Stáže

Ak chcete získavať počas štúdia prvé praktické skúsenosti, ponúkame vám počas letných mesiacov možnosť platenej stáže na oddeleniach našej spoločnosti.

Stáže na obdobie leta 2018 sú už všetky obsadené a najbližšie voľné stáže sú plánované na rok 2019.


    .

Kontakt

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na emailovej adrese: