Formovať zmenu

Šance a výzvy budúcnosti

Spoločnosť a hospodárstvo sa digitalizáciou rapídne menia. Zriedkakedy dochádza k zmene tak razantne a dynamicky ako v súčasnosti. Toto platí obzvlášť v automobilovom priemysle. V roku 2013 vyrobili všetky počítače sveta množstvo dát veľkosti približne 230 miliónov terabajtov. Podľa odhadov sa toto neuveriteľné množstvo zvýši do roku 2020 na neuveriteľnú viac ako miliardu terabajtov, to znamená na takmer päťnásobok.

Bity a bajty definujú aj hospodárstvo nanovo. Internet vecí ovplyvňuje výrobu budúcich priemyselných produktov a spotrebného tovaru vo všetkých oblastiach ešte viac ako doteraz. Tento vývoj ovplyvňuje spolužitie ľudí. Už dnes žije viac ako polovica obyvateľstva vo veľkých mestách, v roku 2050 to budú dve tretiny. To má ďalekosiahle následky na kvalitu života. Už dnes vymedzuje znečistenie vzduchu veľkých miest hranice mobility postavenej na spaľovacích motoroch. Emisie ako CO2 naviac urýchľujú klimatické zmeny. Toto je výzva pre zákonodarcov: Celosvetovo platné dohovory týkajúce sa klimatizačných zmien, ktoré ovplyvňujú aj národné a komunálne pravidlá, obmedzia emisie. Celkovo očakáva spoločnosť stále rýchlejšie odpovede na pálčivé otázky ako tieto - a aj ich dostane. V téme mobilita prichádzajú od etablovaných, ale i nových hráčov automobilového priemyslu, ktorí sa na tieto megatrendy nastavujú. Viditeľným signálom je elektromobilita, jedna z foriem lokálnej mobility bez emisií. Ďalšie trendy sú rozširujúce sa sieťové prepojenia a automatizované a až autonómne jazdenie, ktoré môže výrazne zvýšiť bezpečnosť.

Svetová klíma: Pretrvávajúce otepľovanie

Znižovanie emisií je jednou z dôležitých úloh spoločnosti. To spomalí klimatizačné zmeny a zvýši kvalitu vzduchu v mestách: Zákonodarcovia na celom svete predpisujú stále prísnejšie pravidlá. Tým sa zvyšuje význam technických riešení s minimalizáciou emisií. Pokiaľ sa vychádza z priemernej teploty v časovom období od 1951 do 1980, je možné pozorovať v súčasnosti výrazné oteplenie.

Digitalizácia Sieťové prepojenie ľudí a strojov je stále silnejšie

Chladnička, ktorá si sama objednáva zásoby – to je len jeden príklad z mnohých vízií budúcnosti silne zosieťovaného sveta. Čoskoro bude reálny. Pretože internet vecí, v priemysle a hospodárstve už dávno etablovaný, je pripravený na skok do všedného dňa človeka.

O zmenách u ZF sa môžete dozvedieť viac

Ďalšie informácie

Hospodárska správa

Viac

Pohľad na spoločnosť ZF

Viac