Spolupráca so strednými školami

ZF Slovakia je závislá na kvalifikovaných pracovníkoch, ktorí zabezpečujú inštaláciu, prevádzku, údržbu a zdokonaľovanie komplexných automatizovaných strojov, nástrojov a prípravkov ako aj meracích zariadení.
Ako veľký a významný zamestnávateľ v Trnave a Leviciach sa ZF Slovakia podieľa na vytváraní dobrej úrovne technickej kvalifikácie mladých ľudí. Nakoľko má firma stále ambiciózne plány rastu na Slovensku, je tu stály dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile.

Lokality

Trnava

Spoločnosť ZF v Trnave spolupracuje so Strednou odbornou školou automobilovou. Študenti majú možnosť účasti na programoch pravidelnej praktickej výučby v modernom výučbovom stredisku priamo v závode ZF Slovakia. Výučbové stredisko je vybavené najmodernejšími strojmi, manipulačnými robotmi a učebnými nástrojmi v oblasti vzduchotechniky, hydrauliky a programovania PLC.
V neskoršej časti praktickej výučby sú študenti pravidelne umiestňovaní do priestorov sériovej výroby, aby si zvykli na pracovné prostredie závodu a oboznámili sa s požiadavkami efektivity, kvality a bezpečnosti na pracovisku v súčasnom automobilovom priemysle.

Levice

Spoločnosť ZF v Leviciach spolupracuje so Strednou odbornou školou technickou v Tlmačoch a Strednou priemyselnou školou v Leviciach.
V Leviciach bolo taktiež vytvorené moderné školiace stredisko nachádzajúce sa vedľa výrobne. Je vybavené CNC sústruhmi a frézami, zváracím robotom a ďalšími učebnými nástrojmi týkajúcimi sa strojových komponentov.
Potom ako si študenti zvyknú na moderné výrobné zariadenia, dostanú príležitosť pravidelne pracovať v sériovej výrobe a využiť poznatky získané počas prípravy ako aj oboznámiť sa s prostredím priemyselnej výroby.

Výhody pre zúčastnených študentov

Spoločnosť ZF ponúka zaujímavé podmienky v podobe štipendia na podporu študentov s technickým zameraním. Účastníkom je tiež zabezpečené pracovné oblečenie a strava.

Po úspešnom ukončení štúdia spoločnosť ZF Slovakia rada ponúkne týmto absolventom stále pracovné miesto.

Ak máte záujem o technickú výučbu, kontaktujte naše partnerské školy a navštívte jednu z ich propagačných akcií pre nových študentov.

Od školského roku 2016 / 2017 je spolupráca so strednými školami možná len v systéme duálneho vzdelávania.

Prejsť na stránku duálneho vzdelávania.