What´s nextJoin ZF

Aké to je, pracovať u spoločnosti ZF? Aké pracovné zamerania má ZF k dispozícii? Čo sa páči zamestnancom na ZF? Na to môžu odpovedať naši pracovníci najlepšie sami. Pracovníci z rôznych oblastí a z rôznych pobočiek predstavujú svoju prácu u spoločnosti ZF. Pre uplatnenie vo vývoji, výskume, v IT, vo výrobe alebo v oblasti podnikového hospodárstva - u ZF sa nájdu rôzne a zaujímavé oblasti zamerania!