see. think. act.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obecné prohlášení o ochraně osobních dat, určené zákazníkům a obchodním partnerům

Zásady zpracování osobních údajů na webových stránkách ZF

Tyto zásady zpracování osobních údajů informují o tom, jakým způsobem společnost ZF Friedrichshafen AG (dále jen „ZF“, „my“ nebo „nás“) coby správce shromažďuje, zpracovává a používá Vaše osobní údaje, když navštívíte webové stránky ZF na adrese zf.com.

Společnost ZF bere svou odpovědnost za ochranu Vašich osobních údajů vážně. V těchto zásadách pro zpracování údajů jsou za „osobní údaje“ považovány všechny informace, ať již samotné, nebo v souvislosti s jinými informacemi, k nimž máme přístup a které se vztahují k Vám jako identifikované nebo identifikovatelné osobě. Respektujeme Vaše právo na ochranu údajů a zpracováváme Vaše osobní údaje výhradně v rámci dodržování platných zákonů na ochranu osobních údajů. Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na informace, které shromažďujeme, používáte-li internetové stránky ZF a jejich funkce.

1. Informace ke shromažďování a využívání osobních údajů

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky ZF, ukládáme určité informace. Tyto informace jsou využívány k účelům vyjmenovaným dále. Konkrétní kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, závisí na Vašich aktivitách na webových stránkách ZF. Také toto vysvětlíme dále.

1.1. Automaticky shromažďované informace

Při používání webových stránek ZF bez registrace nemusíte aktivně zadávat žádné údaje; my však automaticky ukládáme a zpracováváme následující informace:

Technická data o každé relaci a spojení, včetně IP adresy Vašeho přístroje; typ prohlížeče; informace o Vašem přístroji, hardwaru a softwaru; uživatelská nastavení; webové stránky, které jste navštívili bezprostředně před stránkami ZF; stránky, které si v rámci webových stránek ZF prohlížíte a datum a čas Vaší návštěvy.

Výše uvedené údaje zpracováváme a využíváme k následujícím účelům: (1) poskytnutí webových stránek ZF a jejich funkcí; (2) zlepšení funkcí webových stránek ZF; (3) zabránění a rozpoznání zneužití a chybného fungování webových stránek ZF včetně vyhledávání poruch.

Shromažďování těchto typů informací probíhá za pomoci souborů cookies. Přesnější informace o typech cookies a jejich konkrétních účelech najdete v oddílu 2 dále.

Zpracování a využívání osobních údajů se zakládá na právních předpisech, jež to umožňují, neboť (1) zpracování je nutné pro plnění smlouvy o používání webových stránek ZF, nebo (2) společnost ZF má legitimní zájem na zajištění funkčnosti a bezchybného provozu webových stránek ZF a na jejich přizpůsobení požadavkům uživatelů.

1.2 Uživatelské dotazníky, vytvoření účtu a přihlášení

Když si vytváříte účet ZF, což je pro mnohé části webových stránek ZF nezbytné, ukládáme v rámci registračního procesu následující Vámi zadané informace:

jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní čísla, obor činnosti, odvětví, název a typ Vaší organizace, adresa podniku.

Stejné údaje jsou zpracovávány tehdy, když uživatel na webových stránkách vyplní kontaktní formulář, např. při žádosti o určité technické informace.

Výše zmíněné údaje zpracováváme a využíváme k následujícím účelům: (1) kontrola, zda splňujete předpoklady pro účet ZF, a správa tohoto účtu, (2) splnění podmínek pro užívání webových stránek ZF a jakýchkoli s tím spojených práv a povinností, (3) přizpůsobení webových stránek ZF a jejich obsahu Vašim požadavkům, (4) komunikace s Vámi formou zasílání technických informací, aktualizací, bezpečnostních pokynů, zpráv týkajících se podpory a administrace, odpovídání na Vaše dotazy a požadavky a poskytnutí zákaznického servisu.

Zpracování a využívání osobních údajů se zakládá na právních předpisech, jež to umožňují, neboť (1) zpracování je nutné pro plnění smlouvy včetně podmínek užívání webových stránek ZF nebo (2) společnost ZF má legitimní zájem na zajištění funkčnosti webových stránek ZF a na jejich přizpůsobení požadavkům uživatelů.

