Stáže

Ak chcete získavať počas štúdia prvé praktické skúsenosti, ponúkame vám počas letných mesiacov možnosť platenej stáže na oddeleniach našej spoločnosti.

Zoznam aktuálne ponúkaných stáži na obdobie leta 2017 s bližšími informáciami nájdete nižšie. Bude priebežne aktualizovaný a zverejnený tiež na stránke www.azu.sk


    .

Poradové číslo: Téma / oblasť: Preferovaný ročník: Dĺžka stáže: Vysoká škola: Fakulta:
1. Spracovanie gumy v procese extruzie výroby spojkového obloženia, možnosti vyhodnotenia stability procesu 4. ročník 3 mesiace Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove
2. Obrábanie tvarovo zložitých kalených dielov s ťažkým prerušovaným rezom 4. ročník 2-3 mesiace Slovenská Technická Univerzita Materiálovo-technologická fakulta

Kontakt

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na emailovej adrese: