Veľké v meste Moderné mestské vozidlo od ZF

Mimoriadne obratné, lokálne bez emisií a sieťovo prepojené s vodičom a okolím: s moderným mestským vozidlom ZF ukazuje potenciál, ktorý spočíva v inteligentnom sieťovom prepojení samostatného podvozka/hnacieho ústrojenstva a asistenčných systémov vodiča a predstavuje príklad riešenia pre mestskú individuálnu dopravu v kompaktnom a dvojdverovom segmente.

Technológia podrobne

Rozpoznáva, funguje na tlačidlo, zaparkuje: inteligentný parkovací asistent ZF

Systém pomáha vodičovi nielen v rozpoznávaní vhodných parkovacích miest, ale môže tiež zaparkovať vozidlo úplne automaticky v súbežných alebo kolmých miestach.

Pomocník pri parkovaní získava tieto informácie z dvanástich ultrazvukových snímačov a dvoch infračervených snímačov na prednom a zadnom konci a bokoch vozidla; tieto snímače pomáhajú nájsť vhodné parkovacie miesto. Riadiaca elektronika spracováva informácie a riadi všetky systémy, ktoré sú zapojené do parkovacej funkcie – napríklad, elektrický pohon a požadovaný uhol natočenia elektrického posilňovača riadenia.

Vodič môže komunikovať s vozidlom v priebehu procesu pomocou displeja v kabíne alebo spustiť parkovaciu funkciu, akonáhle cestujúci opustia vozidlo pomocou aplikácie v mobilnom zariadení, napr. smartwatch. Moderné mestské vozidlo potom automaticky prehľadáva okolie rýchlosťou chôdze a pri vhodnom mieste automaticky spustí parkovací proces.

Prax vodiča zo vzdialeného počítača: vzdialený asistent ZF PreVision

Funkcia asistenta vodiča ZF PreVision, ktorá je založená na vzdialenom počítači, poskytuje maximálny rozsah a bezpečnosť riadenia v modernom mestskom vozidle.

Koncepčná štúdia ZF, na rozdiel od systémov založených čisto na GPS, berie do úvahy nielen geometrické údaje a informácie o dovolenej maximálnej rýchlosti, ale tiež ukladá údaje o polohe vozidla, aktuálnej rýchlosti jazdy a zrýchlenia pre každú cestu.

Ak ide vodič opäť po tej istej ceste, systém vypočíta optimálnu rýchlosť pre blížiacu sa zákrutu na základe zozbieraných dát. Funkcia asistenta potom zmenší výkon včas pred vstupom do zákruty, v bode, kde môže byť zákruta prejdená bez akéhokoľvek mechanického brzdenia. Všetko toto nielen chráni batériu a brzdový systém vozidla, ale zároveň poskytuje väčšiu bezpečnosť, najmä pokiaľ ide o neprehľadné zákruty.

Výlučne elektrický: pohon zadnej nápravy eTB

V modernom mestskom vozidle je čiastočne nezávislé zavesenie zadných kolies eTB (elektrický otočný nosník) vybavené elegantným pohonom s kompaktnou pohonnou jednotkou umiestnenou na príslušnom ľavom a pravom kolese, z ktorých každá produkuje 40 kilowattov. S krútiacim momentom nápravy 1 400 Nm a maximom 21 000 otáčok za minútu, vozidlo, ktoré je prispôsobené na mestskú prevádzku, dosahuje najvyššiu rýchlosť 150 kilometrov za hodinu.

Predná náprava je tiež značne inovatívna

Uhly riadenia až 75 stupňov enormne zvyšujú obratnosť a ovládateľnosť prototypu. Táto koncepcia podvozku podstatne znižuje silu riadenia počas parkovania a otáčacích manévrov, a tým zvyšuje najmä ovládateľnosť dvojdverového vozidla: vďaka zmenenému vychýleniu kolesa je priemer kružnice otáčania moderného mestského vozidla znížený pod 6,50 metra.

Tieto pohyby riadenia na prednej náprave podporuje systém smerovania krútiaceho momentu pohonu zadnej nápravy, ktorý rozdeľuje hnaciu silu individuálne ku dvom zadným kolesám a umožňuje rozbehnúť vozidlo s týmto typom veľkého vychýlenia kolesa.

Komunikácia cez volant

Vodič je informovaný o zásahu vzdialeného asistenta PreVision za všetkých okolností. Viacfunkčný volant, ktorý ZF používa v modernom mestskom vozidle, je vybavený displejom s diódami Organic Light-Emitting Diode (OLED) vo venci volantu v zornom poli vodiča. Ten môže zobrazovať rôzne informácie, napríklad, o koľko je znížený hnací moment systémom asistenta vodiča pred vstupom do úzkej zákruty alebo aký je opäť po prejdení zákruty.

Vodič však zostáva v priamom kontakte s moderným mestským vozidlom, ako ukazuje systém zisťovania rúk na volante (HOD). Kapacitný systém pokrýva väčšinu volantu a zistí, či je vodič v kontakte s volantom. Elektronická riadiaca jednotka integrovaná do volantu prevádza zistený stav na digitálny signál a vysiela ho k Local Interconnect Network (LIN)(miestna prepájacia sieť). Táto sieť, v závislosti od situácie, upozorní vodiča alebo aktivuje asistenčné systémy, ktoré sú k dispozícii.