ZF v Komárne

Závod v Komárne je súčasťou prevádzkovej jednotky Moduly hnacieho ústrojenstva. V prvej fáze nájde v závode uplatnenie viac ako 100 zamestnancov.

Závod je zameraný na montáž spojok pre osobné automobily. Výroba smeruje k širokej škále automobilových zákazníkov.

Ďalšie informácie