Servis pre veternú energiuVaša globálna servisná sieť pre veternú energiu

Kompletný servis pre veternú energiu

Profitujte zo silného globálneho spojenectva s ZF a premysleného kompletného servisu pre prevodovky, určené pre oblasť veternej energie a hnacích mechanizmov, s ktorým sa môžete v konkurencii úspešne presadiť.

Technológie na vysokej úrovni a dobývaný trh požaduje dnes viac ako odborné opravy defektných zariadení. Ako zákazník spoločnosti ZF Aftermarket profitujete preto automaticky, pri zapojení na našu globálnu servisnú sieť, z regionálnych servisných centier na všetkých dôležitých trhoch so zariadeniami pre veternú energiu a z vysokého kvalitatívneho štandardu udržiavaného na celom svete na rovnakej úrovni.

Trvalá dostupnosť náhradných dielov pre všetky typy prevodoviek a kompletné prevodovky na výmenu od popredných výrobcov zabezpečia hospodárne úspešnú prevádzku Vašich zariadení veterných elektrární. Náš celosvetovo ponúkaný servis na mieste, celosvetovo vybudovaná sieť expertov a koncept jednotného kontaktného miesta (one-stop-service) pritom enormne redukujú logistickú náročnosť pri údržbe a opravách – minimalizácia drahých odstávok.

Naši servisní technici sú schopní vyhodnotiť stav hnacieho mechanizmu aj priamo na mieste, na turbíne – on- ako aj off-shore. Pomocou presných meraní včas identifikujú možnosť poruchy a môžu reagovať skôr, ako dôjde k poškodeniu. Tým je možné minimalizovať nepredvídané výpadky včasnou opravou alebo výmenou jednotlivých konštrukčných dielov.

Prostredníctvom siete ZF Test Systems máte okrem toho prístup na našu vynikajúcu infraštruktúru skúšok. Skúšobné zariadenia v rozsahu výkonu 0,5 MW až 18 MW umožňujú záťažové testy prevodoviek a ložísk blízke reálnym podmienkam – pre výskum & vývoj rovnako ako údržbu & opravy

Celosvetová servisná sieť pre veternú energiu

Stúpajúci význam veternej energie na trhu s energiou ide ruka v ruke s rastúcou globalizáciou obchodu. ZF Aftermarket je zastúpený na všetkých dôležitých trhoch sveta, aby pomocou svojho vynikajúceho know-how pokryl dopyt po opravách a servisných službách.

  • Angažovaná globálna servisná sieť
  • 11 pobočiek pre veternú energiu
  • 3 predajných miest
  • Skúsení inžinieri a servisní špecialisti
  • Promptná a spoľahlivá podpora, všade
  • Rýchly, pružný servis a krátke časy opráv
  • Vynikajúca kvalita výkonov
  • Budovanie aktivít pre servis v oblasti veternej energie v ázijskom priestore

Spojte sa s nami

Ďalšie informácie