Değişimi tasarlamak

Geleceğin fırsatları ve zorlukları

Toplum ve ekonomi dijitalleştirme sonucunda hızla değişmektedir. Bu değişim, hiçbir zaman şimdi olduğu kadar belirleyici ve dinamik olmamıştır. Bu, özellikle otomotiv sektörü için geçerlidir. 2013 yılında tüm dünyadaki bilgisayarlar yaklaşık 230 milyon terabayt veri oluşturmuştur. Bu inanılmaz rakam, tahminlere göre 2020 yılına kadar bir milyar terabayt sınırını aşacak ve dolayısıyla beşe katlanacaktır.

Bit ve bayt ekonomiyi de yeniden tanımlıyor. Nesnelerin interneti, her sektörde endüstriyel ürünlerin ve tüketim mallarının üretimini şimdi olduğundan daha fazla etkileyecektir. Bu gelişme insanların birlikte yaşamalarını biçimlendirecektir. Günümüzde dünya nüfusunun yarısı büyük şehirlerde yaşamaktadır; 2050 yılında bu oran üçte ikiye çıkacaktır. Bu da yaşam kalitesi bakımından kapsamlı sonuçlar doğuracaktır. Mega kentlerdeki hava kirliliği, içten yanmalı motorlara dayanan mobilitenin sınırlarını şimdiden göstermektedir. CO2 emisyonları ayrıca iklim değişimini hızlandırmaktadır. Bu noktada yasa koyucular devreye girmektedir: dünya genelinde geçerli olan ve ulusal ve yerel düzenlemeleri de etkileyen iklim sözleşmeleri emisyonları sınırlandırmaktadır. Toplum genelde bu gibi ivedi sorulara hızlı cevaplar beklemekte ve de almaktadır. Mobilite konusunda cevaplar da bu mega trendlere uyum sağlayan bir otomotiv sektörünün yerleşik ve aynı zamanda yeni aktörlerinden gelmektedir. Lokal emisyonsuz mobilite türü olan elektromobilite bunun gözle görülür bir örneğidir. Diğer trendler de artan iletişim ağları ve güvenliği ciddi ölçüde arttıran, otonom sürüşe kadar varan otomatikleştirilmiş sürüştür.

Dünya iklimi: Süreklilik gösteren ısınma

Emisyonları azaltmak önemli bir toplumsal görev olmaya devam edecek. Böylece iklim değişimi hafifleyecek ve kentlerde hava kalitesi artacaktır: dünya genelinde yasa koyucular bu konuda giderek daha sıkı düzenlemeler getirmektedir. Bunun sonucu olarak emisyonsuz teknolojilerin kullanımı daha cazip hale gelmektedir. 1951 ile 1980 yılları arasında ortalama sıcaklık esas alındığında, günümüze kadar belirgin bir ısınma görülmektedir.

Dijitalleştirme İnsan ve makine arasındaki iletişim ağı giderek artıyor

İçeriğini kendi başına sipariş eden buzdolabı – iletişim ağıyla birbirine daha çok bağlanan bir dünyanın gelecek vizyonlarından sadece biri. Yakında gerçek olacak. Endüstri ve ürün ekonomisinde çoktan yerini alan nesnelerin interneti, insanların günlük hayatına uzanmaya hazırlanıyor.

ZF'deki değişim hakkında daha fazla bilgi edinin

Ayrıntılı bilgi