Využiť silné stránky

ZF formuje budúcnosť automobilového odvetvia

ZF rastie. V predchádzajúcom desaťročí koncern výrazne získal na veľkosti a význame. A predsa pozerá ZF ešte ďalej. Podnik využíva svoju aktuálnu silu na to, aby pre budúcnosť vybudoval svoju optimálnu pozíciu.

Dôležité ukazovatele koncernu ZF ako je obrat alebo počet pracovníkov a pobočiek sa od roku 2006 viac ako strojnásobili. K tomu prispel nielen silný organizačný rast podniku, ale veľký podiel na tom má aj prevzatie TRW Automotive v roku 2015. Integráciou TRW ako divízie „Aktívna & Pasívna bezpečnostná technika“ posilnil koncern ZF ešte viac svoju pozíciu: V konečnom dôsledku rozširuje divízia portfólio výrobkov ZF o dôležité komponenty pre bezpečnostnú techniku a techniku snímačov - rozhodujúce faktory pre automatizované a autonómne jazdenie. Koncern dodáva inteligentné riešenia, aby zvládol výzvy mobility zajtrajška. Takto formuje ZF budúcnosť odvetvia mobility.

Solídny rast obratu a výnosov je pre ZF dôležitý: Len tak môže koncern rýchle znižovať záväzky a zároveň investovať do výskumu a vývoja.

O zmenách u ZF sa môžete dozvedieť viac

Ďalšie informácie

Hospodárska správa

Viac

Pohľad na spoločnosť ZF

Viac