Dynamika a internacionálnosťAko globálny hráč, ktorý určuje trendy na všetkých trhoch, sme vždy pritom a vpredu

Globálny automobilový priemysel stojí pred veľkými zmenami. U spoločnosti ZF môžete tieto zmeny nielen sprevádzať, ale môžete budúcnosť aktívne formovať. Pretože my sme celkom vpredu, keď sa jedná o inovácie v automobilovej oblasti.

So svojimi kľúčovými technológiami tvoríme megatrendy ako sú efektívnosť, bezpečnosť a autonómna jazda. Aj keď je ťažiskom zamerania ZF oblasť osobných automobilov, je spoločnosť známa aj ako popredný dodávateľ technológií a servisu pre úžitkové automobily, neautomobilové a priemyselné aplikácie. Intenzívna výmena technologických know-how v rôznych oblastiach sa podpisuje na atraktívnosti produktov ZF v každej oblasti.

U nás máte možnosť pracovať v internacionálnom prostredí rôznych trhov a oblastí a na rôznych produktoch. A máte príležitosť, presadiť sa v rýchlo sa meniacom flexibilnom prostredí a podieľať sa na globálnych trendoch budúcnosti. Chcete byť pri tom?

Chcete sa dostať dovnútra? Vaše ďalšie kroky