Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov pre zákazníkov a obchodných partnerov

Informácie o spracovaní údajov pre webové stránky spoločnosti ZF

Tieto Informácie o spracovaní údajov vysvetľujú, ako osobné údaje o vás zbiera, spracováva a používa spoločnosť ZF Friedrichshafen AG (ďalej len „spoločnosť ZF”, „my” alebo „nás”) ako správca údajov pri používaní webových stránok spoločnosti ZF, dostupných v rámci zf.com.

V spoločnosti ZF berieme našu zodpovednosť za ochranu vašich osobných údajov vážne. Ako sa používa v týchto Informáciách o spracovaní údajov, „osobné údaje” znamenajú akékoľvek informácie – či už samotné alebo v kombinácii s inými informáciami, ku ktorým môžeme mať prístup – ktoré sa týkajú vás ako identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Rešpektujeme vaše právo na súkromie a spracovávame vaše osobné údaje iba v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov. Tieto Informácie o spracovaní údajov sa vzťahujú na informácie, ktoré zbierame pri vašom používaní webových stránok spoločnosti ZF a ich funkcií.

1. Informácie o zbieraní a používaní údajov

Určité informácie zbierame pri každej vašej návšteve našich webových stránok spoločnosti ZF. Tieto informácie sa používajú na účely, ktoré sú uvedené nižšie. Osobitné typy osobných údajov zbierame v závislosti od vašich aktivít na webových stránkach spoločnosti ZF, ako je ďalej vysvetlené nižšie.

1.1 Informácie, ktoré sú zbierané automaticky

Ak používate webové stránky spoločnosti ZF bez registrácie, nie je od vás požadované aktívne poskytnutie určitých osobných údajov; predsa avšak automaticky zbierame a spracovávame nasledujúce informácie:

technické spojenie a informácie o pripojení vrátane IP adresy vášho zariadenia; typ prehliadača; informácie o vašom zariadení, hardvéri a softvéri; preferencie; webové stránky, ktoré ste navštívili tesne pred webovými stránkami spoločnosti ZF; stránky, ktoré ste si prezerali na webových stránkach spoločnosti ZF a dátumoch a časoch vašej návštevy.

Spracovávame a používame vyššie uvedené údaje na účely (1) poskytovanie webových stránok spoločnosti ZF a ich funkcií; (2) zlepšenie vlastností a funkcií webovej stránky spoločnosti ZF; a (3) zabránenie a zistenie zneužitia a zlyhania webových stránok spoločnosti ZF vrátane riešenia problémov.

Zbieranie tohto typu informácií sa uskutočňuje okrem iného prostredníctvom cookies. Podrobnejšie informácie o typoch súborov cookies a ich konkrétnych účeloch nájdete v Časti 2 nižšie.

Spracovanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie na základe toho, že (1) spracovanie je potrebné pre plnenie zmluvy o používaní webových stránok spoločnosti ZF; alebo (2) spoločnosť ZF má legitímny záujem na zabezpečení funkčnosti a bezchybnej prevádzky webových stránok spoločnosti ZF a že ich prispôsobuje potrebám používateľa.

1.2 Požiadavky používateľa, vytvorenie účtu a prihlasovanie

Pri vytváraní účtu v spoločnosti ZF (ktorý je požadovaný pre niektoré časti webových stránok spoločnosti ZF) zbierame informácie, ktoré poskytnete v procese registrácie, ktoré môžu zahŕňať:

Meno a priezvisko, pohlavie, emailová adresa, telefónne čísla, oblasť činnosti, kategória priemyslu, názov a typ vašej organizácie, adresa spoločnosti.

Rovnaké údaje sú spracované, keď používateľ vyplní kontaktný formulár na webovej stránke, napr. keď používateľ pošle žiadosť o technické informácie.

Spracovávame a používame vyššie uvedené informácie na účely (1) kontrolovania vašej oprávnenosti a spravovania vášho účtu v spoločnosti ZF; (2) plnenia Podmienok používania webových stránok spoločnosti ZF a všetkých práv a povinností z toho vyplývajúcich; (3) prispôsobenia webových stránok spoločnosti ZF a obsahu podľa vašich potrieb; a (4) komunikovania s vami zasielaním technických oznámení, aktualizácií, bezpečnostných upozornení a podpory a administratívnych správ, odpovedania na vaše otázky a požiadavky a poskytovania služby zákazníkovi.

Spracovanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie na základe toho, že (1) spracovanie je potrebné pre plnenie Dohody, zahrňujúcej Podmienky používania webových stránok spoločnosti ZF; alebo (2) spoločnosť ZF má legitímny záujem na zabezpečení funkčnosti webových stránok spoločnosti ZF a že ich prispôsobuje potrebám používateľa.

Ak vytvoríte alebo sa prihlásite na účet v spoločnosti ZF, použijeme vaše prihlasovacie údaje (meno používateľa a heslo) na účely poskytovania a spravovania vášho prístupu na webové stránky spoločnosti ZF a – podľa okolností – ďalších online služieb zo strany spoločnosti ZF alebo tretích strán, ktoré sú prístupné prostredníctvom webových stránok spoločnosti ZF. Informácie, ktoré poskytnete na registráciu (meno používateľa a heslo), sa spracujú, aby sme skontrolovali a overili vaše oprávnenie a spracovali vaše požiadavky na obnovenie vášho hesla.

1.3 Ďalšie služby

Keď objednávate ďalšie služby prostredníctvom webových stránok spoločnosti ZF, môžete nám poskytnúť ďalšie informácie; takéto informácie môžu zahŕňať: dodaciu adresu; informácie o platbe, atď. Zbieranie a používanie takýchto dodatočných informácií sa riadi samostatnými Informáciami o spracovaní údajov pre konkrétnu službu.

2. Cookies

Používame cookies, štandardnú internetovú technológiu, ktorá nám umožňuje ukladať a získavať informácie o prihlasovaní a iných použitiach u každého používateľa webových stránok spoločnosti ZF. „Cookies” sú malé textové súbory, uložené vašim webovým prehliadačom na pevnom disku vášho počítača. Umožňujú spoločnosti ZF uložiť také veci, ako sú preferencie používateľa. Webové stránky spoločnosti ZF používajú aj spojovacie cookies a trvalé cookies. Spojovacie cookies sú dočasné cookies, ktoré stratia platnosť (a sú automaticky vymazané) po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú vo vašom prehliadači, kým nestratia platnosť, alebo kým ich neodstránite.

Cookies nám umožňujú rozpoznať vaše zariadenie (napr. váš prenosný počítač alebo mobilné zariadenie), aby vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami spoločnosti ZF mohli byť prispôsobené vášmu zariadeniu. Cookies vás zvyčajne neidentifikujú ako jednotlivca, ale len ako zariadenie, ktoré používate. Cookies používame na ukladanie informácií, ako sú heslá a preferencie, aby ste ich nemuseli znova vkladať pri každej návšteve našich webových stránok spoločnosti ZF, poskytovanie obsahu prispôsobeného vašim záujmom a optimalizovanie výkonnosti webových stránok spoločnosti ZF. Informáciami, súvisiacimi s cookie, môžu byť tiež preferencie návštevníkov a zaznamenávanie informácií o spojeniach, ako sú navštívené stránky, vzájomné pôsobenie s funkciami webových stránok spoločnosti ZF, čas strávený na našich webových stránkach spoločnosti ZF a jazyková preferencia.

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje zablokovať cookies z vášho prehliadača. Ak nesúhlasíte s používaním týchto cookies, vypnite ich podľa nasledujúcich pokynov pre váš prehliadač uvedených tu: http://www.allaboutcookies.org/ alebo použite automatický vypínací nástroj, ak je k dispozícii. Niektoré služby týkajúce sa webových stránok spoločnosti ZF však nefungujú dobre, ak sú cookies vypnuté.

Nižšie sme uviedli zoznam kategórií cookies, použitých na našich webových stránkach spoločnosti ZF a opis toho, čo tieto cookies robia. Niektoré z týchto cookies sú nevyhnutné pre činnosť webových stránok spoločnosti ZF. Iné nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám zlepšiť webové stránky spoločnosti ZF zbieraním anonymných informácií o používateľovi alebo sa snažia zlepšiť vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami ZF tým, že pripomínajú vaše voľby.

Používame nasledujúce typy cookies:

Nevyhnutne potrebné cookies: – ktoré umožňujú špeciálne vami požadované služby a aplikácie

Používame určité cookies, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť našich webových stránok spoločnosti ZF. Napríklad tieto typy cookies vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených oblastí našich webových stránok spoločnosti ZF, poskytnúť potrebnú bezpečnosť, ktorú vyžaduje vaša návšteva našich webových stránok spoločnosti ZF a pomáhať zabezpečiť obsah stránok, na ktoré požadujete rýchle načítanie. Bez týchto cookies nemožno služby webových stránok spoločnosti ZF, ktoré ste požadovali, poskytovať podľa potreby.

