Meta

Privacyverklaring

Statusbericht inzake de Algemene Gegevensbeveiliging voor Klanten en Partners

Aanwijzingen m.b.t. gegevensverwerking voor de ZF-websites

Deze aanwijzingen met betrekking tot de verwerking van gegevens verklaren hoe ZF Friedrichshafen AG (hierna "ZF", "wij" of "ons") als verantwoordelijke voor de gegevens uw persoonsgegevens registreert, verwerkt en gebruikt, wanneer u de onder zf.com beschikbare websites bezoekt.

Bij ZF nemen we onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. In deze aanwijzingen over de gegevensverwerking staan "persoonsgegevens" voor alle informatie – losstaand of in combinatie met andere informatie waartoe wij toegang hebben – die betrekking hebben op u als geïdentificeerde of identificeerbare afzonderlijke persoon. Wij respecteren uw recht op privacy en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Deze aanwijzingen voor de gegevensverwerking betreffen informatie die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van de ZF-websites en de werking hiervan.

1. Informatie over de registratie en het gebruik van gegevens

Elke keer dat u onze ZF-websites bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie. Deze informatie wordt voor de hieronder genoemde doelen gebruikt. De concrete soorten van de door ons verzamelde persoonsgegevens hangt af van uw activiteiten op de ZF-websites. Ook dit lichten wij hieronder nader toe.

1.1 Automatisch verzamelde informatie

Bij het gebruik van de ZF-websites zonder registratie hoeft u actief geen persoonsgegevens aan te geven, wij registreren en verwerken echter de volgende informatie automatisch:

technische gegevens van de sessie en de verbinding, inclusief het IP-adres van uw apparaat: browsertype; informatie over uw apparaat, hardware en software; gebruikersinstellingen; websites die u direct voor uw bezoek aan de ZF-websites hebt opgeroepen; pagina's die u op de ZF-websites bekijkt, en datum en tijdstip van uw bezoek.

De hierboven genoemde gegevens verwerken en gebruiken wij voor de volgende doelen: (1) terbeschikkingstelling van de ZF-websites en de functies ervan; (2) verbeteringen van de features en functies van de ZF-websites; (3) voorkomen en herkennen van misbruik en storingen van de ZF-websites inclusief het zoeken van fouten.

Het verzamelen van informatie op deze manier gebeurt onder andere met behulp van cookies. Nauwkeurigere informatie over de soorten cookies en het concrete doel ervan vindt u in paragraaf 2 hieronder.

De gegevensverwerking en het gebruik van de gegevens zijn gebaseerd op wettelijke voorschriften die dit toestaan omdat (1) de verwerking nodig is voor het voldoen aan de overeenkomst voor het gebruik van de ZF-websites of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit en het storingsvrije gebruik van de ZF-websites te garanderen en deze websites aan de eisen van de gebruiker aan te passen.

1.2 Vragen van gebruikers, maken van een account en aanmelding

Wanneer u een ZF-account aanmaakt, wat nodig is voor veel onderdelen van de ZF-website, registreren wij de volgende door u opgegeven gegevens in het kader van het registratieproces:

voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummers, werkgebied, branche, naam en soort organisatie, adres van de onderneming.

Dezelfde gegevens worden verwerkt, wanneer de gebruiker het contactformulier op de website invult om bijvoorbeeld technische informatie aan te vragen.

Wij verwerken en gebruiken de hierboven genoemde gegevens voor de volgende doelen: (1) controle of u voldoet aan de voorwaarden voor een ZF-account en beheer van dit account, (2) voldoen aan de gebruiksvoorwaarden voor de ZF-websites en alle daarin opgenomen rechten en plichten, (3) aanpassing van de ZF-websites en de inhoud ervan aan uw eisen, (4) communicatie met u door het versturen van technische informatie, actualiseringen, veiligheidsaanwijzingen, ondersteunings- en beheersmeldingen, beantwoorden van uw vragen en aanvragen en beschikbaarstelling van klantenservice.

