Meta

Adatvédelem

A ZF számára minden természetes személy személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú. Ez magába foglalja a közlekedésben résztvevő összes embert is. Ezért ezennel tájékoztatni szeretnénk Önt a személyes adatok kezeléséről annak során, amikor a ZF tesztjárművek az automatizált és autonóm vezetéshez kapcsolódó biztonságos algoritmusok fejlesztése érdekében a közterületeken videofelvételeket készítenek. A ZF Friedrichshafen AG ilyen irányú feldolgozással kapcsolatos valamennyi tevékenységét kizárólag az ÁAR (GDPR) és a BDSG (szövetségi adatvédelmi törvény) jogszabályi rendelkezései alapján végzi. Ez magával vonja azt is, hogy munkatársainkat és alkalmazott szerződéses adatfeldolgozóinkat szerződés kötelezi ezen adatvédelmi előírások betartására.

Az ezekkel az információkkal kapcsolatos esetleges megjegyzéseit vagy kérdéseit a ZF konszern adatvédelmi koordinátorához, Silke Wolf asszonyhoz intézheti (aki egyben a ZF Friedrichshafen AG adatvédelmi megbízottja is) az alábbi címen:

Silke Wolf
ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Németország

A ZF konszern adatvédelmi koordinátora e-mailben is elérhető a qngncebgrpgvba@ms.pbz címen, valamint a lent kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

Milyen céllal történik ez az adatgyűjtés?

Az automatizált vezetési megoldásaink könnyíteni hivatottak a sofőr munkáját, hogy teljes figyelmét a közúti forgalomnak szentelhesse és ezáltal fokozza a közlekedés biztonságát. A tempomat, a parkolási asszisztens vagy a sávtartó asszisztens funkciók az első fejlesztések közé tartoztak, és ezeket már sokan magától értetődően használják. Mi erre építünk és bővítjük a jármű funkcionalitását.

A tesztjárművek biztonságos és szabályszerű üzemelése érdekében a járművekbe környezetfelismerő kamerák is be vannak szerelve. Ezek segítenek pl. a jármű útjában található akadályok felismerésében, hogy a járműveket mindig a forgalom szempontjából biztonságos állapotba lehessen hozni.

Milyen adatokat gyűjtünk?

A kamerák száma, hatótávolsága és élessége a forgalmi biztonság biztosításához szükséges mértékre korlátozódik, és ezt nem haladja meg.

A képfelvételek csak a forgalmi biztonságot, a termékbiztonságot, valamint az automatizált vezetés műszaki tesztelését és továbbfejlesztését szolgálják. A ZF Friedrichshafen AG-nek semmilyen érdeke sincs a véletlenül felvett személyek vagy gépjárműrendszámok azonosításában. A személyes adatok az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR (GDPR)) és a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) rendelkezései szerint kerülnek feldolgozásra. Az adatfeldolgozás jogi alapja a ZF Friedrichshafen AG jogos érdeke a fent megnevezett célok szerint (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1f bekezdése).

Hol közlekednek a járművek?

Az automatizált vezetési funkciók teszteléséhez a különböző forgalmi helyzetek lehető legszélesebb választékára van szükség.

Egy projekthez kapcsolódóan az ügyfél kérésére a ZF elvben globális felvételeket is készíthet.

Meddig tároljuk az adatokat?

A ZF az Ön személyes adatait nem tárolja tovább, mint ahogy azt az érvényes adatvédelmi törvények és egyéb jogszabályok megengedik, illetve ameddig az az adatgyűjtési célok szempontjából indokolt.

Alapvetően a gyűjtött adatokat a kutatási, ill. fejlesztési projektek időtartamára tároljuk.

A ZF megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosításához; a megfelelő kockázatelemzés tartalmazza az érintett személyek jogainak korlátozására, a gyakorlatba való átültetés költségeire, valamint az adatfeldolgozás típusára, terjedelmére, szövegkörnyezetére és céljaira vonatkozó kockázatelemzést.

Az intézkedések magukba foglalják

 • (i) A személyes adatok titkosítását, amennyiben ez alkalmazható/megfelelő
 • (ii) A feldolgozással kapcsolatos rendszerek és szolgáltatások bizalmasságának, integritásának, rendelkezésre állásának és terhelhetőségének hosszú időtartamra történő biztosításának a képességét
 • (iii) A személyes adatok rendelkezésre állásának, illetve fizikai vagy műszaki incidens esetén az ezekhez történő hozzáférés gyors visszaállításának a képességét
 • (iv) A műszaki és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres ellenőrzésére, vizsgálatára és értékelésére irányuló eljárást a feldolgozás védettségének biztosítása érdekében

