Výskum a vývoj

Inovácia, to je naša cesta k úspechu

Výskum a vývoj je tou najlepšou investíciou do budúcnosti. Len tak vznikajú inovácie a technicky vysokovýkonné riešenia pre stroje s veľkými výhodami pre užívateľa. ZF je podnik so silným inovatívnym povedomím, ktorý výsledky vlastných výkonov výskumu a vývoja pretavuje do sériovej výroby, čím cielene investuje do budúcnosti.

Systematická inovácia

Kontinuálny vývoj nových technológií má pre ZF zásadný význam. Výrobcovia očakávajú novátorské produkty, aby mohli svoje vozidlá odlíšiť od konkurencie.

Funkčnosť lepšej jazdnej dynamiky, pohodlie a bezpečie - rovnako ako menej jednotlivých dielov a zostáv - to je stále väčšia požiadavka. Výskum a vývoj ZF rieši tieto problémy a navrhuje riešenia vďaka svojim rozsiahlym odborným znalostiam a jasnému porozumeniu dynamických vzťahov v rámci celého vozidla.

Pre zabezpečenie svojej výrobnej stratégie zaviedla spoločnosť ZF integrovaný proces riadenia, ktorý systematicky analyzuje a vyhodnocuje trh, zákazníka, výrobok, technológiu a výrobu pre všetky inovácie.

Celosvetová sieť

Tisíce inžinierov a technikov pracujú v oblasti výskumu a vývoja po celom svete. Divízie a obchodné jednotky sa zameriavajú na trh a odbornosť výrobku, vyvíjajú špičkové výrobky podľa potrieb zákazníka.

Firemný výskum a vývoj (R & D) sa ujal základného a teoretického výskumu pri súčasnej podpore operačných vývojových tímov v obchodných jednotkách.

Viac o technológii ZF