De gegevensverwerking en het gebruik van de gegevens zijn gebaseerd op wettelijke voorschriften, die dit toestaan omdat (1) de verwerking nodig is voor het voldoen aan de overeenkomst inclusief gebruiksvoorwaarden van de ZF-websites of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit en het storingsvrije gebruik van de ZF-websites te garanderen en deze websites aan de eisen van de gebruiker aan te passen.

Wanneer u een ZF-account aanmaakt of uzelf aanmeldt met een dergelijk account, gebruikt u uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om toegang te krijgen tot de ZF-websites en, indien van toepassing, tot verdere onlinediensten door ZF of derden, waarop u via de ZF-websites toegang hebt en deze toegang te beheren. De door u bij de registratie ingevoerde informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) worden verwerkt om uw rechten te controleren en te bevestigen en om eventuele aanvragen van u voor het resetten van uw wachtwoord te kunnen beantwoorden.

1.3 Persoonsgegevens uit andere bronnen: socialmediaplug-ins en sociale netwerken

Bij het gebruik van onze ZF-websites bieden wij u de mogelijkheid met behulp van zogenaamde socialplug-ins informatie te delen met socialemediapagina's of uw ZF-account te verbinden met de betreffende socialemediapagina. Ook zonder interactie met de plug-in kunnen sociale netwerken persoonsgegevens opvragen.

Daarom integreren wij socialplug-ins van sociale netwerken, wanneer wij deze gebruiken op onze websites, op de volgende manier: bij uw bezoek aan onze websites zijn de socialplug-ins gedeactiveerd, dat wil zeggen dat er geen gegevens worden doorgegeven aan de exploitant van deze netwerken. Als u een van de netwerken wilt gebruiken, klik dan op de bijbehorende socialplug-in om een directe verbinding te maken met de server van het betreffende netwerk. Als u bij een sociaal netwerk bent ingelogd terwijl u ZF-websites met ingebedde socialplug-in bezoekt, dan kan het netwerk informatie over dit bezoek verzamelen en opslaan en toewijzen aan uw socialemedia-account. Wanneer u dit wilt voorkomen, meld u dan af bij het netwerk voordat de socialplug-ins worden geactiveerd. Nadat u bent uitgelogd kunnen de tijdens uw bezoek aan de ZF-websites opgeroepen gegevens niet worden geïntegreerd met de gegevens van uw gebruikersaccount bij het sociale netwerk.

ZF heeft geen invloed op de gegevensverzameling door sociale netwerken via de betreffende plug-in. Wij adviseren de bijbehorende privacyverklaringen te lezen om meer te weten te komen over het gebruik en de werking van de socialplug-ins, de categorieën van de verzamelde gegevens, het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en de algemene privacybeschermingspraktijken van de sociale netwerken.

Socialplug-ins van Facebook

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Informatie over privacybescherming bij Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/policy.

Socialplug-ins van Twitter

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Informatie over privacybescherming bij Twitter vindt u hier: https://twitter.com/de/privacy.

Socialplug-ins van LinkedIn

LinkedIn wordt geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Informatie over privacybescherming bij LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wanneer u informatie deelt op sociale media of uw ZF-account verbindt met de betreffende socialemediapagina, bieden deze socialemediapagina's ons automatisch toegang tot bepaalde persoonsgegevens, die daar over u zijn opgeslagen: welke content u hebt bekeken, welke content u hebt geliket en welke advertenties u werden getoond of door u werden aangeklikt.

Verder is het oproepen van onze ZF-websites via een externe aanbieder mogelijk, u kunt de ZF-websites bijvoorbeeld via onze socialemediaprofielen oproepen. In deze gevallen registreren wij de volgende persoonsgegevens van uw socialemedia-account: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en alle informatie die u openbaar hebt gedeeld.

Wij verwerken en gebruiken de hierboven genoemde informatie om de eigenschappen en functionaliteiten van de ZF-websites te verbeteren en u een op maat gemaakte dienst te bieden.

De gegevensverwerking en het gebruik van de gegevens zijn gebaseerd op wettelijke voorschriften die dit toestaan, omdat ZF een wezenlijk belang heeft de functionaliteit van de ZF-websites aan te passen aan de eisen van de gebruikers en voor doelgerichte marketingactiviteiten en marktonderzoekdoeleinden.