Založíte-li si účet ZF nebo se k němu přihlašujete, používáme Vaše přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) k tomu, abychom Vám mohli poskytnout a spravovat přístup k webovým stránkám ZF a v případě potřeby i k dalším online službám ZF nebo třetích stran, ke kterým se chcete přes webové stránky ZF připojit. Informace, které jste zadali při registraci (uživatelské jméno a heslo) jsou zpracovávány proto, abychom mohli ověřit a potvrdit Vaše oprávnění k přístupu a mohli zodpovědět Vaše případné dotazy ohledně obnovení Vašeho hesla.

1.3 Osobní údaje z jiných zdrojů: Zásuvné moduly sociálních médií a sociální sítě

Při užívání webových stránek ZF Vám umožňujeme prostřednictvím tzv. sociálních pluginů sdílet informace se stránkami sociálních médií nebo propojit svůj účet ZF se stránkami daných sociálních médií. Sociální sítě pak mohou i bez interakce se zásuvným modulem stahovat osobní údaje.

Z tohoto důvodu integrujeme sociální pluginy sociálních sítí, pokud je na našich stránkách využíváme, následujícím způsobem: Při Vaší návštěvě našich webových stránek jsou sociální pluginy deaktivovány, to znamená, že provozovatelům těchto sítí nejsou poskytovány žádné osobní údaje. Chcete-li některou z těchto sítí využívat, klikněte prosím na tlačítko příslušného sociálního pluginu, čímž navážete přímé spojení se serverem dané sociální sítě. Pokud jste během návštěvy webových stránek ZF se začleněnými sociálními pluginy přihlášeni do některé sociální sítě, může tato síť o Vaší návštěvě sbírat a ukládat informace a přiřadit si je k Vašemu účtu. Chcete-li tomu zabránit, je třeba se před návštěvou stránek ZF z dané sítě odhlásit. Po tomto odhlášení už nemohou být údaje o návštěvě webových stránek ZF přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu této sociální sítě.

ZF nemá žádný vliv na údaje, které sociální sítě získávají prostřednictvím svých pluginů. Doporučujeme Vám si na stránkách dané sociální sítě přečíst zásady pro nakládání s osobními údaji, kde se můžete dozvědět více o využívání a funkci sociálních pluginů, o kategoriích ukládaných osobních údajů, zamýšleném účelu jejich zpracování, na jehož základě jsou údaje shromažďovány, a rovněž o způsobech ochrany osobních údajů dané sociální sítě.

Pluginy sociální sítě Facebook

Facebook je provozován společností Meta Platforms Ireland Limited.; 4 Grand Canal Square; Grand Canal Harbour; Dublin 2 Ireland. Informace o ochraně osobních údajů na Facebooku najdete zde: https://www.facebook.com/policy

Pluginy sociální sítě Instagram

Instagram je provozován společností Meta Platforms Ireland Limited.; 4 Grand Canal Square; Grand Canal Harbour; Dublin 2 Ireland. Informace o ochraně osobních údajů na Instagram najdete zde: https://help.instagram.com/519522125107875

Pluginy sociální sítě X

X je provozován společností X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Informace o ochraně osobních údajů na X najdete zde: https://x.com/privacy

Pluginy sociální sítě LinkedIn

LinkedIn je provozován společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Informace o ochraně osobních údajů na LinkedIn najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pluginy sociální sítě YouTube

YouTube je provozován společností Google Ireland Limited; Gordon House; Barrow Street; Dublin 4; Irland Informace o ochraně osobních údajů na YouTube najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Sdílíte-li informace na sociálních sítích nebo svůj účet ZF propojíte se stránkami některého sociálního média, poskytují nám tyto stránky automatický přístup k Vašim určitým osobním údajům, které mají uloženy: Které stránky jste si prohlíželi, které obsahy jste olajkovali a která reklama Vám byla zobrazena, resp. na kterou jste klikli.

Na webové stránky ZF se můžete dostat také ze stránek třetích osob, například můžete stránky ZF navštívit přes naše profily na sociálních médiích. V těchto případech ukládáme z Vašeho účtu na sociální síti následující osobní údaje: Vaše jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu, Vaše telefonní číslo a dále veškeré informace, které jste zveřejnili.

