Impressum

Usługodawca

ZF Friedrichshafen AG

Siedziba główna firmy
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen

Niemcy
Tel.: +49 7541 77-0
Adres e-mail:postoffice@zf.com

Reprezentowany przez Radę Nadzorczą

Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Jürgen Holeksa, Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Peter Lake

Rejestr Handlowy w Ulm, HRB 630206
Numer NIP: DE 145 374 190
D.U.N.S.: 31-501-5446

Kontakt
ZF Friedrichshafen AG, ZF Services
Andreas Vierhuf
Director de Marketing Internacional ZF Services
Tel.: +49 9721 4756 - 0
Adres e-mail:online.zf-aftermarket@zf.com

Informacje prawne

Informacje prawne dotyczące używania strony internetowej są dostępne w ZF Friedrichshafen AG.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega niżej określonym warunkom użytkowania. Wejście na stronę jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody:

Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje na temat firmy ZF Friedrichshafen AG oraz jej produktów. Zamieszczone tutaj elementy tekstowe i graficzne oraz zdjęcia i układ strony są chronione prawem autorskim.

Cała zawartość stron jest chroniona przez prawo i nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani modyfikowana w celach handlowych. Dozwolone jest pobieranie i/lub drukowanie tekstu, zdjęć oraz elementów graficznych wyłącznie do użytku własnego. Jakiekolwiek powielanie elementów grafiki, zdjęć, plików dźwiękowych, nagrań wideo bądź tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub papierowych jest dozwolone za pisemnym pozwoleniem firmy ZF Friedrichshafen AG.

Informacje o marce

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki handlowe / towarowe zamieszczone na stronach internetowych firmy ZF Friedrichshafen AG są prawnie chronionymi znakami towarowymi lub elementami opisu produktów / oznaczeniami firmy ZF Friedrichshafen AG i podmiotów od niej zależnych; dotyczy to w szczególności nazw produktów, logotypów oraz emblematów firmy.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie informacji

Zawartość strony jest przeznaczona wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Mimo że wszystkie informacje są zweryfikowane pod kątem poprawności i kompletności, w niektórych przypadkach mogą znajdować się w nich błędy lub niespójności. Z tego względu firma ZF Friedrichshafen AG nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń z tytułu strat materialnych lub niematerialnych związanych z dokładnością, poprawnością, kompletnością i przedmiotowością stron internetowych, np. wykorzystaniem lub niewykorzystaniem niepoprawnych lub niekompletnych informacji podanych na stronach internetowych spółki.

Ponadto ZF Friedrichshafen AG zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z oferowanymi usługami, np. pobieraniem plików udostępnianych na stronach internetowych ZF Friedrichshafen AG.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach, gdy spółce ZF Friedrichshafen AG lub jej przedstawicielom stawiane są zarzuty zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania. Ponadto wyłączenie odpowiedzialności spółki ZF Friedrichshafen AG nie jest wiążące w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań, tj. wypełnienie zadeklarowanych zobowiązań stanowi podstawową przesłankę właściwego wypełnienia umowy, a odwiedzający ma prawo zakładać stosowanie się do zadeklarowanych zobowiązań (zobowiązania/obowiązki kardynalne). Jednak w przypadku nieznacznych naruszeń roszczenia będą ograniczone w zakresie należnej kwoty w oparciu o możliwe do przewidzenia szkody umowne, jakie mogą wystąpić w momencie zakończenia obowiązywania umowy. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód wobec osób, w przypadku odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt (Product Liability Act), odpowiedzialności za brak gwarancji uzgodnionych w umowie oraz za działania wynikające ze złej woli.

ZF Friedrichshafen AG wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania załączników, usuwania fragmentów oferowanych stron lub też całości oferty bez publikowania specjalnego powiadomienia; ma to również zastosowanie do tymczasowego lub całkowitego wstrzymania publikacji/zamieszczania informacji.

Ogólna informacja o ochronie danych skierowana do klientów i partnerów biznesowych

Bez względu na zakres, w jakim wymagane jest podanie danych prywatnych lub handlowych na stronie internetowej ZF Friedrichshafen AG, wykorzystanie tych danych opiera się na założeniu, że użytkownik portalu wyraził na to zgodę. ZF Friedrichshafen AG zobowiązuje się do wykorzystywania tych danych tylko w określonym celu oraz do nieprzekazywania ich podmiotom zewnętrznym. Wszystkie dane użytkownika portalu będą traktowane jak dane poufne, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Do celów optymalizacji portal pobiera i przechowuje dane. Przy użyciu tych danych mogą zostać utworzone profile użytkowników strony oznaczone pseudonimem użytkownika. Tworzone są w tym celu pliki cookie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu gromadzenia i zapisywania danych w formie anonimowej. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej użytkownika. Umożliwiają one rozpoznawanie przeglądarki. Pliki cookie generowane przez nasz portal nie zawierają jakichkolwiek danych prywatnych użytkownika.

Bez zgody użytkownika żadne informacje pozwalające na identyfikację tożsamości danej osoby nie są zbierane. Bez wyraźnie udzielonej zgody danego użytkownika zebrane dane nie zostaną wykorzystane do określenia tożsamości użytkownika portalu i nie zostaną powiązane z danymi osobowymi osoby używającej pseudonimu.

Użytkownik strony może w każdej chwili cofnąć zgodę na pobieranie i przechowywanie powiązanych z nim danych, w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym.

Użytkownik może również wyłączyć funkcję zapisywania plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki, można znaleźć w funkcji pomocy.

Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie odnosi się do strony internetowej firmy ZF Friedrichshafen AG dostępnej pod adresem www.zf.com oraz do wszystkich portali, w których obecna jest ZF Friedrichshafen, w szczególności: www.facebook.com, www.youtube.com, www.twitter.com, www.linkedin.com, www.xing.com, www.tumblr.com.

©2016 ZF Friedrichshafen AG. Wszystkie prawa zastrzeżone.