Podporné funkcie ústredia

Zdieľaním zdrojov a poznatkov v rámci nášho centra zdieľaných služieb, ktoré poskytuje administratívne služby všetkým prevádzkovým jednotkám na Slovensku, boli vytvorené predpoklady prebratia dodatočných úloh a zodpovedností v rámci koncernu.

Spustením back office pre nákup nevýrobného materiálu sa v rámci aktivít ZF sa začali funkcie podpory ústredia presúvať na Slovensko. Systém integrovaného plánovania podnikových zdrojov a spojenie modernými komunikačnými prostriedkami umožňuje spoluprácu nemeckých a slovenských tímov.

V súčasnosti máme vytvorené podobné tímy v oblasti predaja a nákupu výrobného materiálu.

Nakoľko prevádzka na Slovensku nabrala už niekoľko rokov skúseností, aj zamestnanci zo Slovenska už dostali možnosť stať sa súčasťou skupiny odborníkov pracujúcich na celosvetových normách a ich zavádzaní. Taktiež vyplývajúc z týchto aktivít sa vyskytlo veľa príležitostí pre pracovníkov zo Slovenska pracovať v zahraničí na určitom projekte ako aj prijať pracovné miesto v rámci koncernu ZF.

Ďalšie informácie