Centrum zdieľaných služieb

Koncern ZF zaviedol na Slovensku Centrum zdieľaných služieb pre oblasť financií a účtovníctva, ľudských zdrojov, IT a nákupu neproduktívneho materiálu. Zdieľané služby zhromažďujú zdroje a poznatky na podporu všetkých lokalít a prevádzkových jednotiek spoločnosti ZF na Slovensku.

Pri nábehu druhého výrobného závodu v Leviciach v roku 2007 sa koncern ZF rozhodol predstaviť Centrum zdieľaných služieb, aby sa zaručilo, že administratívna práca bude organizovaná efektívne a hospodárne. Funkcia zdieľaných služieb v sebe mala spájať všetky zdroje a poznatky, ktoré sa na ňu viažu, v rámci jednej organizačnej jednotky. Týmto mohlo byť navyše dosiahnuté zjednotenie dokumentov, procesov a správ.

Zdieľané služby sú v súčasnosti vytvorené pre oblasti financií a účtovníctva, ľudských zdrojov, IT a nákupu neproduktívneho materiálu. Centrum zdieľaných služieb sa taktiež stará o to, aby bola prichádzajúca a odchádzajúca preprava všetkých prevádzkových jednotiek na Slovensku efektívne kombinovaná a organizovaná.

Riadenie týchto služieb sa nachádza v Trnave, pričom členovia tímu niektorých služieb sa tiež nachádzajú v Leviciach. V Centre zdieľaných služieb v súčasnosti pracuje viac ako 50 zamestnancov.

Ďalšie informácie