Výrobky a výrobaPrevádzková jednotka Moduly hnacieho ústrojenstva v Leviciach

Spojky a meniče sú komponentami hnacieho ústrojenstva. Vyrábajú sa v Leviciach a využívajú sa na montážne operácie v iných závodoch ZF.

Výrobný segment komponentov pohonu vyrába v priemyselnom parku Géňa 5 miliónov kusov trieskovo obrábaných dielcov spojok a meničov pre montážne linky v Trnave a vo Schweinfurte (Nemecko). Vo výrobnom procese, pozostávajúcom z mnohých jednotlivých operácií, sa používajú moderné obrábacie stroje na sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie a preťahovanie, ako aj zariadenia na indukčné kalenie.
V roku 2010 bol v Leviciach v bývalom priemyselnom komplexe „Levitex“ vybudovaný ďalší závod, kde výrobný segment komponentov pohonu umiestnil malosériovú montáž spojok s celkovým ročným objemom výroby 2 milióny kusov.

Ďalšie informácie