U kunt onze toegang tot uw persoonsgegevens beperken door uw privacy-instellingen op de betreffende socialemediapagina's te wijzigen.

1.4 Overige diensten

Het kan zijn dat u ons bij de bestelling van verdere diensten via de ZF-websites extra informatie verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld een leveradres of betalingsinformatie zijn. Het verzamelen en gebruiken van dergelijke extra informatie is onderworpen aan aparte aanwijzingen voor de gegevensverwerking voor de betreffende dienst.

2. Cookies

Wij maken gebruik van cookies, een standaard internettechnologie, voor het opslaan en oproepen van inlog- en andere gebruiksinformatie voor alle gebruikers van ZF-websites. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Ze maken het mogelijk voor ZF en anderen om gebruikersinstellingen op te slaan. De ZF-websites gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die aflopen (en automatisch worden gewist) wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies blijven op uw browser tot ze aflopen of tot u ze wist.

Met cookies kunnen wij uw apparaat herkennen (bijvoorbeeld uw laptop of uw mobiele eindapparaat), zodat onze ZF-websites in een voor het apparaat geschikte opmaak kunnen worden getoond. Cookies definiëren normaalgesproken u niet als afzonderlijke persoon, maar slechts het apparaat dat u gebruikt. Wij gebruiken cookies voor het opslaan van informatie zoals wachtwoorden en gebruikersinstellingen, zodat u deze niet bij elke bezoek aan onze ZF-websites opnieuw hoeft in te voeren, om u op uw behoefte aangepaste content te bieden en om de prestaties van ZF-websites te optimaliseren. Cookies kunnen ook bezoekerinstellingen en sessie-informatie, zoals bezochte pagina's, interacties met de features van de ZF-websites, de op onze ZF-websites doorgebracht tijd en taalinstellingen opslaan.

Bij de meeste internetbrowsers kunt u cookies blokkeren. Als u niet instemt met het gebruik van deze cookies, kunt u ze deactiveren zoals in deze handleiding voor uw browser (http://www.allaboutcookies.org/) beschreven staat of gebruikt u, indien beschikbaar, de tool voor automatische deactivering. Wanneer cookies zijn gedeactiveerd, zullen enkele van de diensten op de ZF-websites echter niet correct werken.

Hieronder vindt u een lijst met categorieën cookies die wij op onze ZF-websites gebruiken en een beschrijving van de werking ervan. Veel van deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze ZF-websites. Andere zijn dit niet, maar helpen ons erbij onze ZF-websites door het verzamelen van anonieme gebruikersinformatie door te ontwikkelen of uw gebruikservaring op onze ZF-websites door het opslaan van uw instellingen te verbeteren.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

Essentiële cookies: deze worden gebruikt voor het beschikbaarstellen van diensten en toepassingen waarom u uitdrukkelijk hebt gevraagd.

Veel cookies zijn essentieel voor het gebruik van onze ZF-websites. Deze soorten cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk dat u inlogt bij beveiligde gedeeltes op onze ZF-websites, ze zorgen voor de veiligheid die voor uw bezoek aan onze ZF-websites nodig is, en ze dragen eraan bij dat de door u opgeroepen sitecontent snel kan worden geladen. Zonder deze cookies kunnen de door u opgeroepen ZF-websitediensten niet passend bij uw behoeften beschikbaar worden gesteld.

Voor het gebruik van deze cookies is het nodig de volgende soorten gegevens te verwerken: [anonieme browsersessie-id, groepen rechthebbenden, gebruikersherkenning]. Voor zover deze gegevens als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd, is de verwerking hiervan gebaseerd op wettelijke voorschriften die een dergelijke verwerking toestaan, omdat deze nodig zijn voor de beschikbaarstelling van de opgeroepen ZF-websitediensten.

Functionele cookies: deze onthouden de door u gekozen gebruikersinstellingen om uw gebruikservaring te verbeteren.

Deze cookies maken het voor onze ZF-websites mogelijk uw gebruikersinstellingen zoals de taal van uw voorkeur, het door u gebruikte eindapparaat en uw regio te bewaren. Doel van deze cookies is om uw gebruikservaring te personaliseren, zodat u niet bij elke bezoek aan de ZF-websites uw instellingen opnieuw hoeft in te voeren. Zoals hierboven beschreven, kunt u al deze functionele cookies deactiveren. Wanneer u dit doet, kan het zijn dat verschillende functies van onze ZF-websites niet meer voor u beschikbaar zijn of dat deze niet zo functioneren als u graag zou zien.

Voor het gebruik van deze cookies is het nodig de volgende soorten gegevens te verwerken: [apparaat-id, voorkeurstaal]. Voor zover deze gegevens als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd, is de verwerking hiervan gebaseerd op wettelijke voorschriften die een dergelijke verwerking toestaan, omdat (1) deze nodig zijn voor de beschikbaarstelling van de opgeroepen ZF-websitediensten of (2) er een legitiem belang heeft bij dat de functionaliteit van de ZF-websites wordt gegarandeerd en deze websites aan de eisen van de gebruiker worden aangepast.

Prestatie-/analysecookies: deze cookies registreren gepseudonimiseerde informatie over de door u bezochte websites.

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze ZF-websites gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's ze het vaakst oproepen en of ze op deze pagina's met foutmeldingen te maken krijgen. Deze prestatiecookies verzamelen geen informatie waardoor u als persoon bent te identificeren; alle door u gecompileerde gegevens worden samengevat en gepseudonomiseerd (wij verwijderen bijvoorbeeld de laatste twee octetten van uw IP-adres). Uit de gebruiksgegevens die via deze cookies zijn verzameld, wijzen wij geen persoonsgegevens toe die u eventueel bij de registratie voor een ZF-account hebt opgegeven (bijvoorbeeld uw naam).

Op de ZF-websites maken we gebruik van technologie Piwik PRO GmbH voor het verzamelen en opslaan van gegevens over uw gebruik van de ZF-websites voor optimalisering van de diensten en de marketing van de ZF-websites. Uit deze gegevens kunnen met behulp van cookies onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt.

Voor zover deze gegevens als persoonsgegevens kunnen worden betracht, is hun verwerking gebaseerd op wettelijke voorschriften, die een dergelijke verwerking toestaan, omdat (1) ZF er een legitiem belang bij heeft de ZF-websites aan de eisen van de gebruikers aan te passen of (2) de gegevens in gepseudonimiseerde vorm worden gebruikt voor optimalisering en marketing en de gebruiker geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Door op deze link te klikken kunt u het verzamelen en verwerken van gegevens door trackingtechnologie van Piwik PRO te allen tijde voor de toekomst herroepen.

Cookies van derden: deze cookies verzamelen informatie voor derden.

Voor het inbedden van videoclips op onze ZF-websites gebruiken wij door Brightcove Inc. [www.brightcove.com] uitgevoerde diensten. Standaard gebruikt de videospeler van Brightcove geen cookies. Door Brightcove ter beschikking gestelde plug-ins en andere plug-ins van derden kunnen echter cookies bevatten. Cookies die worden gebruikt door plug-ins van derden zijn onderworpen aan de controle van deze derden. Neem contact op met Brightcove wanneer u een beschrijving wenst te ontvangen van de in de plug-ins van de onderneming opgenomen cookies en de betreffende cookies van derden: Informatie over Brightcove-cookies.

3. Contactformulieren, abonneren op nieuwsbrieven en andere marketingmededelingen

ZF-websites kunnen u de mogelijkheid bieden u te abonneren op een nieuwsbrief of andere marketingmededelingen, die u per e-mail worden toegestuurd. Hiervoor verwerken en gebruiken wij uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief en de andere mededelingen waarop u zich hebt geabonneerd, voor u beschikbaar te maken. De soort van nieuwsbrief is afhankelijk van de in het registratieformulier geselecteerde soort onderneming en het geselecteerde voertuigmodel.

