TRAXONPRIPRAVENÁ NA BUDÚCNOSŤ

Pre tých, ktorí už dnes premýšľajú o zajtrajšku, uvažujú o otázkach a riešeniach. Pre tých, ktorí hľadajú riešenie na požiadavku pre väčšiu úsporu paliva, inteligenciu, výkon a pohodlie, hľadajú nové alternatívy. Teraz je tu prevodovka, ktorá urobí ľahko rozhodnutie za vás. Prevodovka, ktorá je schopná spojiť prvky, ktoré sa doteraz považovali za nezlučiteľné. Čokoľvek požadujete - TraXon, nová modulárna prevodovka ZF vám môže odpovedať: áno.

Ide o platformu prevodovky s piatimi modulmi na rôzne pohonné aplikácie, ktorá spĺňa najnáročnejšie požiadavky. Je pripravená na inteligentné tvorenie siete s ostatnými systémami vozidla a stanovenie nových štandardov v oblasti účinnosti, pohodlia a aplikačnej rozmanitosti.

Vaše výhody na prvý pohľad:

 • Modulárny systém
 • Maximálna spoľahlivosť
 • Optimálna účinnosť
 • Ekologicky udržateľná technológia
 • Inteligentné tvorenie siete
 • Zvýšené pohodlie

Inteligentné tvorenie siete Softvér TraXon

PreVision GPS

PreVision GPS je predvídajúca pohonná stratégia (voliteľne), ktorá inteligentne prepája prevodovku a systém GPS. Prevodovka, ktorá vopred vie, kedy radiť rýchlostné stupne, zvyšuje výkon a pohodlie a zároveň znižuje spotrebu paliva. Topografia a priebeh cesty sa posudzujú a zhodnocujú pri výbere správneho rýchlostného stupňa a bodu radenia rýchlostného stupňa.

Väčšia účinnosť

Pohonné programy
Na to, aby bola prevodovka schopná rýchlo reagovať na rôzne požiadavky, TraXon ponúka rôzne pohonné programy, ktoré pružne prispôsobuje vašim potrebám. Či už je to úsporný program ECO, alebo vysoký výkon s programom Power: pohonnú stratégiu a dynamiku radenia je možné pohodlne meniť pomocou prepínača alebo úplne automaticky.

Kolísavá funkcia
Inteligentné snímače zapínajú kolísavú funkciu (prevodovka prechádza do neutrálnej polohy) pre optimalizáciu spotreby paliva a minimalizovanie odporových strát. V tomto procese sa určuje cestný odpor a uhol náklonu a spúšťa sa kolísavá fáza. Najmä v kombinácii s PreVision GPS je kolísavá funkcia schopná rozpoznať výškové rozdiely v predstihu a podľa toho prispôsobiť pohonnú stratégiu.

Systém štart-stop
Počas dlhého státia na semafore systém štart-stop (keď je motor vypnutý) prispieva k znižovaniu spotreby paliva a emisií. Prevodovka TraXon je už naprogramovaná na túto technológiu a udržiava riadiacu jednotku prevodovky v polohe rýchleho štartu na požiadanie.

Rýchle radenie rýchlostných stupňov
Najmä pri jazde do kopca má akékoľvek prerušenie ťažnej sily za následok stratu rýchlosti a účinnosti. Zlepšený proces radenia a optimalizovaná pohonná stratégia skracujú čas potrebný na radenie rýchlostných stupňov na minimum a následne tak šetria palivo.

Viac pohodlia

Pohodlné radenie rýchlostných stupňov
Snímače s vysokým rozlíšením presne zachytia rýchlosť a spustia hladké zapnutie spojky a procesy zaradenia rýchlostného stupňa. Zvyšuje to pohodlie vodiča a zaisťuje ideálne zrýchlenie pri rozjazde.

Funkcia manévrovania
Rozjazd a manévrovanie s ťažkými vozidlami si vyžaduje veľkú zručnosť. Prevodovka TraXon má vynikajúce manipulačné vlastnosti vďaka kombinácii použitia plynového pedála s hladkým zapnutím spojky, výsledkom je dokonalé ovládanie vozidla aj v zložitých situáciách.

Rozjazd do kopca
Pohodlné a bezpečné riešenie pre jazdu v stúpaní a klesaní. Snímače zachytia sklon a hmotnosť vozidla a vypočítajú ideálny krútiaci moment, čoho výsledkom je jednoduchý, rýchly a pohodlný rozjazd na akomkoľvek teréne.

Väčšia rozmanitosť použitia

Dva alebo štyri rýchlostné stupne vzad
Ak nie je dostatok priestoru na uskutočnenie celého obratu, jedinou možnosťou je použitie rýchlostného stupňa vzad. Z tohto dôvodu nová prevodovka TraXon ponúka nielen štandardný prevodový pomer, ale aj obzvlášť pomalý na presné manévrovanie. A ak sú požadované vyššie rýchlosti, štyri rýchlostné stupne vzad sú k dispozícii ako voliteľné, čo tiež umožňuje rýchlu jazdu, napr. na diaľničných stavbách.

Funkcia vlastného rozkolísania
Jazda v ťažkom teréne je vždy výzvou - pre vodičov a vozidlá. Funkcia vlastného rozkolísania má predĺžené ovládanie spojky, čím je schopná uvoľniť vozidlo z jám a iných prekážok vyvolaním pohybu kolísania.

Funkcia offroad
Ďaleko od asfaltových ciest prevažujú úplne odlišné podmienky: vodič môže manuálne zapnúť funkciu off-road, ktorá automaticky prispôsobí funkcie stroja novému povrchu. Vďaka ideálnemu výpočtu cestného odporu, prispôsobeniu rýchlosti zaradenia rýchlostného stupňa a špeciálnym funkciám spojky sa vozidlo môže bezpečne pohybovať v teréne, aj keď nesie ťažké bremená.

JEDNA PLATFORMA PREVODOVKY PÄŤ MODULOV

Základná prevodovka TraXon

TraXon, automatická prevodovka pre úžitkové vozidlá bola vyvinutá s cieľom splniť tieto požiadavky: viac výkonu pri nižšej spotrebe paliva a viac rozmanitých aplikácií s menšími úpravami podľa potrieb zákazníka. Riešenie: jednotlivá základná prevodovka bola určená pre rôzne vozidlá a aplikácie, ktoré je možné prispôsobiť individuálne s využitím voliteľných modulov. Tento modulárny prenosový systém otvára nové dimenzie v oblasti výkonu, hospodárnosti, ochrane životného prostredia a pohodlia - presne tam, kde je to potrebné.

Vaše výhody na prvý pohľad:

 • Menej úsilia na prispôsobenie vďaka konštrukcii platformy
 • Dlhá životnosť
 • Vysoký krútiaci moment v rozsahu: priamy pohon až do 2 800 Nm, preťaženie až do 3 500 Nm
 • ConAct systém súosového ovládania spojky
 • Maximum prevodových pomerov pre nižšiu spotreby paliva
 • Znížená hlučnosť prevodovky
 • Najvyššia účinnosť prevodovky v triede
Jednoduchá/dvojitá disková spojka

Vaše výhody na prvý pohľad:

 • Dlhá životnosť
 • Vynikajúce rozdeľovacie schopnosti
 • Účinný prenos výkonu
 • Nízka hlučnosť prevodovky
 • Minimálne opotrebenie
 • Dobré možnosti automatizácie
TraXon Dual - modul dvojitej spojky

Modul radenia, ktorý spája účinné zaradenie rýchlostného stupňa s výborným zrýchlením pri rozjazde. Každá zmena rýchlostného stupňa znižuje ťažnú silu, čo je obzvlášť zreteľné pri jazde s ťažkým nákladom. Vzhľadom na čoraz dlhšie prevodové pomery zadnej nápravy sa bude počet požadovaných zmien rýchlostného stupňa v najvyšších rýchlostiach aj naďalej ešte viac zvyšovať. Je to presne v situáciách, keď modul dvojitej spojky zaisťuje hladké zaradenie rýchlostného stupňa bez prerušenia ťažnej sily a straty rýchlosti. Úžitok z nízkych otáčok motora a tým zníženej spotreby paliva môže byť ešte znásobený - súčasne sa dosiahne lepšie pohodlie.

Vaše výhody na prvý pohľad:

 • Nízka spotreba paliva
 • Pohodlné zmeny rýchlostných stupňov
 • Žiadne prerušenie ťažnej sily
 • Žiadna strata rýchlosti
 • Nízke otáčky motora
 • Znížené emisie
TraXon Hybrid - hybridný modul

Modul pre rozjazd, ktorý využíva technológiu zajtrajška a zavádza nový spôsob myslenia v technike pohonu úžitkových vozidiel. Elektrický pohon aj v diaľkovej doprave nemusí zostať nereálnou víziou. Najmä vyšší hnací výkon s ťažkým nákladom v neustále sa meniacej topografii stále obsahuje nevyužitý potenciál úspory energie pre maximálnu hospodárnosť a znižovanie emisií.

Vaše výhody na prvý pohľad:

 • Veľmi nízka spotreba paliva
 • Funkcia posilňovača na zvýšenie výkonu
 • Minimálne emisie
 • Elektrická funkcia štart/stop
 • Rekuperácia pri brzdení
 • Možnosť odberu elektrickej energie
 • Možnosť elektrického pohonu bez činnosti motora
Modul odberu výkonu NMV

Modul závislý od motora pre špeciálne aplikácie. Bez ohľadu na to, či je v požiarnych vozidlách, betónových čerpadlách a miešadlách alebo v mestských postrekovacích a kanalizačných vozidlách: PTO je samostatný modul, ktorý môže byť vždy zapnutý aj pri prevádzke pod zaťažením a ktorý vydrží najvyššie zaťaženia a tlaky - aj pri nepretržitej prevádzke.

Vaše výhody na prvý pohľad:

 • Prevádzka závislá od motora
 • Vysoká životnosť vďaka tlmiču vibrácií DynaDamp
 • Zaradenie rýchlostných stupňov prevodovky pri prevádzke PTO je možné počas jazdy
 • Možnosť dodatočných PTO závislých od spojky
 • Extrémna odolnosť/nosnosť až 2 000 Nm
 • Kompatibilné rozhranie SAE
 • Vhodné na nepretržitú prevádzku
 • Možnosť spojenia s inými prevodovkami tretích strán
TraXon Torque - modul WSK, vysokovýkonný spojkový menič krútiaceho momentu

Modul pre nulové opotrebenie pri rozjazde s najťažšími vozidlami. Ak sa používajú ťažké mechanizmy, spojkový menič krútiaceho momentu s hydrodynamickým meničom krútiaceho momentu je najlepšou voľbou na dosiahnutie rýchleho a plynulého pohybu - aj pre hnacie sústavy. A ak chcete zastaviť ťažké úžitkové vozidlo, zabudovaný primárny retardér zabezpečí spoľahlivé brzdenie s nulovým opotrebením.

Vaše výhody na prvý pohľad:

 • Vhodné na vysoké zaťaženia
 • Palivo šetriaci prenos výkonu
 • Rozbeh s nulovým opotrebením a brzdenie bez trhania
 • Pohodlná prevádzka s automatickými prevodovkami alebo s manuálnymi výbermi prevodových stupňov
 • Môže byť spojený s PTO

Ďalšie informácie