Prevádzková jednotka Moduly hnacieho ústrojenstvav Trnave

Prevádzková jednotka Moduly hnacieho ústrojenstva začala svoje pôsobenie v Trnave v roku 1993 ako spoločný podnik založený firmou Fichtel & SACHS A.G. Nemecko a Trnavskými automobilovými závodmi. Miestna spoločnosť sa formálne označovala SACHS Trnava, SACHS Slovakia a ZF SACHS Slovakia. Počnúc výrobou spojok a ich súčastí sa paleta výrobkov postupne rozrastala aj na ďalšie moduly hnacieho ústrojenstva a podporné oddelenia ako náraďovňa a aplikačný vývoj. V súčasnosti sa v Trnave vyrábajú spojky, meniče krútiaceho momentu, dvojhmotové zotrvačníky ako aj komponenty týchto modulov.

Hlavný výrobný závod prevádzkovej jednotky Moduly hnacieho ústrojenstva sa nachádza v ústredí spoločnosti ZF Slovakia v Trnave.
V závode v Trnave sa nachádza výroba spojok, meničov krútiaceho momentu a dvojhmotových zotrvačníkov. Na oddeleniach technológie, výroby, logistiky, kvality a údržby ako aj administratívnych a technických služieb je zamestnaných viac ako 1400 ľudí. Nainštalovaných je tu veľa rôznych výrobných technológií vrátane formovania plechov, tepelného a povrchového spracovania, všetkých druhov zváracích a montážnych procesov. Vo firme sa taktiež vyrábajú spojkové obloženia.


Na zvládnutie výrobných procesov založených hlavne na nástrojoch bola v Trnave zriadená nástrojovňa využívajúca najmodernejšie strojné nástroje a meracie zariadenia.
Keďže firma sa stávala veľkým výrobným závodom, vznikla potreba podpory vývoja priamo na mieste. Z toho dôvodu bolo v Trnave vytvorené oddelenie aplikačného vývoja, kde v súčasnosti pracuje 20 inžinierov vývoja ako podpora nábehu nových projektov a sériovej výroby.
Väčšina modulov pohonného ústrojenstva vyrábaných v Trnave sa dodáva zákazníkom vyrábajúcim osobné vozidlá. Iba oblasť obchodu s meničmi krútiaceho momentu dosahuje výraznejšie predajné čísla aj v prípade úžitkových vozidiel a stavebných zariadení. Väčšina zákazníkov sa nachádza v Európe. Prevádzková jednotka taktiež dodáva spojky a komponenty meniča krútiaceho momentu ako lisované a strojové diely ako aj obloženia do iných lokalít spoločnosti ZF.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie