Výrobky a výrobaPrevádzková jednotka Moduly hnacieho ústrojenstva v Trnave

Výrobky a výroba

Výrobný závod v Trnave vyrába moduly hnacieho ústrojenstva. Ročne produkuje 4 milióny spojok pre osobné autá. Tým je trnavský závod najväčším producentom spojok v celej ZF Group.

Výroba spojok

V hlavnom sídle ZF Slovakia v Trnave vyrába obchodný segment hnacích komponentov výrobky na prenos krútiaceho momentu a tlmenie vibrácií medzi motorom a prevodovkou. Sem patria v prvom rade spojky pre osobné automobily, ktoré dnes dosahujú ročný objem výroby 4 milióny kusov. Tým je ZF Slovakia najväčším závodom na výrobu spojok pre osobné automobily v rámci celého koncernu ZF. V prevádzke výroby spojok sa používajú najmodernejšie obrábacie stroje so zvislou osou obrábania a automatickým podávaním obrobkov.


Montáž spojok zaznamenala v posledných rokoch zásadnú modernizáciu - veká a lamely spojok sa montujú prevažne na poloautomatických montážnych linkách s minimálnym podielom ľudskej práce. V linkách sú integrované manipulátory a roboty, vrátane skúšobných a meracích zariadení.

Výroba meničov

Od roku 1997 sa v Trnave vyrábajú taktiež meniče krútiaceho momentu pre automatické prevodovky do autobusov a stavebných strojov. Dnes ich ročný objem výroby predstavuje viac ako 50000 ks. Od roku 2009 sa vyrábajú aj meniče krútiaceho momentu pre osobné automobily. Tu podnik investoval do výrobných a meracích technológií s vysokým stupňom automatizácie výrobných procesov. Rovnako si tu našli svoje miesto aj vysoko moderné zváracie metódy, ako sú zváranie laserom a zváranie elektrónovým lúčom.

Výroba dvojhmotových zotrvačníkov

Dvojhmotový zotrvačník je ďalším zo série technicky zaujímavých riešení, ktoré ZF ponúka v oblasti tlmenia vibrácií v hnacom mechanizme. Dvojhmotové zotrvačníky sa v Trnave vyrábajú od roku 2007. V súčasnosti dosahuje ročná výroba 350000 ks.

Výroba komponentov

V lisovni a v kaliarni sa vyrábajú hlavne plechové výlisky pre spojky a meniče. V lisovni sa pri ročnej spotrebe cca 17000 ton ocele vyrábajú malé výlisky, ako aj veľké a komplexne tvárnené dielce. Technológia lisovania siaha od jednoduchých samostatných lisov až po najmodernejšie postupové lisy. Časť vyrobených výliskov, ako aj náboje a ozubené kolesá, sa následne tepelne a povrchovo upravujú. Konštrukcia nástrojov na výrobu vysoko presných tvárnených plechových dielcov, riadenie procesov tepelného spracovania v kaliarni a chemických procesov pri povrchovej úprave kladú vysoké požiadavky na kvalifikáciu a znalosti pracovníkov.

Výroba spojkového obloženia

Spojkové obloženia sa v Trnave vyrábajú od roku 2003. Dnes už objem výroby predstavuje 9 miliónov kusov obložení ročne, čo umožňuje nielen pokrytie vlastných potrieb, ale obloženia môžu byť dodávané tiež iným zahraničným závodom v rámci ZF. Výroba obložení sa uskutočňuje na najmodernejších výrobných zariadeniach, ktoré spĺňajú kritériá ergonómie, ochrany životného prostredia a trvale spoľahlivých procesov.

Takto sa napr. všetky splodiny, ktoré vznikajú v procese výroby, spaľujú, zbavujú sa síry a získaná energia sa opätovne využíva. To isté platí pre použité rozpúšťadlá, ktoré sa taktiež recyklujú.

Výroba náradia

S postupným rozširovaním výrobných procesov, viazaných na náradie, prišlo v roku 2000 rozhodnutie vedenia podniku vybudovať vlastnú výrobu náradia a prípravkov. Dnes pracuje v náraďovni na najmodernejších CNC obrábacích a elektroerozívnych zariadeniach viac ako 80 vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Ďalšie informácie