Bezpečne do vášho cieľaDynamicky na ceste

Vďaka akvizícii spoločnosti TRW Automotive sa teraz ZF môže pochváliť najkomplexnejším portfóliom technológií aktívnej a pasívnej bezpečnosti v dodávateľskom priemysle. Neustále inovácie pomáhajú prevencii nehôd a chránia cestujúcich vo vozidle a ostatných účastníkov cestnej premávky - dnes aj v budúcnosti.

ZF má špeciálne odborné znalosti vo vývoji inteligentných bezpečnostných systémov – pretože inteligentnejšie autá sú zároveň bezpečnejšie. Tieto rozsiahle skúsenosti robia zo ZF hlavného systémového integrátora – kvality, ktorá je rozhodujúca pre budúci vývoj v oblastiach širšieho riadenia vozidla, komunikácie s inými vozidlami a s infraštruktúrou, rovnako ako asistencie pri ochrane cestujúcich a chodcov. Vďaka vysoko rozvinutej architektúre elektroniky a algoritmov je ZF schopná ponúknuť integrované riešenia, ktoré sú oveľa viac než len prostý súčet ich častí.

  • Aktívne kinematické riadenie (AKC) zvyšuje bezpečnosť, ako aj potešenie z jazdy a zlepšuje ovládateľnosť.
  • Systémy zlučovania dát kombinujú kameru a radar pre bezpečnostné systémy na vysokej úrovni a čiastočne pre plne automatizované funkcie.

Impulzy pre riadenie zo zadného aktívneho kinematického riadenia (AKC) pre osobné automobily

Vozidlo s aktívnym kinematickým riadením (AKC) od ZF

Keď zadné kolesá aktívne napomáhajú prednému uhlu natočenia, osobný automobil zmení smer obratne, stabilne a pohodlne. Zadné riadiace pohyby sa spúšťajú elektronicky riadenými aktívnymi smerovými akčnými členmi – buď jedným centrálnym akčným členom v strede zadnej nápravy alebo dvomi menšími akčnými členmi v závese každého zadného kolesa, v závislosti od konkrétnej požiadavky vozidla.

To otvára cestu pre nové možnosti výberu technológie podvozka naprieč prakticky všetkými segmentami osobných automobilov a pre rôzne typy – k súčasným typom, predstavujúcim túto technológiu patria napríklad rôzne športové automobily Porsche. Pri rýchlostiach nižších ako približne 60 km/h, AKC systém otáča zadné kolesá v opačnom smere k prednému riadeniu, čo zase zvyšuje obratnosť a ovládateľnosť. Od okolo 60 km/h systém riadi zadné kolesá v rovnakom smere ako predné kolesá, čím dôjde k zlepšeniu smerovej stability a dynamiky riadenia.

Všestranný pohľad vďaka zlúčeniu dát

Skúšobné vozidlo ZF TRW s automatickým núdzovým brzdením (AEB)

Neustály vývoj od čiastočného až po plne automatizované riadenie si vyžaduje inštaláciu väčšieho počtu snímačov okolia do vozidla. Len tak je možné zaistiť bezpečnosť riadenia prakticky vo všetkých dopravných situáciách a rýchlostiach. Tieto snímače sú nevyhnutné pre 360 ° všestranný pohľad.

V súčasnej dobe monitoruje priestor okolo vozidiel celý rad snímačov, ktoré sa používajú na riadenie asistenčných systémov vodiča, ako je automatické núdzové brzdenie (AEB), ktoré dokáže automaticky zabrzdiť vozidlo, ak vodič nereaguje v kritickej situácii. Na tento účel systém kombinuje informácie z dopredu smerujúcich radarových a kamerových snímačov. Tieto dve technológie snímačov sa zaujímavo dopĺňajú: radarové snímače merajú vzdialenosti a relatívne rýchlosti s vysokou presnosťou a kamerové snímače zabezpečujú zisťovanie bočných vzdialeností a presné rozpoznávanie predmetov.

Systém zlučovania dát sa dá kombinovať s ďalšími kamerovými a radarovými snímačmi, ako aj modernou bezpečnostnou oblasťou ECU (elektronickej riadiacej jednotky) od ZF TRW za účelom realizácie čiastočne automatizovaných funkcií riadenia, ktoré možno použiť ako základ pre budúce vysoko automatizované systémy vozidla.

KONCEPCIA ZADNÉHO AIRBAGU NA PREDNOM SEDADLE

ZF TRW používa celý rad bezpečnostných technológií pre návrh systémov, ktoré sú špecifické pre zadné miesta na sedenie. Zadné sedadlá majú jedinečné vlastnosti a zahŕňajú široký rozsah od veku cestujúcich, veľkosti a polohy predných sedadiel. Rovnako ako u predných bezpečnostných systémov, ZF TRW vyvinula technológie kombinujúce airbagy a bezpečnostné pásy, ktoré pomáhajú chrániť cestujúcich na zadných sedadlách v prípade havárie.

Táto moderná konštrukcia zadného airbagu (tiež nazývaná SCARAB) je umiestnená na zadnej strane predných sedadiel, aby pomáhala chrániť cestujúcich na zadných sedadlách. Predné sedadlá, ktoré sa nastavujú v pozdĺžnom smere, môžu viesť k premenlivým vzdialenostiam medzi zadnou časťou sedadla a zadnými cestujúcimi. Jedinečný tvar modernej koncepcie zadného airbagu ZF TRW sa však prispôsobuje meniacim sa vzdialenostiam medzi cestujúcimi na zadnom sedadle a predným sedadlom. Táto koncepcia poskytuje zabezpečenie, keď je predné sedadlo v polohe veľmi vpredu a pomáha vyhnúť sa vysokému zaťaženiu cestujúceho, keď je predné sedadlo umiestnené ďalej dozadu do priestoru zadných sedadiel.

Aktívne systémy bezpečnostných pásov

ZF TRW Active Control Retractor a Active Buckle Lifter sú moderné konštrukcie bezpečnostných pásov, ktoré pracujú v kombinácii so systémami aktívnej bezpečnosti vozidla. Tieto technológie bezpečnostných pásov pomáhajú cestujúcim vo vozidle vyhľadať a zapnúť sponu; znižovať uvoľnenie bezpečnostného pásu v dynamických jazdných situáciách a znižujú možnosť cestujúcich posunúť sa zo sedadla.