De verwerking en het gebruik van persoonsgegevens voor het abonneren op nieuwsbrieven en andere marketingmededelingen is gebaseerd op (1) wettelijke voorschriften die dit toestaan, omdat de verwerking van de betreffende gegevens nodig is voor de uitvoering van het abonnement of (2) uw instemming.

Ter bevestiging van uw abonnement en uw instemming maken wij gebruik van een dubbele opt-in-procedure. Wij slaan uw bevestiging op ter documentatie en als bewijs van uw abonnement/instemming. U hebt het recht uw abonnement te allen tijde op te zeggen/uw instemming in te trekken, zonder dat daarbij kosten, afgezien van de overdrachtskosten volgens basistarief, in rekening worden gebracht. Het afzeggen van de nieuwsbrief/het intrekken van uw instemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking gebaseerd op uw instemming voor het afzeggen/intrekken.

4. Bestelling van brochures en andere reclamemiddelen

U kunt brochures en – in combinatie met speciale, via de ZF-websites ter beschikking gestelde toepassingen en diensten – ook andere reclamemiddelen via onze ZF-websites bestellen. Wij verwerken en gebruiken de door u opgegeven informatie (zoals uw naam, uw adres, overige contactgegevens en de door u geselecteerde brochure) om uw bestelling uit te voeren en u het materiaal op de gewenste wijze toe te sturen (via e-mail, per post, enz.).

De verwerking en het gebruik van persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op (1) wettelijke voorschriften die dit toestaan, omdat de verwerking van de betreffende gegevens nodig is voor de levering van uw bestellingen of (2) uw instemming. U hebt het recht uw instemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw instemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw instemming vóór het intrekken.

5. Uitwisseling van gegevens binnen het ZF-concern

ZF is een wereldwijd opererende, in Duitsland gevestigde onderneming die deel uitmaakt van het ZF-concern. De huidige medewerkers van dit concern vindt u hier (“ZF Group”). De gegevens die u ons bij de registratie voor een ZF-account toestuurt (zie punt 1.2 boven) worden in onze gecentraliseerde klantendatabase in Duitsland opgeslagen en binnen het ZF-concern doorgegeven om uw zakelijke relatie met ZF en het ZF-concern te beheren.

Het uitwisselen en gebruiken van deze gegevens is gebaseerd op rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat (1) de verwerking voor het nakomen van de overeenkomst inclusief gebruiksvoorwaarden voor de ZF-websites vereist is of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft deze gegevens binnen het ZF-concern door te geven voor interne, administratieve doeleinden.

Het verwerken van de ZF-accountinformatie die met u verband houdt, zou buiten de invloedssfeer van uw lokale rechtspraak en van de Europese Economische Ruimte plaats kunnen vinden in de volgende landen/regio’s bijvoorbeeld in de VS, Mexico, Canada, Oekraïne, Turkije, Rusland, China, Zwitserland, Servië, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, India, Australië, Singapore, Taiwan, Indonesië, Korea, Thailand, Malaysia, Vietnam, de Filippijnen, Zuid-Afrika, Algerije, Tunesië, Mauritius, Argentinië, Brazilië en Columbia. Mochten wij volgens het geldende privacyrecht van uw lokale rechtspraak ertoe worden verplicht uw persoonsgegevens niet buiten de invloedssfeer van uw lokale rechtspraak te verzenden, zullen wij dienovereenkomstige maatregelen treffen om de naleving van deze voorschriften te waarborgen.

Elke verzending van uw persoonsgegevens naar derde landen (d.w.z. naar landen die geen lid zijn van de EU/EER) gebeurt verder met inachtneming van alle geldende privacywetten.

