Bakalárske a diplomové práce

ZF Slovakia podporuje študentov končiacich ročníkov vysokoškolského štúdia pri spracovávaní bakalárskych a diplomových prác. Zameranie je najmä na oblasti a témy, ktoré posúvajú vpred tak študentov ako aj spoločnosť. Spoločnosť spolupracuje so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

V prípade, že máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou pri spracovávaní bakalárskej alebo diplomovej práce, kliknite na zoznam spolupracujúcich vysokých škôl a tém, ponúkaných na školský rok 2018/2019.

Ak vás niektorá téma zaujala a ste študentom danej vysokej školy, kontaktujte nás e-mailom na studenti@zf.com a zašlite nám váš životopis, motivačný list v rozsahu najviac ½ strany, v ktorom uveďte dôvod, prečo máte záujem o spracovanie vybranej témy. V maili takisto uveďte tému, ktorú ste si vybrali.

Vybraní študenti budú pozvaní do našej spoločnosti na výberový pohovor a vybranému študentovi alebo študentke ponúkne spoločnosť možnosť spolupracovať s mentorom z podnikovej sféry.

V prípade, že naša spoločnosť neurčí presný názov témy, ponúkne študentom len oblasť pre bakalársku/diplomovú prácu. Úlohou študenta je určiť názov témy, odsúhlasiť si názov témy s danou vysokou školou a následne s nami. Ak študent úspešne absolvuje pohovor, získa prostredníctvom mentora prístup k vybraných firemným informáciám.

Nenašli ste medzi témami a oblasťami takú, ktorá vás zaujala? Pošlite nám vami zvolenú tému (presný názov, vysokú školu a ročník štúdia) a my posúdime jej využiteľnosť a prínos pre našu spoločnosť a môžeme vás kontaktovať s pozvaním na osobné stretnutie.
Témy balakárskych a diplomových prác

Bakalárske práce

Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave
Názov témy (*oblasť = je potrebné určiť presný názov témy) Lokalita Oddelenie
1. Zvýšenie dostupnosti montážnej linky elemináciou dvojitých meraní Levice Výroba tlmičov
2. Zníženie rozpracovanej výroby na lakovni prostredníctvom "online" metódy Levice Výroba tlmičov
3. Optimalizácia procesu plnenia oleja pre dvojrúrový tlmič nárazov Levice Výroba tlmičov
4. Optické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe Trnava Nástrojáreň
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Zníženie počtu odliatkov sekundárnych zotrvačníkov konštrukčnými úpravami. Výsledkom budú navrhované konštrukčné zmeny a vypočítané úspory. Tnava R&D
2. Find the possibilities of usage Big Data, Data mining and Artfical Inteligence in development process. Trnava R&D

Diplomové práce

Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave
Názov témy (*oblasť = je potrebné určiť presný názov témy) Lokalita Oddelenie
1. Optimalisation of converter cover Trnava R & D
2. Thrust washer material optimalisation Trnava R & D
3. Diplomová práca na tému dvojhmotných zotrvačníkov Trnava R & D
4. Zvýšenie dostupnosti montážnej linky elemináciou dvojitých meraní Levice Výroba tlmičov
5. Zníženie rozpracovanej výroby na lakovni prostredníctvom "online" metódy Levice Výroba tlmičov
6. Optimalizácia vstupov po konštrukčnej stránke pre dokumenty "overovacej skúšky" a ich následné spracovanie pomocou aplikácie "SaxWare Clutch Design" pre účely návrhu spojky Trnava R & D
7. Data mining, analýza dát z výrobných liniek membránovej pružiny a veka úplného, preskúmanie vzťahu medzi parametrami síl membránovej pružiny, veka úplného a ich aplikácia pri návrhu spojky Trnava R & D
8. Vplyv samotnej konštrukcie a technologických parametrov procesu nitovania na výslednú pevnosť nitového spojenia "prítlačný kotúč + tangenciálne pásiky úplného veka" Trnava R & D
9. Finančné riadenie v priemyselnom podniku Trnava Controlling
10. Introduction of Product Evolution Processes, Analyses of Current Status and Proposal of Improvement Areas Trnava R & D
11. Controlling a financie v priemyselnom podniku (presný názov práce bude stanovený až po konzultácii so študentom.) Trnava Controlling
12. Improvement of ergonomy of work places at automated assembly or machining lines Trnava PKW ZMS
13. Improvement of OEE at automated assembly or machining lines Trnava PKW ZMS
14. Koncept pre výrobu pre C-diely v lisovni Trnava Lisovňa
15. Kalenie membránových pružín pod lisom - vplyv parametrov kalenia na zakalený diel Trnava Kaliareň
16. Analýza rozmerových a tvarových parametrov výtlačkov z 3D tlačiarní typu FDM, verifikovanie daných parametrov tlače vzhľadom na opakovateľnosť výtlačku Trnava R & D
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Optimalisation of converter cover Trnava R & D
2. Thrust washer material optimalisation Trnava R & D
3. Diplomová práca na tému dvojhmotných zotrvačníkov Trnava R & D
4. Optimalizácia vstupov po konštrukčnej stránke pre dokumenty "overovacej skúšky" a ich následné spracovanie pomocou aplikácie "SaxWare Clutch Design" pre účely návrhu spojky Trnava R & D
5. Data mining, analýza dát z výrobných liniek membránovej pružiny a veka úplného, preskúmanie vzťahu medzi parametrami síl membránovej pružiny, veka úplného a ich aplikácia pri návrhu spojky Trnava R & D
6. Analýza rozmerových a tvarových parametrov výtlačkov z 3D tlačiarní typu FDM, verifikovanie daných parametrov tlače vzhľadom na opakovateľnosť výtlačku Trnava R & D
7. Redukcia hmotnosti hydrodynamického meniča v oblasti napojenia na motor
Torque converter engine interface weight reduction
Trnava R & D
Fakulta informatiky a informačných technollógií STU v Bratislave
Názov témy Lokalita Prevádzka
1. Data mining, analýza dát z výrobných liniek membránovej pružiny a veka úplného, preskúmanie vzťahu medzi parametrami síl membránovej pružiny, veka úplného a ich aplikácia pri návrhu spojky Trnava R & D
Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati v Zlíne
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Finančné riadenie v priemyselnom podniku Trnava Controlling

Kontakt

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na emailovej adrese: studenti@zf.com