see. think. act.
ZF_IAA-Grafik_Final created by 'Z0132191 (Marketa Svatkova) (Marketa Svatkova)' on uploading a picture in project 'i18n Slovakia'

ZF na Slovensku

ZF na Slovensku patrí medzi najväčších zamestnávateľov a dodávateľov automobilového priemyslu. Skupina ZF má na Slovensku históriu už viac ako 30 rokov, pričom prvý závod vznikol už v roku 1993 v Trnave. Koncern ZF sa na Slovensku dynamicky rozvíja a v súčasnosti zamestnáva ZF na Slovensku viac okolo 4100 zamestnancov.

ZF je na Slovensku zastúpená siedmich mestách:

 • ZF Slovakia, a.s., má svoje prevádzky v lokalitách Trnava, Komárno, Levice, Šahy a Detva.
 • ZF Active Safety Slovakia, s.r.o., sa nachádza v lokalite Nové Mesto nad Váhom
 • ZF CV Distribution Austria GmbH, organizačná zložka

Naši zákazníci oceňujú kvalitu výrobkov vyrobených na Slovensku, vysokú pridanú hodnotu zabezpečuje hĺbka výroby s vlastnou technológiou precízneho kovoobrábania, technológiou lisovania, vývoja a výroby trecích materiálov, výroby náradia, lakovania a povrchov a zvárania:

 • elektromotory a systémy pre posilňovače riadania,
 • tlmiče a podvozkové komponenty pre osobné automobily,
 • spojky a zotrvačníky pre osobné automobily, meniče krútiaceho momentu pre nákladné a osobné automobily.

Podporné oddelenia na Slovensku:

 • výskum a vývoj vrátane výroby prototypov a testovania
 • strategický komoditný nákup
 • nástrojáreň
 • back - office

Udržateľnosť@ZF

Udržateľnosť je jednou z najväčších výziev súčasnosti. V ZF vieme, že konať udržateľne znamená:

 • prevzatie zodpovednosti za klímu a prírodu
 • ľudí
 • vytváranie trvalých hodnôt

To, čo robíme teraz a ako sme odhodlaní v našich aktivitách bude rozhodujúce pre budúce generácie, pre našu planétu a samozrejme pre náš úspech v ZF.

Ak sa chcete dozvedieť viac o udržateľnosti v ZF, navštívte oficiálnu stránku: Ako ZF myslí a koná trvalo udržiteľne

PROFIL PREVÁDZOK ZF NA SLOVENSKU

Výskumné a vývojové centrum v Trnave

Výskumné a vývojové centrum v Trnave nadväzuje na stratégiu vývoja a výroby technológií pre mobilitu budúcnosti a udáva tempo na dynamickom trhu elektromobility.

Naši inžinieri sa teda nie len novým trendom v automobilovom priemysle prispôsobujú, ale ich aj vytvárajú. Zdokonaľujeme efektivitu e-motorov, ponúkame menšie a ľahšie systémy, vyšší výkon a kratšie časy nabíjania batérii.

Sme hrdí na svoj vývoj komponentov pre hybridné a elektrické pohonné jednotky.

Trnava

V Trnave sa spoločnosť ZF nachádza v priestoroch bývalých Trnavských automobilových závodov. Moderný výrobný závod od roku 1993 produkuje spojky, dvojhmotové zotrvačníky a hydrodynamické konvertory. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 1500 zamestnancov a okrem výroby a montáže spomínaných produktov v Trnave prebieha aj ich vývoj a testovanie. Spoločnosť sa zameriava na ekologickú výrobu, trvalo udržateľný rast a stále viac investuje do prípravy svojich zamestnancov, hál a výrobných zariadení na príchod Industry 4.0. Už od začiatku svojej výroby v Trnave a na Slovensku dbá na bezpečnosť a sociálne istoty svojich zamestnancov.

Oddelenie vývoja bolo založené v roku 2005, pričom jeho hlavným účelom bola podpora sériovej výroby v závode Trnava. Prostredníctvom počítačom podporovaného návrhu (CAD) sa vytvárajú nové dizajny. Najmodernejší simulačný softvér umožňuje rôzne mechanické a tepelné výpočty a koncepty výrobkov sa preverujú na skúšobných staniciach a na vozidle.
Vďaka tomu, že odborné znalosti o výrobku a procese sa zhromažďujú v rámci oddelenia vývoja, je zabezpečená podpora činností najväčšieho závodu koncernu ZF na výrobu spojok v snahe o ich neustále zlepšovanie.

V rámci procesu získavania a spracovávania zákazníckych projektov spojkových aplikácií pre budúce platformy vozidiel navrhuje oddelenie vývoja spojky podľa špecifikácií zákazníka. Výsledný dizajn sa preveruje niekoľkými simuláciami vrátane metódy konečných prvkov a termodynamických výpočtov. Súčasne sa zhotovujú prototypy, ktoré sa kontrolujú na skúšobných staniciach ohľadom ich životnosti. Nakoniec inžinieri vývoja pomáhajú pri realizácii projektu v rámci sériovej výroby. V nadväznosti na paletu výrobkov spoločnosti ZF Slovakia v Trnave sa oddelenie vývoja zaoberá návrhom a testovaním meničov krútiaceho momentu a spojkových obložení.

Levice

Guľové kĺby a stabilizátory patria medzi podvozkové komponenty. Vyrábajú sa z ocele, ale i z plastu. Používajú sa technológie sústruženia, tepelného spracovania, odporového zvárania, ako aj automatizované montážne zariadenia s kruhovými otočnými stolmi. Guľové kĺby alebo inak guľové závesy spájajú teleso vozidla/nápravy s držiakom uchytenia kolesa. Starajú sa o to, aby sa koleso vo vertikálnej polohe dynamicky pohybovalo v potrebných medziach pri zatáčaní. Svojím charakterom a umiestnením patria kĺby medzi bezpečnostné diely ovplyvňujúce bezpečnú jazdu posádky vozidla.

Tlmič nárazov vo vozidle je najdôležitejšou časťou jeho podvozku. Zabezpečuje, že koleso je v stálom kontakte s vozovkou a to aj pri prejazde zákrutou alebo plnom brzdení. Okrem toho tlmič nárazov účinne eliminuje vibrácie podvozku vozidla. Tlmič nárazov osobného vozidla predstavuje hydraulický systém, kde sa kinetická energia premieňa na teplo. V Leviciach sa vyrábajú iba tlmiče nárazov s dvojtrubkovým dizajnom s dvoma ventilmi, ktoré riadia tok oleja. Hydraulický systém sa skladá na automatizovaných montážnych linkách. Montujú sa tu taktiež konvenčné ventilové technológie ako ventily PLV a ventily SDC.

V roku 2010 bol v Leviciach v bývalom priemyselnom areáli „Levitex“ vybudovaný ďalší závod, kde výrobný segment komponentov pohonu umiestnil malosériovú montáž spojok. Areál Levitex sa rozrástol o výrobu predne a zadne moduly pruženia tlmičov.

Pobočky ZF na Slovensku