Spoločnosť ZF Group celosvetový hráč

Koncern ZF je svetovým technologickým lídrom v technike pohonov a podvozkov ako aj v oblasti pasívnej a aktívnej bezpečnostnej techniky. Spoločnosť má 137.000 pracovníkov a je zastúpená svojimi približne 230 závodmi v takmer 40 krajinách. V roku 2016 dosiahla spoločnosť ZF obrat vo výške 35,2 miliárd eur. Pre zabezpečenie úspechu s inovatívnymi výrobkami aj v budúcnosti vynakladá ZF ročne asi šesť percent obratu na výskum a vývoj. Spoločnosť ZF patrí v celosvetovom meradle k najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu.

ZF umožňuje automobilom vidieť, myslieť a konať. Podnik sleduje svojimi produktami víziu nula, čo znamená mobilitu bez nehôd a emisií. So svojím obsiahlym portfóliom zlepšuje ZF mobilitu a služby nielen pre osobné, ale aj pre úžitkové automobily a priemyselné aplikácie.

O spoločnosti ZF Fakty a čísla

ZF - celosvetový hráč z minulosti do súčasnosti

Zistite viac o ZF