HannesProjektový vedúci inovačného manažmentu IT

Jeho úloha v spoločnosti ZF:

Aké sú možnosti využitia účelných riešení IT pre podporu pracovníkov vo výrobe ? A ktoré aplikácie sú, s prihliadnutím na Priemysel 4.0, pre výrobu účelné? Tým sa zaoberá Hannes ako projektový vedúci inovačného manažmentu IT. Venuje sa postupujúcej digitalizácii výroby a preveruje nové inovatívne riešenia pre potenciálne použitie v spoločnosti ZF. Oblasťou jeho práce je možná podpora prostredníctvom Augmented Reality (rozšírená realita) pomocou Smart Glasses (dátové okuliare), rovnako ako aj téma Machine Learning (strojové učenie).

„Je pre mňa výzvou podieľať sa nových témach vo svete ZF.“

Jeho profesionálna cesta k ZF:

Hannes je vyštudovaný hospodársky informatik. Do spoločnosti ZF prišiel ako praktikant a bol v rámci svojho vzdelávania činný v mnohých medzinárodných pobočkách; práve atraktívny program pre praktikantov bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol pre ZF. Medzitým sa stal projektovým vedúcim a je zodpovedný predovšetkým za projekty v oblasti výroby a kvality.