Zmíněné informace zpracováváme a používáme za účelem vylepšení vlastností a funkčnosti webových stránek ZF a k poskytování služeb přizpůsobených Vašim požadavkům.

Zpracování a využívání osobních údajů je založeno na právních předpisech, které to umožňují, neboť společnost ZF má oprávněný zájem na přizpůsobení funkčnosti svých webových stránek požadavkům jejich uživatelů a dále potřebám cíleného marketinku a výzkumu trhu.

Náš přístup k Vašim osobním údajům můžete omezit tím, že na stránkách daných sociálních sítí upravíte nastavení soukromé sféry.

1.4 Další služby

Může se stát, že nám při objednávání dalších služeb na internetových stránkách ZF poskytnete ještě další informace. Může se přitom jednat o dodací adresu, platební informace apod. Shromažďování a využívání takovýchto dodatečných informací podléhá jiným zásadám zpracování osobních údajů, příslušným pro danou službu.

2. Cookies

Za účelem ukládání a vyvolávání přihlašovacích a dalších uživatelských informací používáme pro všechny uživatele webových stránek ZF standardní internetovou technologii souborů cookies. "Cookies" jsou malé textové soubory, které Váš prohlížeč ukládá do Vašeho počítače. Umožňují ZF např. uložení Vašich uživatelských nastavení. Internetové stránky ZF používají jak cookies relace, tak trvalé cookies. Cookies relace jsou dočasné cookies, jejichž platnost skončí (a jsou automaticky smazány) poté, co zavřete prohlížeč. Trvalé cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči do vypršení doby jejich platnosti nebo dokud je sami nesmažete.

Cookies nám umožňují rozpoznat Váš přístroj (např. Váš laptop nebo mobilní telefon), abychom Vám mohli stránky ZF zobrazit ve formátu přizpůsobeném Vašemu přístroji. V normálním případě cookies neidentifikují Vás jako konkrétní osobu, nýbrž pouze přístroj, který používáte. Cookies používáme k ukládání informací jako je heslo a uživatelská nastavení, abyste je při každé své další návštěvě našich webových stránek nemuseli nastavovat znovu, dále abychom Vám mohli nabídnout obsah přizpůsobený Vašim požadavkům a konečně abychom mohli fungování stránek ZF dále optimalizovat. Cookies mohou ukládat rovněž návštěvnická nastavení a informace o konkrétní relaci, jako jsou navštívené stránky, interakce s funkcemi stránek ZF, čas, který jste na našich stránkách strávili, a nastavení jazyka.

Většina internetových prohlížečů Vám umožňuje cookies zablokovat. Nesouhlasíte-li s používáním těchto cookies, vypněte je prosím ve svém prohlížeči podle návodu popsaného na stránkách https://www.allaboutcookies.org/ nebo použijte deaktivační nástroj, je-li k dispozici. Avšak pokud budou cookies vypnuty, nebudou některé ze služeb spojených s webovými stránkami ZF fungovat správně.

Na následujících řádcích najdete seznam kategorií cookies, které na našich internetových stránkách používáme, a zároveň popis jejich funkcí. Mnohé z těchto cookies jsou pro správné fungování našich stránek nezbytné. Jiné sice nezbytné nejsou, pomáhají nám však na základě shromažďování anonymních uživatelských informací naše webové stránky dále rozvíjet, popřípadě vylepšovat Váš uživatelský komfort při návštěvě našich stránek tím, že ukládají Vaše uživatelská nastavení.

Používáme následující typy cookies:

Povinné soubory cookie: Jsou potřebné pro poskytnutí služeb a funkcí, o které výslovně požádáte.

Mnohé cookies jsou pro provoz našich webových stránek ZF nezbytné. Tyto typy cookies Vám například umožňují přihlásit se do zabezpečených oblastí našich stránek, starají se o bezpečnost, kterou Vaše návštěva na stránkách ZF vyžaduje, a přispívají k tomu, že se Vám stránky, které chcete navštívit, rychle zobrazí. Bez těchto cookies by Vám služby nabízené na těchto stránkách nemohly být v požadované formě poskytnuty.

