História ZF na SlovenskuMíľniky

Spoločnosť ZF začala svoje pôsobenie na Slovensku v roku 1993 výrobou spojok v Trnave a neskôr ho rozšírila do Levíc.

Míľniky

 • 1993
SACHS Trnava s.r.o. vznikol ako spoločný podnik medzi nemeckou firmou Fichtel & Sachs a Trnavskými automobilovými závodmi a.s. (TAZ)
 • 1996
Podnik sa stal 100 %-nou dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti Fichtel & Sachs
 • 1999
SACHS Trnava s.r.o. bol transformovaný na akciovú spoločnosť a premenovaný na Sachs Slovakia a.s.
 • 2000
Bola založená spoločnosť ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s., ktorá susedí so závodom ZF SACHS Slovakia
 • 2004
ZF SACHS Slovakia spustil samostatnú sériovú výrobu spojkových obložení prostredníctvom nových technológií
 • 2005
V ZF SACHS Slovakia vzniklo nové oddelenie aplikačného vývoja
Spoločnosť ZF Boge Elastmetall Slovakia začala vyrábať plastové diely s využitím vstrekovacích lisov
 • 2006
Bola založená spoločnosť ZF Levice s.r.o. v Priemyselnom parku Géňa, čím vytvorila spoločne s firmou ZF SACHS Slovakia výrobnú lokalitu s viacerými obchodnými jednotkami
 • 2007
Spoločnosť ZF zaviedla na Slovensku zdieľané služby v oblasti ľudských zdrojov, účtovníctva, IT, nákupu nevýrobného materiálu a technických služieb
 • 2009
Spoločnosť ZF SACHS Slovakia presunula obchodnú činnosť generálnych opráv spojok do prenajatých výrobných priestorov priemyselného komplexu „Levitex“ v Leviciach
 • 2013
V ZF SACHS Slovakia vniklo nové oddelenie vývoja spojkových obložení
 • 2014
ZF Slovakia, a.s. vznikla zlúčením spoločností ZF SACHS Slovakia, a.s. a ZF Levice, s.r.o.
ZF Boge Elastmetall Slovakia bola spolu s celou divíziou Guma a plasty odpredaná čínskemu investorovi.

Ďalšie informácie