielu kierowców korzysta już w całkiem naturalny sposób. Opierając się na tym, rozszerzamy funkcjonalność pojazdów.

Aby eksploatacja pojazdów testowych odbywała się w sposób bezpieczny i zgodnie z przepisami, w pojazdach zainstalowane są również kamery do rozpoznawania otoczenia. Służą one m.in. do rozpoznawania przeszkód na drodze pojazdu, tak aby pojazdy znajdowały się zawsze w stanie zdatności do ruchu drogowego.

Jakie dane są gromadzone?

Liczba, zasięg i głębia ostrości kamer są ograniczone do stopnia koniecznego do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i nie wykraczają poza ten stopień.

Nagrania obrazu służą wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa produktu oraz prób technicznych i dalszego rozwoju funkcji jazdy zautomatyzowanej. Firma ZF nie jest zainteresowana identyfikacją przypadkowo nagranych osób ani numerów rejestracyjnych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes firmy ZF Friedrichshafen AG wynikający z wyżej wymienionych celów (art. 6 ust. 1f RODO).

Gdzie jeżdżą pojazdy testowe?

Do wypróbowania zautomatyzowanych funkcji jazdy konieczne jest możliwie jak największe spektrum różnych sytuacji na drodze.

Zasadniczo możliwe jest wykonanie nagrań przez firmę ZF w ramach projektu również poza granicami kraju, jeśli tego życzy sobie klient.

Na jak długo zapisywane są dane?

Firma ZF nie przechowuje danych osobowych dłużej niż dopuszczają tego obowiązujące ustawy o ochronie danych i pozostałe przepisy prawne, względnie nie dłużej niż jest to uzasadnione do celów, w których te dane zostały pierwotnie zgromadzone.

Zasadniczo zgromadzone dane zapisywane są na czas trwania projektów badawczych i rozwojowych.

Firma ZF wdrożyła stosowne środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ograniczającego ryzyko; odpowiednia analiza ryzyka zawiera analizę ryzyka naruszającego prawa danych osób, koszty realizacji oraz rodzaj, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych.

Do środków należą:

  • (i) szyfrowanie danych osobowych, o ile ma to zastosowanie / w stosownych przypadkach
  • (ii) zdolność do zapewnienia stałej poufności, integralności, dostępności i solidności systemów i usług w związku z przetwarzaniem
  • (iii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych oraz dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  • (iv) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

Jakie prawa mają osoby nagrane?

Zgodnie z obowiązującymi ustawami o ochronie danych mogą Państwo skorzystać z niżej podanych praw. Praw tych mogą Państwo w każdej chwili dochodzić przed koordynatorem ds. ochrony danych osobowych koncernu ZF:

  • prawo do dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania i usunięcia
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych w dopuszczalnym zakresie
  • prawo do odwołania wyrażonej zgody, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  • prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego
  • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu
Odpowiedni wniosek można złożyć za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego. Prosimy podać czas nagrania oraz dokładne miejsce, jak również możliwie najkonkretniej pojazd, aby zapewnić, że znalezione zostanie prawidłowe nagranie.