Baskı

Sunucu

ZF Friedrichshafen AG
Şirket Genel Merkezi / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Almanya

Telefon: +49 7541 77 - 0
E-posta: postoffice@zf.com

Şirket yönetim kurulu:
Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Sabine Jaskula, Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Dr. Holger Klein

Ticaret Sicili Ulm, HRB 630206
KDV kayıt numarası: DE 145 374 190
D.U.N.S.: 31-501-5446

İletişim
Christoph Horn
Global Corporate & Marketing Communications
88038 Friedrichshafen internetservice@zf.com

Yasal Konular

ZF Friedrichshafen AG internet sitesinde yer alan imkanları kullanmaya yönelik yasal konular

Bu internet sitesinin kullanımı aşağıdaki şartlar ve koşullara tabidir. Bu İnternet sitesine girdiğinizde bu şartlar ve koşulları kabul etmiş olursunuz:

Telif Hakkı

Bu internet sitesinin sayfaları ZF Friedrichshafen AG ve onun ürünleri hakkında bilgiler içermektedir. Bu yazılar, fotoğraflar, grafikler ve sayfa düzeninin yanı sıra sayfaların grafik tasarımı telif hakkı ile korunmaktadır.

Bu sayfaların tüm içeriği korunmakta olup, kopyalanamaz, dağıtılamaz ve ticari amaçlarla değiştirilemez. Sadece metin, fotoğraf ve görsel malzemelerin kişisel, özel ve ticari olmayan amaçlarla indirme ve/veya bastırma iznine sahipsiniz. Grafiklerin, fotoğrafların, ses dosyalarının, videoların ve metinlerin elektronik ortamda veya basılı olarak çoğaltılmasına sadece ZF Friedrichshafen AG firmasından önceden yazılı izin alınması durumunda müsade edilir.

Marka adının kullanımı

Aksi veya başka şekilde belirtilmedikçe ZF Friedrichshafen AG internet sayfalarında adı geçen tüm ticari markalar, yasal olarak korunan ticari markalar olup ZF Friedrichshafen AG firmasının ve yan kuruluşlarının açıklamaları/adlandırmalarıdır ve bu özellikle ürün adları, logolar ve firma amblemleri için geçerlidir.

Bilgi ile ilgili Sorumluluğun Reddi

Bu internet sitesi sayfalarının içerikleri sadece genel bilgi verme amacı taşımaktadır. Tüm bilgiler doğruluk ve bütünlük açısından doğrulanmış olsa da içinde hala bazı hatalar veya bazı durumlarda yanlışlıklar bulunabilir. Bu nedenle ZF Friedrichshafen AG, internet sitesindeki sayfalarda sunulan eksik bilgilerin kullanımı veya kullanılmaması nedeniyle meydana gelebilecek olan malzeme hasarları veya maddi kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Ayrıca, ZF Friedrichshafen AG; kendi internet sitesinde sunulan dosyaların indirilememesi gibi hizmetlerle ilgili sorumluluklar nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

ZF Friedrichshafen AG veya bir temsilcisinin dahil olmasını gerektiren kasıt iddiaları veya ağır ihmal durumunda sorumluluk reddi uygulanamaz. Buna ek olarak ZF Friedrichshafen AG firmasının sorumluluk reddi yükümlülük ihlali durumunda geçerli değildir; yani belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, anlaşmanın uygun bir biçimde yerine getirilmesi için en önemli ön koşuldur ve belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiği güvencesi verilir (esas yükümlülükler/görevler); ancak küçük ihmaller, anlaşmanın sona erdiği anda öngörülebilir sözleşme zararına dayalı olarak ödenebilir miktarla sınırlandırılacaktır. Sorumluluk reddi insanların zarar görmesi, Ürün Sorumluluğu Yasası dahilindeki sorumluluk, anlaşma ile kabul edilen garantilere bağlı kalınmaması ve kötü niyet durumunda uygulanmaz.

ZF Friedrichshafen AG; sitesinde yayınlanan sayfaların bölümlerini ve tüm verileri bildirimde bulunmadan değiştirme, genişletme ve silme hakkına sahiptir; aynı şey yayınların/ilanların geçici olması veya kesilmesi için de geçerlidir.

Veri Koruma

Kapsam

Bu site uyarısı, ZF Friedrichshafen AG web sitesini kapsamaktadır: www.zf.com Aynı zamanda ZF Friedrichshafen AG'nin şu adreslerde tüm internet içeriklerini kapsamaktadır: www.facebook.com, www.youtube.com, www.twitter.com, www.linkedin.com, www.xing.com, www.tumblr.com.

© 2019 ZF Friedrichshafen AG. Tüm hakları saklıdır.