CharbelManažér v oblasti financií a kontrolingu

Jeho úlohy v spoločnosti ZF:

Ako je možné informovať investorov a analytikov o hospodárskych a technologických úspechoch ZF čo najlepšie? A ktoré údaje sú relevantné pre prezentáciu na informačných podujatiach? Týmito otázkami sa zaoberá Charbel, manažér pre finančnú komunikáciu vo Friedrichshafene. Podporuje špecifický spôsob podnikovej komunikácie, pričom je nielen partnerom pre analytikov, investorov a ratingové agentúry, ale koordinuje aj prezentácie, konferencie a rokovania s investormi. Okrem toho pripravuje prezentačné podklady a má na starosti internetovú stránku pre finančnú komunikáciu. Tým vytvára obraz a imidž ZF ako nadobúdateľa úveru a kapitálovo orientovaného podniku.

„Myslím, že sa tu chvíľu zdržím.“

Jeho profesionálna cesta k ZF:

Diplomovaný podnikový ekonóm Carbel začal u ZF ako referent pre procesy účtovníctva a viedol vo Friedrichshafene aj medzinárodný projektový tím. Následne bol činný v USA ako manažér pre účet kreditorov v Spoločnom stredisku zabezpečenia. Po určitej dobe v kontrolingu divízie Hnacie systémy pre osobné automobily viedla jeho cesta v ZF znovu do Friedrichshafenu, kde pracuje v súčasnosti ako manažér pre finančnú komunikáciu.