Wanneer de privacybescherming in een derde land door de Europese Commissie of uw lokale rechtspraak niet wordt goedgekeurd, neemt ZF adequate maatregelen om een passende bescherming van uw gegevens te waarborgen; dit gebeurt bijvoorbeeld door het afsluiten van standaard EU-contractclausules van de EU-commissie voor het verzenden van gegevens naar ontvangers in derde landen die adequate beveiligingsmaatregelen voorzien. Om deze standaardclausules aan te vragen kunt u zich wenden tot qngncebgrpgvba@ms.pbz

Uitwisseling van gegevens buiten het ZF-concern

Om bepaalde toepassingen en diensten ter beschikking te stellen, verzenden wij uw gegevens naar bepaalde derden, die voor ons diensten leveren. Het kan zijn dat wij samenwerken met derde aanbieders die voor ons diensten aanbieden of mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld aanbieders van nieuwsbriefdiensten, IT-aanbieders, aanbieders van webhosting en andere dienstverleners die als gegevensverwerker werkzaam zijn en daarom voor ons gegevens verwerken overeenkomstig onze instructies. Deze derden mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen commerciële, reclame- of andere doeleinden die niet overeenkomen met de expliciet overeengekomen doeleinden. Zij zijn verplicht onze uitdrukkelijke instructies te volgen en passende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Het zou kunnen dat wij persoonsgegevens openbaar maken, wanneer wij in het kader van een lopende gerechtelijke procedure of vanwege een beschikking, wettelijk of op grond van het geldende recht, een geldend voorschrift of enige van toepassing zijnde bepaling daartoe verplicht zijn.

6. Opsporing van misbruik en de strafrechtelijke vervolging daarvan

Wij slaan gebruiksgegevens inclusief IP-adressen op ter opsporing en, indien van toepassing, strafrechtelijke vervolging van misbruik van de ZF-websites. Wanneer gegevens niet nodig zijn voor strafvervolging worden ze na zeven dagen verwijderd. Het opslaan en gebruiken van de gegevens is gebaseerd op rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat (1) de verwerking noodzakelijk is om aan de overeenkomst inclusief gebruiksvoorwaarden voor de ZF-websites te voldoen of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit en veiligheid van de ZF-websites te waarborgen.

7. Gegevens verwijderen

In het algemeen verwijderen wij persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u deze herroept, verwijderen wij uw persoonsgegevens direct na herroeping, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens op te slaan.

ZF verstuurt elk jaar een herinneringsbericht aan alle geregistreerde gebruikers en verzoekt hen daarin de bij de registratie voor de ZF-account opgegeven informatie opnieuw te bevestigen. Mocht de desbetreffende gebruiker zijn accountinformatie niet bevestigen, dan wordt de account gedeactiveerd. ZF verwijdert de ZF-account en de daarmee verbonden gegevens een jaar na de deactivering, wanneer de gebruiker geen bevestiging geeft.

8. Andere diensten, toepassingen en websites

U heeft via de ZF-websites toegang tot andere diensten en toepassingen, waarvan het gebruik van persoonsgegevens wordt toegelicht in aparte documenten met informatie over privacybescherming. Onze ZF-websites bevatten ook links naar andere websites. ZF draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens op deze andere pagina’s. Wees u hiervan bewust wanneer u onze ZF-websites verlaat, en lees de informatie inzake privacybescherming op de andere websites.

9. Uw rechten

U heeft in het algemeen het recht, overeenkomstig de geldende privacywetten van ZF, informatie over uw persoonsgegevens te krijgen, deze te corrigeren, te verwijderen of, indien van toepassing, deze gegevens te verwerken, wanneer ze op u van toepassing zijn, te beperken of te herroepen evenals het recht het overdragen van gegevens te doen gelden. U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit die toezicht uitoefent.

10. Contactpersonen

Wanneer er sprake is van aanvragen betreffende ons gebruik, de integriteit en/of nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens of wanneer u in punt 9 genoemde rechten wilt doen gelden, neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar qngncebgrpgvba@ms.pbz .

De contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming luiden:

ZF Friedrichshafen AG
Silke Wolf
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen

Germany

Privacybescherming bij cameraregistraties in de openbare ruimte

11. Wijzigingen van de informatie inzake privacybescherming

Omdat het verzamelen en verwerken van uw gegevens door ons mettertijd kan veranderen, kunnen er ook wijzigingen in deze informatie inzake privacybescherming worden aangebracht, zodat deze te allen tijde de actuele stand van onze gegevensverwerking weerspiegelen. Lees deze informatie inzake privacybescherming daarom van tijd tot tijd opnieuw door.