SamProjektový manažér IT

Jeho úloha v spoločnosti ZF:

Ako je možné zladiť hospodárske potreby regiónu Pacifickej Ázie s možnosťami informačných technológií? A ako je možné napredovať s lokálnymi projektami a zaručiť pritom vyrovnaný pomer nákladov a využitia? Ako supervízor IT pracuje Sam na tom, aby informačné technológie kompletného regiónu plne fungovali a zostali rentabilné. S manažmentom neodsúhlasuje len jednotlivé kroky a procesy, ale zastupuje región Pacifickej Ázie aj v Global Communication Council (Rada globálnej komunikácie).

„Na ZF si vážim predovšetkým ambíciu vyvíjať nové technológie a aj enormnú snahu inovácie presadiť.“

Jeho profesionálna cesta k ZF:

Sam začal svoju kariéru u TRW Automotive v roku 2008, najprv ako administrátor IT, neskôr ako projektový manažér a od roku 2014 pokračuje v zodpovednej funkcii ako supervízor IT a manažér inžinierskych a obchodných zdrojov. „Prevzatie TRW spoločnosťou ZF znamenalo šancu stať sa súčasťou ešte úspešnejšej firmy – takže som sa rozhodol zostať“, vysvetľuje. Samova pozornosť je momentálne upriamená na projekt EPROS, systém pre Technologické centrum pre sledovanie procesov nákupu tovaru. „Pre výrobnú linku ZF TRW navrhujeme okrem toho jednu konštrukčnú smernicu, pričom dúfame, že sa stane globálnym systémom.“