Stáže

Ak chcete získavať počas štúdia prvé praktické skúsenosti, ponúkame vám počas letných mesiacov možnosť platenej stáže na oddeleniach našej spoločnosti.

Zoznam aktuálne ponúkaných stáži na obdobie leta 2018 s bližšími informáciami nájdete nižšie. Bude priebežne aktualizovaný.


    .

Poradové číslo: Téma / oblasť: Preferovaný ročník: Dĺžka stáže: Vysoká škola: Fakulta:
1. Spracovanie gumy v procese extruzie výroby spojkového obloženia, možnosti vyhodnotenia stability procesu 4. ročník 3 mesiace Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Kontakt

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na emailovej adrese: