Náš záväzok. Spoločenská zodpovednosť v ZF.

Pre nadáciu spoločnosti ZF je spoločenská zodpovednosť neoddeliteľnou súčasťou jej firemnej kultúry - a dôsledne sa realizuje. ZF podporuje celý rad národných i medzinárodných iniciatív a projektov v oblasti vzdelávania, sociálnych vecí, kultúry, ochrany životného prostredia a športu.

Zistite viac informácií o ZF