ZF cPOWERTrvalé úspory

Veľké zaťaženie, plynule nastaviteľné otáčky a ľahká ovládateľnosť: to sú požiadavky, ktoré musí spĺňať konštrukcia strojov. Technológia komplexného radenia pod zaťažením CVT (Continuously Variable Transmissions - plynule regulovateľné prevodovky) prevodovky cPOWER od ZF spája tieto vlastnosti so zlepšenou spotrebou paliva do 25 percent.

Prísne požiadavky

Hydrostatické prevody sa používajú v stavebných strojoch a zariadeniach už dlhší čas. Ich výhody sú zrejmé: neexistencia mechanického spojenia medzi motorom a hnacím ústrojenstvom znamená, že pri prenose veľkých zaťažení nie je žiadne opotrebenie, ako by to bolo v prípade prevodoviek so spojkou. Okrem toho rýchlosť jazdy je možné plynule meniť pomocou množstva oleja, ovládaného cez joystick. Preradenie od pohybu vpred na pohyb vzad je mimoriadne rýchle a môže byť vykonané bez predchádzajúceho zastavenia. Na rozdiel od pevného mechanického spojenia je to menej účinné. To je prístup . To je miesto, kde ZF používa cPOWER.

Off-roadová využiteľnosť paliva

Prevodovka ZF cPOWER ušetrí do 25 percent paliva.

Plynule regulovateľná prevodovka cPOWER od ZF spája hydrostatické a mechanické koncepcie pohonu. Jej technológia plynule regulovateľného radenia pod zaťažením umožňuje hydraulicky mäkké štarty aj pri prenose veľkého zaťaženia, pri súčasnom znížení spotreby paliva do 25 percent, s čo možno najväčším použitím mechanickej prevodovky. Mechanická časť prevodovky sa totiž vo veľkom rozsahu používa hneď od okamihu naštartovania motora. To môže značne znížiť spotrebu paliva napr. počas krátkych ciest, pri nakladaní. Prevodovka cPOWER pracuje pri nízkych otáčkach motora, čo ešte viac zvyšuje jej účinnosť a pohodlie pre vodiča.

Použitie cPOWER nie je v žiadnom prípade obmedzené len na stavebné stroje. Produktivita môže byť tiež zvýšená napr. úsporou paliva s plynulo regulovateľnou technológiou v prípade použitia na manipuláciu materiálu a v lesníctve.

Ďalšie informácie