Používání těchto cookies vyžaduje zpracování následujících údajů: [anonymní ID relace, skupiny oprávnění, identifikace uživatele]. Vzhledem k tomu, že se na tyto údaje nazírá jako na údaje osobní, je jejich zpracování založeno na právních předpisech, jež takové zpracování umožňují, neboť je nezbytné pro poskytování služeb požadovaných na daných stránkách ZF.

Funkční soubory cookie: Tyto cookies ukládají Vámi zvolená uživatelská nastavení za účelem zvýšení Vašeho uživatelského komfortu.

Umožňují našim webovým stránkám zapamatovat si Vaše uživatelská nastavení, jako např. Vámi preferovaný jazyk, Váš koncový přístroj a Váš zeměpisný region. Cílem těchto cookies je personalizovat Váš uživatelský komfort tak, abyste se při každé další návštěvě našich stránek nemuseli opětně zabývat jejich nastavováním. Jak bylo zmíněno výše, můžete všechny tyto funkční cookies vypnout. Avšak pokud to uděláte, může se stát, že Vám určité funkce na našich webových stránkách nebudou k dispozici nebo nebudou fungovat tak, jak byste si přáli.

Používání těchto cookies vyžaduje zpracování následujících údajů: [ID přístroje, preferovaný jazyk]. Vzhledem k tomu, že se na tyto údaje nazírá jako na údaje osobní, je jejich zpracování založeno na právních předpisech, které takové zpracování umožňují, neboť (1) je nezbytné pro poskytování služeb požadovaných na daných stránkách ZF nebo (2) ZF má legitimní zájem na tom, zajistit funkčnost webových stránek ZF a přizpůsobit je požadavkům uživatele.

Cookies třetích stran: Tyto cookies shromažďují informace pro třetí strany.

3. Kontaktní formuláře, odběr newsletterů a ostatních marketinkových sdělení

Webové stránky ZF Vám mohou nabídnout možnost objednat si odběr newsletterů nebo jiných marketinkových sdělení, která Vám budou dodávána e-mailem. Za tímto účelem zpracováváme a používáme Vaše jméno a Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám vyžádaná sdělení mohli doručovat. Typ newsletteru závisí na tom, jaký typ podniku a jaký model vozidla jste zvolili v registračním formuláři.

Zpracování a používání osobních údajů pro účely odběru newsletterů a jiných marketinkových sdělení je založeno (1) na právních předpisech, které to umožňují, neboť zpracování příslušných údajů je nezbytné pro dodávání newsletteru, nebo (2) na Vašem souhlasu.

K potvrzení Vaší objednávky odběru a Vašeho souhlasu využíváme procesu double-opt-in, tedy dvojitého souhlasu. Vaše potvrzení ukládáme pro účely dokumentace a jako důkaz Vaší objednávky odběru / Vašeho souhlasu. Máte právo kdykoli odběr zrušit, resp. odvolat svůj souhlas, aniž by Vám vznikly nějaké další náklady, s výjimkou nákladů na internetový přenos podle základního tarifu. Zrušení odběru newsletteru, resp. odvolání souhlasu nemá žádný vliv na právoplatnost zpracování osobních údajů, založeného na Vašem předchozím souhlasu.

4. Objednání brožur a jiných reklamních prostředků

Na našich webových stránkách ZF si můžete objednat brožury, případně jiné reklamní materiály související se specifickými službami nabízenými přes webové stránky ZF. Zpracováváme a používáme Vámi uvedené informace (jako je Vaše jméno, Vaše adresa, další kontaktní údaje a Vámi vybraná brožura) k tomu, abychom Vaši objednávku mohli realizovat a materiály Vám zaslat Vámi zvoleným způsobem (e-mailem, poštou atd.).

Zpracování a používání osobních údajů k těmto účelům je založeno (1) na právních předpisech, které to umožňují, neboť zpracování příslušných údajů je nezbytné pro realizaci objednávek, nebo (2) na Vašem souhlasu. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá žádný vliv na právoplatnost zpracování osobních údajů, založeného na Vašem předchozím souhlasu.

