ChenNákupca

Jeho úloha v spoločnosti ZF:

Ktoré materiály sú potrebné pre výrobné závody ZF v regióne Pacifickej Ázie? Ako sa tovar dostane sem – cestnou dopravou alebo letecky, loďou alebo železnicou? Ako, kde a ako dlho môže byť skladovaný? To sú denné otázky, s ktorými sa zaoberá Chen v oddelení Nákup tovaru pre región Pacifickej Ázie (SPNF3) v Šanghaji. Podporuje a koordinuje denné logistické toky a úlohy v závodoch regiónu. Chen kladie dôležitosť na optimalizáciu podávania správ a informačné toky.

„Moja pozícia ma núti napredovať a ešte lepšie využívať môj potenciál.“

Jeho profesionálna cesta k ZF:

Po svojom štúdiu „Medzinárodného obchodu a ekonomiky“ na Šanghajskej univerzite a „Medzinárodného obchodu“ na University of Technology v Sydney viedla jeho profesionálna cesta do odboru logistiky v ZF. Ako praktikant nahliadol Chen počas 15-tich mesiacov hlbšie do sveta ZF a po ukončení vzdelávania tu získal svoje prvé miesto na plný pracovný úväzok. Vždy som pracoval na Nákupe, to presne zodpovedalo špecializácii môjho štúdia, hovorí tento nadšený športový fanúšik. Najprv bol činný ako kontaktný nákupca výhradne pre ZF Čína, neskôr prešiel do Commodity Team (tím komodít) pre celý región Pacifickej Ázie. „Pre mňa je veľmi dôležité, aby som sa mohol stále rozvíjať a chcel by som sa stále niečo nové učiť. Preto mi moje zameranie vyhovuje: Stále niečo vylepšujem.“

„U ZF mám možnosť, riešiť svoju prácu nielen na počítači, ale byť aktívny aj v podniku a komunikovať s mnohými ľuďmi.“

Chen, nákupca, Šanghaj