Inovácie ZFpreverené technológie pre súčasnosť a budúcnosť

Spoločnosť ZF kladie vysoké nároky na svoje výrobky, medzi ktoré patrí: nižšia spotreba paliva, zlepšenie využitia zdrojov, ale zároveň tiež lepšia dynamika pri manipulácii a ďalšie bezpečnostné rezervy pre vodiča a cestujúcich. Snaha zaujať vedúce postavenie v oblasti technológie hnacieho ústrojenstva a podvozkov vyvoláva potrebu rozvíjať tvorivý potenciál novátorských produktov.

Ďalšie informácie