5. Sdílení údajů v rámci koncernu ZF

ZF je společnost se sídlem v Německu, působí po celém světě a je součástí koncernu ZF. Názvy společností, které v současné době do koncernu ZF patří, najdete zde („Koncern ZF“). Údaje, které nám poskytnete při registraci svého uživatelského účtu ZF (viz bod 1.2) budou uloženy do naší centrální databáze v Německu a sdíleny v rámci koncernu ZF pro účely správy vašich obchodních vztahů se společností ZF a koncernem ZF.

Sdílení a používání údajů je založeno na následujících právních důvodech, které nás k tomu opravňují: (1) zpracování údajů je nutné ke splnění Smlouvy včetně Podmínek pro používání webových stránek ZF; nebo (2) ZF má legitimní zájem na tom, aby byla zajištěna funkcionalita a bezchybný provoz webových stránek ZF a aby tyto stránky byly přizpůsobeny potřebám jejich uživatelů.

Informace z vašeho uživatelského účtu ZF spojené s vaší osobou mohou být zpracovávány mimo dosah jurisdikce vaší země a jurisdikce Evropského hospodářského prostoru v těchto zemích: např. Mexiko, Kanada, Ukrajina, Turecko, Rusko, Čína, Švýcarsko, Srbsko, Japonsko, Spojené arabské emiráty, Indie, Austrálie, Singapur, Indonésie, Korea, Thajsko, Malajsie, Vietnam, Filipíny, Jižní Afrika, Alžírsko, Tunisko, Mauricius, Argentina, Brazílie a Kolumbie. Pokud bychom podle vnitrostátních právních předpisů o ochraně osobních údajů nesměli vaše osobní údaje předávat mimo dosah jurisdikce vaší země, učiníme příslušná opatření, abychom dodržení těchto předpisů zajistili.

Každé předání vašich osobních údajů do třetí země (tzn. do země, která není členem EU/EHS) bude uskutečněno za dodržení veškeré právní ochrany předávaných údajů.

Pokud podle Evropské komise nebo vnitrostátních právních předpisů vaší země by v dané třetí zemi nebyla zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, učiní společnost ZF příslušná opatření, aby dostatečnou ochranu vašich osobních údajů zajistila; v souladu s Rozhodnutím Evropské komise o předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích se toto děje například cestou uzavření standardních smluvních doložek, ve kterých jsou odpovídající ochranná opatření specifikována. Pro vyžádání těchto standardních smluvních doložek se prosím obraťte na cevinpl@ms.pbz

Sdílení údajů mimo rámec koncernu ZF

Abychom mohli poskytovat některé aplikace a služby, sdílíme vaše údaje s určitými externími třetími stranami, kteří pro nás provádějí nebo nám umožňují využívat některé služby. Může se stát, že externí poskytovatelé pro nás provádějí rozesílání newsletterů, poskytují IT služby, webhosting nebo pro nás pracují jako zpracovatelé dat, přičemž zpracovávají údaje podle našich pokynů a zadání. Těmto třetím stranám je zakázáno využívat vaše osobní údaje k jejich vlastním komerčním, reklamním nebo jakýmkoliv jiným účelům, které neodpovídají účelům výslovně uvedeným v zadání služby; zároveň se tyto třetí strany zavazují dodržovat veškerá odpovídající bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů.

Může se stát, že zveřejníme osobní údaje pro účely probíhajícího soudního řízení, na základě soudního příkazu nebo pokud nám tuto povinnost ukládá zákon nebo jiný platný právní předpis.

6. Odhalování a trestněprávní stíhání zneužití údajů

Ukládáme uživatelské údaje včetně IP adresy pro účely odhalování, případně pro trestněprávní stíhání zneužití webových stránek ZF. Pokud to není nutné k trestněprávnímu stíhání, jsou údaje po 7 dnech vymazány. Ukládání a používání údajů je založeno na následujících právních důvodech, které nás k tomu opravňují: (1) zpracování údajů je nutné ke splnění Smlouvy včetně Podmínek pro používání webových stránek ZF; nebo (2) ZF má legitimní zájem na tom, aby byla zajištěna funkcionalita a bezpečnost webových stránek ZF.

7. Vymazání údajů

Osobní údaje vymazáváme obecně vždy, když pominuly důvody pro jejich shromažďování a zpracování. Je-li zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu a vy tento souhlas odvoláte, vymažeme vaše osobní údaje neprodleně po odvolání souhlasu, pokud však nejsme k ukládání údajů povinni ze zákona.