Použitie týchto cookies vyžaduje spracovanie nasledovného typu údajov: [ID anonymného spojenia prehľadávača, skupiny povolení, ID používateľa]. Pokiaľ sa tieto údaje musia považovať za osobné údaje, spracovanie je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré to odôvodňujú na základe toho, že spracovanie je potrebné na poskytnutie požadovaných služieb webových stránok spoločnosti ZF.

Funkčnosť cookies: – ktoré si pamätajú vaše voľby pre zlepšenie vašich skúseností

Tieto cookies umožňujú našim webovým stránkam spoločnosti ZF pamätať si vaše voľby, ako napríklad zapamätanie si vášho preferovaného jazyka, typu zariadenia, ktoré používate, regiónu, v ktorom sa nachádzate. Cieľom týchto cookies je poskytnúť vám osobnejší zážitok, aby ste nemuseli obnovovať svoje preferencie pri každej návšteve webových stránok spoločnosti ZF. Ako je uvedené vyššie, môžete vypnúť ktorúkoľvek z týchto funkcií cookies; ale ak tak urobíte, potom vám rôzne funkcie našich webových stránok spoločnosti ZF nemusia byť k dispozícii alebo nemusia pracovať tak, ako chcete.

Použitie týchto cookies vyžaduje spracovanie nasledujúceho typu údajov: [ID zariadenia, preferovaný jazyk]. Pokiaľ sa tieto údaje musia považovať za osobné údaje, spracovanie je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré to odôvodňujú na základe toho, že (1) spracovanie je potrebné na poskytnutie požadovaných služieb webových stránok spoločnosti ZF; alebo (2) spoločnosť ZF má legitímny záujem na zabezpečení funkčnosti webových stránok spoločnosti ZF a že ich prispôsobuje potrebám používateľa.

Výkonné/analytické cookies: – ktoré zbierajú pseudonymné informácie o vami navštívených webových stránkach

Tieto cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky spoločnosti ZF, napríklad o tom, ktoré stránky navštevujú naši návštevníci najčastejšie a či sa na nich zobrazujú chybové správy. Tieto výkonné cookies nezbierajú informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivcov – všetky zozbierané informácie sú zhromaždené a pseudonymizované (okrem iného odstránime posledné dve osembitové slabiky vašej IP adresy). Nepriraďujeme údaje o používaní zozbierané prostredníctvom týchto cookies s osobnými údajmi, ktoré ste mohli poskytnúť pri registrácii na účet v spoločnosti ZF (napr. vaše meno).

Na webových stránkach spoločnosti ZF používame technológie od Piwik PRO GmbH na zbieranie a uchovávanie údajov o vašom používaní webových stránok spoločnosti ZF na účely optimalizácie služieb a marketingu webových stránok spoločnosti ZF. Profily používania môžu byť vytvorené z týchto údajov pod pseudonymom pomocou cookies.

Pokiaľ sa tieto údaje musia považovať za osobné údaje, spracovanie je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré to odôvodňujú na základe toho, že (1) spoločnosť ZF má legitímny záujem na tom, aby boli webové stránky spoločnosti ZF prispôsobené potrebám používateľa; alebo (2) údaje sa používajú v pseudonymnej forme na účely marketingu a optimalizácie a používateľ nemá voči tomuto použitiu námietky.

Môžete namietať voči zbieraniu a spracovaniu technikou sledovania Piwik PRO kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť kliknutím na tento odkaz

Cookies tretích strán: – ktoré zbierajú informácie pre tretie strany

Za účelom vkladania videoklipov do našich webových stránok spoločnosti ZF využívame služby poskytované spoločnosťou Brightcove, Inc [www.brightcove.com]. Prehrávač videa Brightcove štandardne nepoužíva žiadne cookies. Dodávané doplnky Brightcove a ostatné doplnky prehrávača tretej strany však môžu používať cookies. Cookies, ktoré používajú doplnky tretej strany, sú kontrolované tretími stranami. Skontrolujte pomocou funkcie Brightcove popis cookies, ktoré sa používajú v ich doplnkoch a príslušných cookies tretích strán: Informácie o Brightcove cookies

3. Kontaktné formuláre, prihlásenie sa na odber informačných bulletinov a iných marketingových oznámení

Webové stránky spoločnosti ZF vám môžu ponúknuť možnosť prihlásiť sa na odber informačného bulletinu alebo iných marketingových oznámení, ktoré vám budú posielané emailom. Za týmto účelom spracovávame a používame vaše meno a emailovú adresu, aby sme vám poskytli informačný bulletin a ďalšie prihlásené oznámenia. Typ informačného bulletinu závisí od výberu typu spoločnosti a typu vozidla v registračnom formulári.