Személyes adatok fogadói

A ZF Friedrichshafen AG a ZF csoport vállalati székhelye. Mivel a ZF csoport vállalati informatikai rendszere megosztott rendszerben üzemel, és mert az üzleti tevékenységünk nemzetközi színtéren folyik, a ZF Friedrichshafen AG és leányvállalatai (a továbbiakban: „ZF jogi személyek”) által gyűjtött és kezelt személyes adatokon a ZF csoport többi ZF jogi szervezete is osztozni tud, ill. azokhoz a fenti célokra hozzá tud férni. A ZF EU-n és az Egyesült Királyságon kívül működő jogi szervezetei számára történő adattovábbítás csak a jelen Közlemény VIII. szakaszában a nemzetközi adatátvitelre meghatározott rendelkezések szerint folyhat (lásd alább). A ZF csoporthoz tartozó ZF jogi szervezetek áttekintése az alábbi weboldalon található:

https://www.zf.com/locations

A ZF ezenkívül a következőkkel oszthatja meg az Ön személyes adatait:

 • Informatikai és együttműködéssel kapcsolatos szolgáltatások szolgáltatói;
 • Marketinggel, kutatással és kommunikációval kapcsolatos szolgáltatások szolgáltatói;

A ZF ezenkívül harmadik feleknek is tudomására hozza az Ön személyes adatait:

 • abban az esetben, ha a ZF bármely vállalkozást vagy vagyontárgyat vásárol, mely esetben a ZF az Ön személyes adatait az adott vállalkozás vagy vagyontárgy leendő eladójának vagy vevőjének tudomására hozhatja;
 • ha a ZF-et vagy vagyonának lényegében egészét felvásárolja harmadik fél, mely esetben az Önre vonatkozó, a ZF birtokában lévő adatok az átruházott vagyon részét képezhetik;
 • ha a ZF az Ön személyes adatait valamely jogszabályi előírás teljesítése vagy a ZF, a ZF ügyfelei vagy mások jogainak, vagyonának vagy biztonságának megóvása érdekében köteles nyilvánosságra hozni vagy megosztani. Ide tartozik a személyes adatok állami hatóságokkal (köztük igazságügyi és rendőri hatóságokkal) történő cseréje például kiberbiztonsági esemény alkalmával; és
 • ha Ön ebbe kifejezetten beleegyezett.

Az Ön személyes adatainak olyan harmadik felek részére történő közzététele során, akik a ZF nevében kezelik az Ön személyes adatait, az összegyűjtött személyes adatok csak gondosan kiválasztott adatkezelőkhöz jutnak el, akik majd az érvényes jogi és szerződéses kötelezettségek teljesülése érdekében a ZF utasításai alapján fognak eljárni.

Nemzetközi adattovábbítások

A nemzetközi adattovábbítás kifejezés a személyes adatok Európai Gazdasági Térségen („EGT”) és az Egyesült Királyságon kívüli továbbítására utal. A ZF a személyes adatoknak nemzetközi szintéren, tehát az EGT-n és az Egyesült Királyságon kívül elhelyezkedő más vállalatcsoportok vagy harmadik felek irányában végzett továbbítása/fogadása terén is érintett, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat is. Abban az esetben, ha az Ön adatait az EGT-n és az Egyesült Királyságon kívülre továbbítja, a ZF gondoskodik arról, hogy személyes adatait a következő óvintézkedésekkel védje:

 • az Ön személyes adatainak továbbítási célországának joga megfelelő szintű adatvédelmet biztosít (az EU általános adatvédelmi rendeletének (2016/679) (ÁAR (GDPR)) 45. cikke);
 • a továbbításra az Európai Bizottság által jóváhagyott adatvédelmi rendelkezések vonatkoznak (ÁAR (GDPR) 46.2 cikk) vagy az EU-USA Adatvédelmi Pajzs hatálya alá tartozik (ÁAR (GDPR) 45.1 cikk); vagy
 • az ÁAR (GDPR) 46. cikke szerinti egyéb megfelelő óvintézkedés.

Ha az Ön személyes adatainak az EGT-n és az Egyesült Királyságon kívülre történő továbbításáról illetve az erre nézve végrehajtott óvintézkedésekről bővebb tájékoztatást szeretne (többek között, hogy hogyan kaphat ezekből egy példányt), kérjük, keresse meg a ZF Csoport adatvédelmi koordinátorát (ld. a fenti III. fejezet).

Milyen jogaik vannak a felvételek által érintett személyeknek?

Az érvényes adatvédelmi törvények szerint a következő jogokkal élhet. Ezeket a jogokat bármikor érvényesítheti a ZF konszern adatvédelmi koordinátorával szemben:

· A személyes adatokhoz kapcsolódó hozzáférési, módosítási és törlési jog

 • A kezelés korlátozásának joga
 • Az adathordozhatósághoz való jog az alkalmazandó mértékben
 • A hozzájárulás visszavonásának joga, amennyiben a feldolgozás hozzájáruláson alapul
 • A felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtási jog
 • A kezelés elleni tiltakozás joga

Megfelelő kérelmet az alábbi kapcsolatfelvételi űrlap segítségével adhatja be. Kérjük, hogy a megfelelő felvétel kiválasztása érdekében a felvétel időpontját és pontos helyszínét, valamint a járművet a lehető legpontosabban adja meg.