ZF v hospodárskom roku 2016Sila k zmene

Na ceste k autonómnej mobilite ZF sa orientuje na budúcnosť

Digitalizácia a autonómne jazdenie urýchľujú prelom v automobilovom odvetví. ZF, ktorý je v celosvetovom meradle jedným z popredných subdodávateľov, disponuje pre spoluvytváranie tejto zmeny potrebnou hospodárskou silou a technologickými vedomosťami. Široké portfólio výrobkov koncernu uľahčuje aplikáciu nových riešení do najrôznejších odvetví mobility.

Ďalšie informácie

Hospodárska správa

Viac

Pohľad na spoločnosť ZF

Viac