ZF v Šahách

Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. sa na Slovensku neustále rozrastá. Šahy sú v poradí už tretím mestom na Slovensku, v ktorom má spoločnosť svoju výrobnú prevádzku. Závod v Šahách je súčasťou prevádzkovej jednotky Technológie tlmenia. Postupne nájde v závode uplatnenie až do 400 zamestnancov. Hlavný výrobný program závodu v Šahách tvoria zvárané vonkajšie trubky tlmiča, ktoré sa dodávajú do závodu v Leviciach.

Výrobné zariadenia závodu v Šahách predstavujú moderné zváracie linky, ktoré boli do nového závodu presunuté z Levíc alebo z Nemecka. Všetky tieto stroje predstavujú technickú špičku v strojárenskom priemysle a sú vysoko automatizované.

Z technologického pohľadu budú využité predovšetkým robotické zváranie, v menšej miere formovanie a dierovanie. Závod v Šahách bude zásobovať závod v Leviciach, kde sa vonkajšie trubky lakujú za účelom ochrany pred koróziou a montuje sa celý vnútorný hydraulický systém, čím sa celé zariadenie stáva tlmičom. Obidva závody budú úzko spolupracovať.

Aktuality v lokalite Šahy

Slávnostné kladenie základného kameňa nového výrobného závodu v Šahách

V stredu 27 septembra 2017 sa o 11:00 uskutočnilo slávnostné kladenie základného kameňa nového výrobného závodu v Šahách. Výrobná hala bude o veľkosti 10 000 metrov2, súčasťou tejto stavby bude aj 2-podlažný administratívny vstavok.

Stretnutie otvoril Dr.h.c. Peter Doll, predseda predstavenstva ZF Slovakia, a. s., slávnostným príhovorom. Vyzdvihol výbornú spoluprácu s vedením mesta Šahy na čele s primátorom mesta Ing. Štefanom Gregorom.

V súčasnosti sa už viac ako sto zamestnancov určených pre Šahy zaškoľuje v závode v Leviciach a personálne oddelenie neustále hľadá ďalších ľudí pre tento závod. Práca v závode sa podľa slov podpredsedu predstavenstva ZF Slovakia Dr. Dietmara Weigta bude týkať najmä zvárania a formovania komponentov tlmičov. Tie budú následne prevážané do levického závodu, kde budú lakované, kompletizované a pripravované na finálnu distribúciu zákazníkom do celého sveta.

Ďalšie informácie