Spracovanie a používanie osobných údajov na účel prihlásenia sa na odber informačných bulletinov a iných marketingových oznámení je založené na (1) zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na vykonanie odberu; alebo (2) vašom súhlase.

Na overenie vášho prihlásenia na odber / súhlasu používame postup dvojitej voľby. Vaše potvrdenie uložíme, aby sme dokumentovali a preukázali vaše prihlásenie na odber / súhlas. Máte právo kedykoľvek zrušiť svoje prihlásenie na odber / odvolať svoj súhlas bez toho, aby ste museli znášať akékoľvek iné náklady ako náklady na prenos v súlade so základnými tarifami. Zrušenie / odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred zrušením / odvolaním.

4. Objednávka brožúr a ďalších propagačných materiálov

Môžete si objednať brožúry a – aj v súvislosti so špeciálnymi aplikáciami a službami poskytovanými prostredníctvom webových stránok spoločnosti ZF – ďalšie propagačné a reklamné materiály na našich webových stránkach spoločnosti ZF. Informácie, ktoré poskytnete (napríklad vaše meno, adresa, ďalšie kontaktné údaje, ako aj vybranú brožúru) spracovávame a používame na vykonanie vašej objednávky a pošleme vám materiál požadovaným spôsobom (prostredníctvom emailu, poštovej služby atď.).

Spracovanie a používanie osobných údajov na tieto účely je založené na (1) zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na vykonanie objednávok; alebo (2) vašom súhlase. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

5. Zdieľanie údajov v rámci Spoločnosti ZF Group

Spoločnosť ZF je spoločnosť so sídlom v Nemecku, ktorá pôsobí celosvetovo a je súčasťou skupiny spoločností ZF Group, ktorej súčasní členovia sú špecifikovaní v tu („Spoločnosť ZF Group”). Údaje, ktoré nám poskytnete v priebehu registrácie účtu v spoločnosti ZF (pozri bod 1.2 vyššie), budú uložené v našej centralizovanej databáze zákazníkov v Nemecku a zdieľané v rámci Spoločnosti ZF Group za účelom riadenia vášho vzťahu so spoločnosťou ZF a Spoločnosťou ZF Group.

Zdieľanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie na základe toho, že (1) spracovanie je potrebné pre plnenie Dohody, zahrňujúcej Podmienky používania webových stránok spoločnosti ZF; alebo (2) spoločnosť ZF má legitímny záujem na zdieľaní týchto údajov v rámci Spoločnosti ZF Group pre interné administratívne účely.

Informácie o účte v spoločnosti ZF, ktoré sa vás týkajú, môžu byť spracované mimo vašej miestnej príslušnosti a Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane nasledujúcich krajín/regiónov napr. USA, Mexiko, Kanada, Ukrajina, Turecko, Rusko, Väčšia Čína, Švajčiarsko, Srbsko, Japonsko, Spojené arabské emiráty, India, Austrália, Singapur, Indonézia, Kórea, Thajsko, Malajzia, Vietnam, Filipíny, Južná Afrika, Alžírsko, Tunis, Maurícius, Argentína, Brazília a Kolumbia. Ak sa od nás požaduje neprenášať vaše osobné údaje z vašej miestnej príslušnosti podľa platných zákonov o ochrane údajov vo vašej miestnej príslušnosti, prijmeme príslušné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmito požiadavkami.

Akýkoľvek prenos vašich osobných údajov do tretej krajiny (to znamená, ktorá nie je členom EÚ/EHP) bude naďalej v súlade so všetkými platnými zákonmi na ochranu údajov.

