Vývoj modulov hnacieho ústrojenstva Odborné znalosti konštrukcie spojok v Trnave

Spoločnosť ZF Slovakia je v súčasnosti najväčším závodom koncernu ZF na výrobku spojok na svete. Za účelom podpory sériovej výroby bolo založené miestne oddelenie vývoja, ktorého aktivity boli neskôr rozšírené na aplikačný vývoj v rámci nových zákazníckych projektov.


Oddelenie vývoja bolo založené v roku 2005, pričom jeho hlavným účelom bola podpora sériovej výroby a vývoj nových spojkových aplikácií. Prostredníctvom počítačom podporovaného návrhu (CAD) sa vytvárajú nové dizajny. Najmodernejší simulačný softvér umožňuje rôzne mechanické a tepelné výpočty a koncepty výrobkov sa preverujú na skúšobných staniciach a na vozidle.
Vďaka tomu, že odborné znalosti o výrobku a procese sa zhromažďujú v rámci oddelenia vývoja, je zabezpečená podpora činností najväčšieho závodu koncernu ZF na výrobu spojok v snahe o ich neustále zlepšovanie.


V rámci procesu získavania a spracovávania zákazníckych projektov spojkových aplikácií pre budúce platformy vozidiel navrhuje oddelenie vývoja spojky podľa špecifikácií zákazníka a vnútorných predpisov navrhovania. Výsledný dizajn sa preveruje niekoľkými simuláciami vrátane metódy konečných prvkov a termodynamických výpočtov. Súčasne sa zhotovujú prototypy, ktoré sa kontrolujú na skúšobných staniciach ohľadom ich životnosti. Nakoniec inžinieri vývoja pomáhajú pri realizácii projektu v rámci sériovej výroby.
V nadväznosti na paletu výrobkov spoločnosti ZF Slovakia v Trnave sa oddelenie vývoja zaoberá návrhom a testovaním meničov krútiaceho momentu a spojkových obložení.

Ďalšie informácie