Spolupráca s univerzitami

Spoločnosť ZF Slovakia je v intenzívnom kontakte s rôznymi technickými univerzitami. Budúci inžinieri môžu absolvovať prax v závode ZF. Taktiež môžu písať svoju bakalársku alebo diplomovú prácu na témy blízke praxi.

Viac o spolupráci s univerzitami

ZF Slovakia je závislá na kvalifikovaných pracovníkoch na každej úrovni. Pracovníci zabezpečujú plánovanie, inštaláciu, prevádzku, údržbu a zdokonaľovanie komplexných automatizovaných strojov, nástrojov a prípravkov, ako aj vyvoj a zavádzanie vhodných a efektívnych procesov a realizáciu a riadenie nových zákazníckych projektov.Za účelom pritiahnutia potenciálnych zamestnancov na inžinierskej úrovni spoločnosť ZF Slovakia spolupracuje s niekoľkými technickými univerzitami:

Aplikovanými oblasťami spolupráce sú:
  • Projekty vývoja zahŕňajúce meracie a testovacie zariadenia univerzity a spoločnosti
  • Programy na vykonávanie povinnej praktickej výučby vo výrobe
  • Prax v niekoľkých oblastiach v rámci organizácie ZF Slovakia ako vývoj, technológia, kvalita, logistika, nákup alebo údržba
  • Písanie bakalárskej alebo diplomovej práce ohľadom riešenia problému z oblasti praxe v automobilovom priemysle

ZF Slovakia sa tiež zúčastňuje národného programu „Vysokoškoláci do praxe“ a ponúka projekty v tomto rámci. Okrem toho spoločnosť ZF Slovakia finančne a prostredníctvom vnútropodnikových poznatkov podporuje študentské iniciatívy ako „Formula Student“ ako aj spolupracuje na projektoch vývoja nových a inovatívnych technológií. Účasť na týchto aktivitách študentom pomáha zmierniť kultúrny šok pri prechode z univerzity do firemného prostredia získaním cenných skúseností v tíme profesionálov a oboznámením sa so skutočnými problémami a najmodernejšími technológiami.
Nakoniec vďaka poznaniu absolventa, z jedného z programov spomenutých vyššie, mu vie spoločnosť bezpečným a jednoduchým spôsobom ponúknuť pracovné miesto. Súčasne aj absolvent môže vďaka predošlému nahliadnutiu do ZF Slovakia založiť svoje rozhodnutie o budúcom zamestnávateľovi na vlastnej skúsenosti namiesto reklamy a informácií z počutia. Ak ste študentom a zaujímate sa o niektorý zo spomínaných programov, ozvite sa nám..