Společnost ZF každoročně rozesílá registrovaným uživatelům žádost o opětné potvrzení informací, které poskytli společnosti ZF při registraci svého uživatelského účtu ZF. Pokud by uživatel informace ke svému účtu nepotvrdil, jeho uživatelský účet ZF bude deaktivován. ZF tento uživatelský účet zruší a údaje s ním spojené vymaže po uplynutí jednoho roku od chvíle, kdy uživatel příslušné informace nepotvrdil.

8. Jiné služby, aplikace a webové stránky

Prostřednictvím webových stránek ZF můžete získat přístup k jiným službám a aplikacím, které využívají osobní údaje, jak je popsáno ve zvláštních informačních dokumentech o ochraně osobních údajů. Naše webové stránky ZF rovněž obsahují odkazy na jiné webové stránky. Společnost ZF není odpovědná za využívání a ochranu osobních údajů na těchto jiných webových stránkách. Buďte si toho prosím vědomi, když opouštíte webové stránky ZF, a přečtěte si informaci o ochraně osobních údajů na jiných webových stránkách.

YouTube:

K vkládání videoklipů na naše webové stránky ZF používáme videoplatformu YouTube, která je provozována společností Google Ireland Limited se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Když vyvoláváte příslušnou stránku naší webové stránky, vytvoří vložený přehrávač YouTube spojení s YouTube, aby bylo možné video nebo audio soubor přenést a přehrát. YouTube při tom zpracovává údaje. Za toto zpracování odpovídá YouTube a my na ně nemáme žádný vliv. Další informace ke zpracování údajů prostřednictvím YouTube naleznete v jeho Zásadách ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=dehttps://policies.google

Google Maps:

Na našich webových stránkách ZF používáme mapovou službu Google Maps, která je provozována společností Google Ireland Limited se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. K využívání Google Maps ukládá Google Ireland Limited vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Za toto zpracování údajů odpovídá Google Ireland Limited a my na ně nemáme žádný vliv. Další informace ke zpracování údajů prostřednictvím Google Ireland Limited naleznete v jeho Zásadách ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Kaltura

K začlenění videoklipů do našich webových stránek využíváme služeb společnosti Kaltura Inc. [https://corp.kaltura.com/]. Videopřehrávač Kaltura standardně nepoužívá žádné cookies. Pluginy poskytnuté společností Kaltura a jiné pluginy třetích stran však již cookies obsahovat mohou. Cookies používané pluginy třetích stran jsou kontrolovány těmito třetími stranami. Chcete-li získat popis cookies obsažených v pluginech společnosti Kaltura nebo třetích stran, obraťte se prosím na Kaltura: Informace o cookies Kaltura | Privacy Policy | Kaltura

9. Vaše práva

Jste obecně oprávněni požádat ZF o přístup ke svým osobním údajům, které o vás shromažďujeme, žádat jejich opravu či vymazání, popřípadě zakázat jejich zpracování, pokud se týká vaší osoby, stejně jako uplatnit své právo na přenositelnost údajů, které vám zaručují platné zákony o ochraně osobních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

10. Kontakty

Pokud tak nařizují platná právní ustanovení, je pro každou právnickou osobu jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO). DPO je odpovědná osoba ve všech záležitostech týkajících se ochrany vašich osobních údajů. DPO je osoba odpovědná zejména za dohlížení a dodržování těchto pokynů a platných zákonů týkajících se ochrany údajů.

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se těchto informací, obraťte se na:

Data Protection Officer
ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen

Německo

Osobu ve funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro skupinu můžete kontaktovat na e-mailu cevinpl@ms.pbz .

Ochrana dat kamerových záznamů veřejného prostoru

11. Změny této Informace o ochraně osobních údajů

Vzhledem k tomu, že shromažďování a zpracování vašich osobních údajů se může časem měnit, může také dojít ke změně této Informace o ochraně osobních údajů tak, aby vždy odrážela aktuální stav způsobu zpracování osobních údajů. Proto vás prosíme, abyste si tuto informaci čas od času znovu pročetli.

Poslední změna: Březen 2023