Bakalárske a diplomové práce

ZF Slovakia podporuje študentov končiacich ročníkov vysokoškolského štúdia pri spracovávaní bakalárskych a diplomových prác. Zameranie je najmä na oblasti a témy, ktoré posúvajú vpred tak študentov ako aj spoločnosť. Spoločnosť spolupracuje so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

V prípade, že máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou pri spracovávaní bakalárskej alebo diplomovej práce, kliknite na zoznam spolupracujúcich vysokých škôl a tém, ponúkaných na školský rok 2018/2019.

Ak vás niektorá téma zaujala a ste študentom danej vysokej školy, kontaktujte nás e-mailom na studenti@zf.com a zašlite nám váš životopis, motivačný list v rozsahu najviac ½ strany, v ktorom uveďte dôvod, prečo máte záujem o spracovanie vybranej témy. V maili takisto uveďte tému, ktorú ste si vybrali.

Vybraní študenti budú pozvaní do našej spoločnosti na výberový pohovor a vybranému študentovi alebo študentke ponúkne spoločnosť možnosť spolupracovať s mentorom z podnikovej sféry.

V prípade, že naša spoločnosť neurčí presný názov témy, ponúkne študentom len oblasť pre bakalársku/diplomovú prácu. Úlohou študenta je určiť názov témy, odsúhlasiť si názov témy s danou vysokou školou a následne s nami. Ak študent úspešne absolvuje pohovor, získa prostredníctvom mentora prístup k vybraných firemným informáciám.

Nenašli ste medzi témami a oblasťami takú, ktorá vás zaujala? Pošlite nám vami zvolenú tému (presný názov, vysokú školu a ročník štúdia) a my posúdime jej využiteľnosť a prínos pre našu spoločnosť a môžeme vás kontaktovať s pozvaním na osobné stretnutie.
Témy balakárskych a diplomových prác

Bakalárske práce

Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave
Názov témy (*oblasť = je potrebné určiť presný názov témy) Lokalita Oddelenie
1. Optimalizácia nástroja na zúženie rúr tlmiča Levice Výroba tlmičov
2. Zvýšenie dostupnosti montážnej linky elemináciou dvojitých meraní Levice Výroba tlmičov
3. Zníženie rozpracovanej výroby na lakovni prostredníctvom "online" metódy Levice Výroba tlmičov
4. Optimalizácia procesu plnenia oleja pre dvojrúrový tlmič nárazov Levice Výroba tlmičov
5. Kalenie membránových pružín pod lisom – vplyv parametrov kalenia na zakalený diel Trnava Kaliareň
6. Optické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe Trnava Nástrojáreň
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Návrh opatrení na minimalizáciu sortovania hotových výrobkov Levice Kvalita CT
2. Vypracovanie podkladov pre školenia v rámci spoločnosti Levice Vzdelávanie
3. Minimalizácia sortovania vstupných materiálov Levice Kvalita CT
4. Kalenie membránových pružín pod lisom – vplyv parametrov kalenia na zakalený diel Trnava Kaliareň
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Ergonomické usporiadanie pracovísk na zváracej linke Levice Kvalita CT

Diplomové práce

Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave
Názov témy (*oblasť = je potrebné určiť presný názov témy) Lokalita Oddelenie
1. Vplyv reznej rýchlosti na drsnosť povrchu a vznik vibrácií pri čelnom frézovaní Levice Výroba CC
2. Využívanie podporných nástrojov pri spracovaní procesov FMEA Levice Kvalita CC
3. Optimalisation of converter cover Trnava R & D
4. Thrust washer material optimalisation Trnava R & D
5. Diplomová práca na tému dvojhmotných zotrvačníkov Trnava R & D
6. Zvýšenie dostupnosti montážnej linky elemináciou dvojitých meraní Levice Výroba tlmičov
7. Zníženie rozpracovanej výroby na lakovni prostredníctvom "online" metódy Levice Výroba tlmičov
8. Optimalizácia vstupov po konštrukčnej stránke pre dokumenty "overovacej skúšky" a ich následné spracovanie pomocou aplikácie "SaxWare Clutch Design" pre účely návrhu spojky Trnava R & D
9. Data mining, analýza dát z výrobných liniek membránovej pružiny a veka úplného, preskúmanie vzťahu medzi parametrami síl membránovej pružiny, veka úplného a ich aplikácia pri návrhu spojky Trnava R & D
10. Stanovenie deformačného odporu Trnava Nástrojáreň
11. Vplyv samotnej konštrukcie a technologických parametrov procesu nitovania na výslednú pevnosť nitového spojenia "prítlačný kotúč + tangenciálne pásiky úplného veka" Trnava R & D
12. Optimalizácia procesov na oddelení výroby prototypov v ZF Slovakia Trnava R & D
13. Finančné riadenie v priemyselnom podniku Trnava Controlling
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Stanovenie deformačného odporu Trnava Nástrojáreň
2. Vplyv reznej rýchlosti na drsnosť potvrchu a vznik vibrácií pri čelnom frézovaní Levice Výroba CC
3. Využívanie podporných nástrojov pri spracovaní procesov FMEA Levice Kvalita CC
4. Optimalisation of converter cover Trnava R & D
5. Thrust washer material optimalisation Trnava R & D
6. Diplomová práca na tému dvojhmotných zotrvačníkov Trnava R & D
7. Optimalizácia vstupov po konštrukčnej stránke pre dokumenty "overovacej skúšky" a ich následné spracovanie pomocou aplikácie "SaxWare Clutch Design" pre účely návrhu spojky Trnava R & D
8. Data mining, analýza dát z výrobných liniek membránovej pružiny a veka úplného, preskúmanie vzťahu medzi parametrami síl membránovej pružiny, veka úplného a ich aplikácia pri návrhu spojky Trnava R & D
Fakulta informatiky a informačných technollógií STU v Bratislave
Názov témy Lokalita Prevádzka
1. Data mining, analýza dát z výrobných liniek membránovej pružiny a veka úplného, preskúmanie vzťahu medzi parametrami síl membránovej pružiny, veka úplného a ich aplikácia pri návrhu spojky Trnava R & D
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Ergonomické usporiadanie pracovísk na zváracej linke Levice Kvalita CT
Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati v Zlíne
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Finančné riadenie v priemyselnom podniku Trnava Controlling

Kontakt

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na emailovej adrese: studenti@zf.com