Zostať inovačný

Inteligentné mechanické systémy pre všetky vozidlá

Mobilita sa digitalizuje – ale toto nie je úplná pravda. Počítačové čipy a procesory spracovávajú informácie, ale sami neurýchlia žiadne auto. Nemôžu sami ani brzdiť, ani riadiť alebo chrániť cestujúcich. K tomu je naďalej potrebné mechanické prepojenie. Tu môže ZF dokázať svoju silu. Koncern prepojí superpočítače so svojimi snímačmi a mechatronickými systémami a vytvorí inteligentnú mechaniku.

Pomocou výrobkov ZF budú vozidlá vidieť, myslieť a konať. Toto všetko je rovnako dôležité, pokiaľ sa dnes hovorí o asistovanej a zajtra o autonómnej jazde. Potrebná je taká technika snímačov, ktorá nezávisle na svetelných a poveternostných pomeroch a nezávisle aj na priebehu jazdy rozpozná vlastnú polohu a iných účastníkov premávky, ako aj situáciu vo vnútri vozidla. Pre takúto 720-stupňovú analýzu je potrebné inteligentné riadenie. Toto "rozumie" vďaka umelej inteligencii, čo sa deje vo vozidle a okolo neho. Rovnako sú potrebné výkonné akčné členy v pohone, brzdách a riadení, ako aj v systéme ochrany cestujúcich. Pretože len s nimi je možné vozidlo pohybovať - a v extrémnom prípade, vďaka pásom a airbagom, zachrániť i život. Súhrou pojmov „vidieť – myslieť – konať“ triafa spoločnosť ZF svojou jedinečnou technologickou pozíciou do čierneho. Toto tvrdenie je už vyskúšané: Technika snímačov, riadenie a akčné členy boli už vzájomne perfektne zosúladené napríklad v inovovaných nákladných automobiloch a traktoroch 2016. Inovovaný nákladný automobil môže zabrániť nehode nárazom zozadu tak, že automaticky spúšťa plné brzdenie a manéver vybočenia. Súčasne udržiava pri jazde na diaľnici stopu v jazdnom pruhu a správny odstup. Inovovaný traktor využíva prídavnú elektrickú pohonnú silu nápravy prívesu pre prekonanie ťažkého terénu. Oba tieto inovované objekty od ZF sa pohybujú autonómne vďaka prepojeniu systémov vozidla a infraštruktúry. Tým je možný automatický pohyb nákladného vozidla dozadu k nakladacej rampe, traktora na pripojenie k prívesu.

ZF ProAI: Umelá inteligencia pre všetky použitia

Stále väčšie množstvo údajov zo snímačov, k tomu množstvo možných spôsobov reakcií: Ktoré riadenie je schopné tento objem dát spracovať? Pri plne automatizovanej jazde, teda pokiaľ systém prevezme plnú kontrolu nad vozidlom, má umelá inteligencia (UI) nesmierny význam. Vďaka tomuto "hlbokému učeniu" prepájajú potom systémy informácie podobne ako ľudský mozog. V kooperácii s Nvidia pracuje ZF na riadení schopnom využívať UI. Tým môže ZF vybaviť nielen osobné a nákladné automobily, ale i zemné a stavebné stroje ako aj priemyselné aplikácie.

O zmenách u ZF sa môžete dozvedieť viac

Ďalšie informácie

Hospodárska správa

Viac

Pohľad na spoločnosť ZF

Viac