Stáže

Ak chcete získavať počas štúdia prvé praktické skúsenosti, ponúkame vám počas letných mesiacov možnosť platenej stáže na oddeleniach našej spoločnosti.


    .

Stáže pre študentov Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave

Názov stáže Miesto stáže Oddelenie Dĺžka Preferovaný ročník
1. Podpora plánovania / operatívne zmeny v pláne – aktualizácia a overenie vstupných mat. dát Trnava PKW 3 - 4 mesiace 3., 4., 5.
2. Koncept odvádzania odpadu z plechových výliskov v lisovni Trnava Lisovňa 4 mesiace 3., 4., 5.
3. Tvorba štandardov pre meranie na 3D meracom stroji (Analýza meraného sortimentu, Výber dielov pre tvorbu štandardov, Overenie štandardu testom merania) Trnava Nástrojáreň 3 mesiace 2., 3., 4.
4. Optimalizácia spotreby stlačeného vzduchu v lisovni Trnava Lisovňa 4 mesiace 3., 4., 5.
5. Optimalizácia mazania výliskov v linke hydraulických lisov Trnava Lisovňa 4 mesiace 3., 4., 5.

Kontakt

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na emailovej adrese: