Profil spoločnosti

Koncern ZF je svetovým technologickým lídrom v technike pohonov a podvozkov ako aj v oblasti pasívnej a aktívnej bezpečnostnej techniky. Má približne 146 000 pracovníkov a je zastúpená svojimi približne 230 závodmi v takmer 40 krajinách. V roku 2017 dosiahla spoločnosť ZF obrat vo výške 36,4 miliárd eur. Spoločnosť ZF patrí v celosvetovom meradle k najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu.

ZF umožňuje automobilom vidieť, myslieť a konať. Podnik vynakladá ročne viac ako šesť percent obratu na výskum a vývoj, predovšetkým na efektívne a elektrické pohony a na svet bez nehôd. So svojím obsiahlym portfóliom zlepšuje ZF mobilitu a služby nielen pre osobné, ale aj pre úžitkové automobily a priemyselné aplikácie.

Kľúčové čísla
Príjem 36 444 miliónov EUR (v roku 2017)
Počet zamestnancov 146 148 (v roku 2017)
Investície 1 350 miliónov EUR (v roku 2017)
Výdavky na výskum a vývoj 2 230 miliónov EUR (v roku 2017)

Viac o ZF