Pohľad na rok 2025

Koncernová stratégia ponúka orientáciu

ZF drží kurz. Dôležité rozhodnutia koncernu sledujú detailný plán: Stratégia ZF 2025. Podnik ju od roku 2013 dôkladne presadzuje a poisťuje tak svoju budúcnosť.

Už rozhodnutie v roku 2014, prevziať americký podnik TRW Automotive, bolo súčasťou stratégie budúcnosti ZF. Jej cieľom je okrem iného aj vyvážený prienik na trh, inovácie a vedúce postavenie v nízkej nákladovosti ako aj široké portfólio výrobkov. Od svojho schválenia je „Stratégia ZF 2025“ smerovou líniou pre všetky rozhodnutia a opatrenia v koncerne. Stratégia ZF 2025 sa zviditeľnila napríklad v spoločnej organizácii obchodu s náhradnými dielmi ZF a TRW – druhom najväčšom na svete. Pre budúci úspech ZF znamená tento spoločný nákup dôležitú súčinnosť. Ďalším dôsledkom koncernovej stratégie sú nové dynamické prvky: Rôzne Innovation Labs (fyzické alebo virtuálne priestory pre presadenie inovatívnych myšlienok) sa v koncerne zaoberajú s novými technológiami, novými nápadmi pre výrobky a novými spôsobmi práce. Založením účastinnej spoločnosti „Zukunft Ventures GmbH“ v roku 2016 využíva ZF cielene technologickú inovačnú silu subjektu start-up. Prostredníctvom podielov a kooperácií si koncern naviac poisťuje potrebné špeciálne vedomosti. S novo zriadenou pozíciou Chief Digital Officers môže ZF lepšie splniť svoju úlohu motora v stále silnejšie zosieťovanom svete mobility.

Dnes Dvojnásobne silný

Zmysluplné doplnenie kompetencií

Kúpa TRW a jeho úspešná integrácia do koncernu ZF.

Presvedčivé konanie v oblasti servisu

Založenie spoločného obchodu s náhradnými dielmi.

Výhody plynúce z väčšieho objemu nákupu

Spoločná organizácia nákupu ZF a ZF TRW.

Zajtra Ešte silnejší

S novým partnerom za úspechom

ZF Zukunft Ventures GmbH koordinuje podiely a kooperácie.

Štruktúrovane generuje nové myšlienky

Rôzne Inovation Labs ZF sú zárukou ešte väčšej inovačnej sily.

O zmenách u ZF sa môžete dozvedieť viac

Ďalšie informácie

Hospodárska správa

Viac

Pohľad na spoločnosť ZF

Viac