Pokiaľ nie je tretia krajina uznávaná Európskou komisiou alebo vo vašej miestnej príslušnosti, že poskytuje primeranú úroveň ochrany, spoločnosť ZF prijme primerané záruky na zabezpečenie primeranej ochrany vašich údajov; napr. uzatváraním dohôd o prenose údajov s príjemcami tretích krajín obsahujúcich štandardné zmluvné doložky, ktoré v súlade s rozhodnutiami Európskej komisie poskytujú primerané záruky a môžu byť požadované podľa dataprotection@zf.com

Zdieľanie údajov mimo rámca Spoločnosti ZF Group

Na poskytovanie určitých Aplikácií a Služieb zdieľame vaše údaje s konkrétnymi externými stranami, ktoré poskytujú služby v našom mene. Môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán, aby ponúkali alebo uľahčili služby v našom mene, ako sú poskytovateľ služby s informačnými bulletinmi, poskytovateľ IT, poskytovateľ webových služieb, ako aj všetci ostatní poskytovatelia služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia údajov, a preto spracovávajú údaje v našom mene a podľa našich pokynov. Tieto tretie strany majú zakázané používať vaše osobné údaje na vlastné obchodné, propagačné alebo akékoľvek iné účely, ako sú tie, na ktoré sú výlučne určené, a musia dodržiavať naše výslovné pokyny a spĺňať príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Mohli by sme zverejniť osobné informácie, ak to vyžaduje zákon, aby sme vyhoveli platnému súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo právnemu procesu, ktorý bol na nás podaný, alebo ak to vyžaduje iný platný zákon, pravidlo alebo nariadenie.

6. Zisťovanie a stíhanie zneužitia

Uchovávame údaje o používaní vrátane IP adries na účely zistenia a – podľa okolností – stíhania zneužitia webových stránok spoločnosti ZF. Pokiaľ to nie je požadované na účely stíhania, údaje budú vymazané po 7 dňoch. Zachovávanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie na základe toho, že (1) spracovanie je potrebné pre plnenie Dohody, zahrňujúcej Podmienky používania webových stránok spoločnosti ZF; alebo (2) spoločnosť ZF má legitímny záujem na zabezpečení funkčnosti a bezpečnosti webových stránok spoločnosti ZF.

7. Vymazanie údajov

Obvykle vymažeme osobné údaje hneď, ako to už nie je potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli údaje pôvodne zozbierané alebo spracované. V prípade, že spracovanie je založené na súhlase a váš súhlas odvoláte, vymažeme vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu po odvolaní, pokiaľ nie je zo zákona požadované, aby sme údaje uchovávali.

Pokiaľ ide o registrovaných používateľov, spoločnosť ZF im každoročne pošle pripomienku, aby opätovne potvrdili informácie, ktoré poskytli spoločnosti ZF pri registrácii na účet v spoločnosti ZF. Ak používateľ nepotvrdí svoje informácie o účte, účet sa deaktivuje. Spoločnosť ZF vymaže účet v spoločnosti ZF a súvisiace údaje po uplynutí ďalšieho roka po deaktivácii v prípade, že používateľ neposkytne príslušné potvrdenie.

8. Iné služby, aplikácie a webové stránky

Prostredníctvom webových stránok spoločnosti ZF môžete získať prístup k iným službám a aplikáciám použitím osobných údajov, ktoré je vysvetlené v samostatných informačných dokumentoch na ochranu údajov. Naše webové stránky spoločnosti ZF obsahujú aj odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť ZF nezodpovedá za používanie a ochranu osobných údajov na týchto webových stránkach. Odporúčame vám, aby ste si uvedomili, že opúšťate webové stránky spoločnosti ZF a prečítali si informácie o ochrane údajov na iných webových stránkach.

9. Vaše práva

Všeobecne máte nárok požiadať spoločnosť ZF o pristúpenie k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo – podľa okolností – o obmedzenie spracovania, pokiaľ ide o vás, alebo o námietku voči spracovaniu, ako aj o uplatnení vášho práva o prenositeľnosti údajov; to všetko vyplýva z platných zákonov o ochrane údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

10. Kontakt

V prípade akejkoľvek požiadavky, týkajúcej sa nášho používania, úplnosti a/alebo presnosti vašich osobných údajov alebo v prípade, že chcete uplatniť niektoré z vašich práv uvedených v Časti 9, môžete nás kontaktovať emailom na adrese dataprotection@zf.com alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii tu: zf.com/contact.

Kontaktné údaje nášho pracovníka pre ochranu údajov sú nasledujúce:

ZF Friedrichshafen AG

Silke Wolf
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen

Nemecko

11. Zmeny týchto informácií o ochrane údajov

Keďže sa zbieranie a spracovanie vašich údajov môže v priebehu času meniť, mohli by sme tieto Informácie o ochrane údajov pozmeniť tak, aby vždy správne odrážali naše postupy spracovania údajov. Odporúčame vám, aby ste ich čas od času skontrolovali.

Ostatná zmena: Máj 2018