Prevádzková jednotka Moduly hnacieho ústrojenstvav Leviciach

Prevádzková jednotka Moduly hnacieho ústrojenstva sa nachádza v Priemyselnom parku Géňa od roku 2007.

Vyrábajú sa tu strojovo spracovávané komponenty spojok a meničov krútiaceho momentu. Od roku 2010 funguje prevádzka aj v priemyselnom komplexe Levitex.

Od spustenia prevádzky v roku 1993 zaznamenávala Prevádzková jednotka Moduly hnacieho ústrojenstva na Slovensku nepretržitý rast. Rozširovanie areálu v Trnave bolo limitované. Prevádzková jednotka Moduly hnacieho ústrojenstva bola hlavným iniciátorom spoločnosti ZF postaviť na Slovensku ďalší závod.
Prevádzková jednotka vybudovala závod pre strojové spracovanie komponentov spojok a meničov krútiaceho momentu ako aj generálne opravy spojok v areáli Priemyselného parku Géňa. Obchodná činnosť generálnych opráv bola neskôr presunutá do prenajatých priestorov priemyselného komplexu Levitex. Kým táto obchodná oblasť pomaly upadala, renovované výrobné priestory boli naplnené montážou nových spojok s maloobjemovými požiadavkami.
V súčasnosti pracuje pre Prevádzkovú jednotku Moduly hnacieho ústrojenstva v rámci dvoch lokalít približne 300 zamestnancov. Organizácia v Leviciach má vlastné oddelenia technológie, logistiky, kvality a údržby, pričom vyrába približne 5 mil. strojovo spracovávaných komponentov a 2 mil. spojok.

Ďalšie informácie