Duálne vzdelávanieKrok k lepšej práci

Spoločnosť ZF Slovakia si je vedomá toho, že jej ďalší rast je spojený s rozvojom a vzdelávaním nových zamestnancov a vychovávaním si budúcich kolegov presne podľa požiadaviek konkrétnej pracovnej pozície. V školskom roku 2016/2017 nastúpili do prvého ročníka vybraných stredných odborných škôl naši prví dualisti.

Ak máte záujem o bližšie informácie o duálnom vzdelávaní, kontaktujte nás mailom na adrese:

dual@zf.com alebo 0905 560227 pre Levice, 0918 954382 pre Trnavu.

.

Počty študentov

Odbor Stredná škola Lokalita Počet študentov v 1. ročníku Počet študentov v 2. ročníku Počet študentov v 3. ročníku
Mechanik-nastavovač SOŠ Automobilová Trnava Trnava 24 20 15
Nástrojár SOŠ Automobilová Trnava Trnava 7 6 8
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení SOŠ technická Tlmače Levice 10 11 10
Mechanik-elektrotechnik SOŠ technická Tlmače Levice 8 8 8
Obrábač kovov SOŠ technická Tlmače Levice 0 7 0
Mechanik špecialista automobilovej výroby SOŠ techniky a služieb v Leviciach Levice 7 11 9

Spolupracujúce školy Trnava

V Trnave spolupracujeme na vzdelávaní a výchove svojich budúcich kolegov so Strednou odbornou školou automobilovou. S novým školským rokom 2019/2020 môžete začať svoju budúcu kariéru so ZF Slovakia v odboroch Mechanik - nastavovač a Nástrojár.

Levice

V Levickom regióne je náš záber širší, tu spolupracujeme so Strednou odbornou školou technickou v Tlmačoch a Strednou odbornou školou techniky a služieb v Leviciach.

V jednotlivých školách sa môžete na svoje budúce povolanie pripraviť v odboroch Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Obrábač kovov, Mechanik - elektrotechnik, Mechanik špecialista automobilovej výroby pre levický závod.

Počty otváraných miest v duálnom vzdelávaní v školskom roku 2019/2020 nájdete pri popisoch jednotlivých ponúkaných odborov.

Odbory v duálnom vzdelávaní

Trnava

Mechanik - nastavovač

Stará sa o chod stroja, odstraňuje drobné poruchy, nastavuje stroj. Počas chodu stroja sa stará o jeho preventívne udržiavanie, plánuje opravu, resp. odporúča opravy pre údržbu. Nastavuje stroj pre nové produkty a upravuje parametre stroja.

Spolupracujúca škola: Stredná odborná škola automobilová Trnava

Počet otváraných miest v duálnom vzdelávaní: 12

Nástrojár

Pripravuje nástroje a prípravky pre výrobu. Obrába, vŕta, závituje a pripravuje nástroje na tepelné spracovanie. Opracuje poškodené nástroje a prípravky. Montuje jednoduché, ale aj zložité nástroje pre výrobu.

Spolupracujúca škola: Stredná odborná škola automobilová Trnava

Počet otváraných miest v duálnom vzdelávaní: 10

Levice

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Stará sa o chod stroja, odstraňuje drobné poruchy, nastavuje stroj. Počas chodu stroja sa stará o jeho preventívne udržiavanie, plánuje opravu, resp. odporúča opravy pre údržbu, nastavuje stroj pre nové produkty. Upravuje parametre stroja.

Spolupracujúca škola: Stredná odborná škola technická Tlmače

Počet otváraných miest v duálnom vzdelávaní: 12

Mechanik - elektrotechnik

Určuje a odstraňuje poruchy a nedostatky zariadení. Robí plánovanú údržbu strojov a zariadení a zabezpečuje náhradné diely. Ukladá informácie do počítačového systému údržby.

Spolupracujúca škola: Stredná odborná škola technická Tlmače

Počet otváraných miest v duálnom vzdelávaní: 10

Obrábač kovov

Obsluhuje rôzne obrábacie stroje a centrá (CNC, NC,...). Vyrába súčiastky podľa technických dokumentov a kontroluje výsledné súčiastky.

Spolupracujúca škola: Stredná odborná škola technická Tlmače

Počet otváraných miest v duálnom vzdelávaní: 12

Mechanik špecialista automobilovej výroby

Obsluhuje výrobné stroje, montážne linky, zváracie linky a poloautomaty. Spolupracuje s kolegami z rôznych oddelení (kvalita, technológia výroby...). Ručne upravuje strojné súčiastky a montuje zostavy a podzostavy súčiastok.

Spolupracujúca škola: Stredná odborná škola techniky a služieb Levice

Počet otváraných miest v duálnom vzdelávaní: 18

Výhody duálneho vzdelávania v ZF Slovakia

Duálne vzdelávanie v ZF Slovakia Vám poskytne:

  • Praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami v novovybudovaných školiacich centrách
  • Podporu zamestnávateľa počas celého štúdia
  • Bezplatné stravovanie počas praxe priamo u zamestnávateľa
  • Bezplatné pracovné oblečenie a obuv
  • Žiaci 1. ročníka dostanú po nástupe do školy v septembri špeciálnu prémiu
  • Možnosť získať podnikové štipendiumPo úspešnom ukončení štúdia získate:

  • Práca v stabilnej spoločnosti
  • Možnosť ďalšieho rozvoja a kariérneho rastu
  • Bohatý sociálny program

Podnikové štipendium

Výška štipendia je podmienená študijnými výsledkami, dochádzkou a disciplínou študenta.

Ročník štúdia Maximálna výška podnikového štipendia
1. ročník 100 €
2. ročník 150 €
3. ročník 200 €
4. ročník 250 €

Kontakt

Ak Vás zaujala možnosť spojiť štúdium a Vašu pracovnú kariéru s našou spoločnosťou alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na:

Kontakt Trnava

Telefón: 033 / 5959 886

Mobil: 0918 954 382

Email: dual@zf.com

Kontakt Levice

Telefón: 036 / 6294 732

Mobil: 0905 560 227

Email: dual@zf.com