Spoľahlivosť a partnerstvoPráca u férového a zodpovedného zamestnávateľa

ZF je férový a zodpovedný zamestnávateľ a my vnímame našu prácu a naše výrobky komplexne, čo v kontexte znamená pracovníkov, ich rodiny, spoločnosť a životné prostredie. Začína to investíciou do štruktúrovaného vývoja pracovníkov na základe výkonnosti a pokračuje udržateľnosťou v celom rozsahu reťazca pracovných činností.

Ako globálny zamestnávateľ nesieme zodpovednosť za pracovníkov a spoločnosť.

S manažmentom, ktorý si je vedomý budúcnosti a zodpovednosti, sme spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov a obzvlášť pre našich pracovníkov. Naša pracovná atmosféra sa vyznačuje vzájomným rešpektom pred výkonom ostatných. Kolegialita a tímová práca sú elementárne základné predpoklady pre každodennú prácu. Navzájom si poskytujeme konštruktívnu spätnú väzbu. Ale načúvame a reagujeme rovnako starostlivo aj na individuálne potreby. Pretože my nesieme zodpovednosť a cítime sa voči našim pracovníkom partnersky zaviazaní. Chcete byť pri tom?

Chcete sa dostať dovnútra? Vaše ďalšie kroky