Polityka prywatności

Ogólna informacja o ochronie danych skierowana do klientów i partnerów biznesowych

Informacje o przetwarzaniu danych w Witrynach ZF

Niniejsze Informacje o przetwarzaniu danych wyjaśniają, w jaki sposób spółka ZG Friedrichshafen AG (dalej zwana „ZF”) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w charakterze administratora danych podczas korzystania przez użytkownika z Witryn ZF dostępnych pod adresem zf.com.

ZF poważnie podchodzi do obowiązku ochrony danych użytkowników. Użyte w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych określenie „dane osobowe” oznacza dowolne informacje, osobno lub w połączeniu z innymi informacjami, do których ZF posiada dostęp, odnoszące się do użytkownika jako osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. ZF szanuje prawo użytkownika do prywatności i będzie przetwarzać jego dane osobowe wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Niniejsze Informacje o przetwarzaniu danych odnoszą się do informacji gromadzonych podczas korzystania przez użytkownika z Witryn ZF i ich funkcji.

1. Informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych

Informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych. Za każdym razem gdy użytkownik odwiedza Witryny ZF, gromadzone są określone informacje o nim, które wykorzystywane są do celów określonych poniżej. Konkretne rodzaje gromadzonych danych osobowych zależą od działań wykonywanych przez użytkownika w Witrynach ZF, jak szczegółowo wyjaśniono poniżej.

1.1 Informacje gromadzone automatycznie

Korzystając z Witryn ZF bez dokonywania rejestracji, użytkownik nie ma obowiązku aktywnego przekazywania określonych danych osobowych. ZF gromadzi jednak i przetwarza automatycznie następujące informacje:

informacje techniczne dotyczące sesji i połączenia, w tym adres IP urządzenia, typ przeglądarki, informacje o urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu, preferencje, strony odwiedzane bezpośrednio przed przejściem do Witryn ZF, strony wyświetlane w Witrynach ZF oraz data i godzina odwiedzin.

ZF przetwarza i wykorzystuje dane wskazane powyżej w celu (1) oferowania Witryny ZF i jej funkcji; (2) ulepszenia elementów i funkcji Witryny ZF; oraz (3) wykrywania niewłaściwego korzystania z i nieprawidłowego działania Witryn ZF oraz zapobiegania temu, w tym rozwiązywania problemów.

Gromadzenie powyższych informacji odbywa się m.in. z użyciem plików cookie. Szczegółowe informacje o rodzajach plików cookie i ich konkretnych zastosowaniach znajdują się w punkcie 2 poniżej.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych następuje na podstawie zapisów ustawowych, uzasadniających te czynności następującymi względami: (1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy korzystania z Witryn ZF; lub (2) ZF posiada zgodny z prawem interes w zapewnieniu funkcjonalności i bezbłędnego działania Witryny ZF oraz dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika.

1.2 Wnioski użytkowników, tworzenie Konta i logowanie

Przy tworzeniu Konta ZF (które jest wymagane do dostępu do niektórych części Witryn ZF), ZF gromadzi informacje, które użytkownik przekazuje w procesie rejestracji, w tym:

imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj działalności, branża, nazwa i rodzaj organizacji użytkownika, adres organizacji.

Te same dane przetwarzane są, gdy użytkownik wypełnia formularz kontaktu w witrynie, np. aby przesłać prośbę o informacje techniczne.

ZF przetwarza i wykorzystuje informacje wskazane powyżej w celu (1) sprawdzenia, czy użytkownik jest uprawniony do utworzenia Konta ZF, a także administrowania nim; (2) przestrzegania Warunków korzystania z Witryn ZF oraz wszystkich wynikających z nich praw i obowiązków; (3) dostosowania Witryn ZF i ich treści do potrzeb użytkownika; oraz (4) kontaktowania się z użytkownikiem poprzez wysyłanie powiadomień technicznych, aktualizacji, ostrzeżeń bezpieczeństwa oraz wiadomości wsparcia i administracyjnych.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych następuje na podstawie zapisów ustawowych, uzasadniających te czynności następującymi względami: (1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, w tym Warunków korzystania z Witryn ZF; lub (2) ZF posiada zgodny z prawem interes w zapewnieniu funkcjonalności Witryny ZF oraz dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika.

Jeśli użytkownik utworzy Konto ZF lub zaloguje się do niego, ZF będzie korzystać z danych logowania (nazwa użytkownika i hasło) w celu świadczenia dostępu do Witryn ZF i administrowania nim oraz, odpowiednio, do dodatkowych usług internetowych ZF lub osób trzecich dostępnych poprzez Witryny. Informacje przekazywane przez użytkownika przy rejestracji (imię i nazwisko) przetwarzane są w celu sprawdzenia i weryfikacji upoważnienia użytkownika oraz obsługi próśb o wyzerowanie hasła.

1.3 Usługi dodatkowe

Użytkownik może przekazywać ZF inne informacje, gdy zamówi dodatkowe usługi w Witrynie ZF. Informacje takie mogą obejmować adres dostawy, informacje o płatności itp. Gromadzenie i wykorzystywanie takich dodatkowych informacji odbywa się zgodnie z osobną Informacją o przetwarzaniu danych właściwą dla danej usługi.

2. Pliki cookie

ZF korzysta z plików cookie, standardowej internetowej metody przechowywania i pobierania danych logowania i innych informacji o sposobie korzystania z Witryny ZF przez każdego z jej użytkowników. Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane przez przeglądarkę WWW na dysku twardym komputera. Umożliwiają one ZF zapisywanie informacji takich jak preferencje użytkownika. Witryny ZF wykorzystują zarówno pliki cookie tzw. sesyjne, jak i trwałe. Trwałe pliki cookie pozostają w przeglądarce do momentu wygaśnięcia lub ich usunięcia. Pliki cookie sesji to pliki tymczasowe wygasające (i automatycznie usuwane) po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie umożliwiają ZF rozpoznanie urządzenia użytkownika (np. laptopa lub urządzenia mobilnego), tak aby można było dopasować sposób korzystania przez użytkownika z Witryn ZF pod kątem tego urządzenia. Pliki cookie nie identyfikują zwykle konkretnej osoby, jedynie urządzenie, z którego korzysta. ZF wykorzystuje pliki cookie do zapisywania informacji takich jak hasła i preferencje, tak aby nie trzeba było ich wprowadzać ponownie przy następnych odwiedzinach Witryny ZF, dostarczania użytkownikowi treści dopasowanej do jego zainteresowań oraz optymalizacji wydajności Witryn ZF. Informacjami powiązanymi z plikiem cookie mogą być również preferencje odwiedzających i zapisane informacje o sesji, na przykład odwiedzone strony, interakcja z funkcjami Witryn ZF, czas spędzony w Witrynach ZF i wersja językowa.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia blokowanie plików cookie z poziomu programu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z tych plików cookie, prosimy je wyłączyć, stosując się do odpowiednich dla jego przeglądarki poleceń zawartych na stronie http://www.allaboutcookie.org/ bądź korzystając z automatycznego narzędzia wyłączającego, jeśli jest dostępne. Tym niemniej niektóre usługi związane z Witrynami ZF nie będą działać przy wyłączonych plikach cookie.

Poniżej znajduje się lista kategorii plików cookie używanych w Witrynach ZF oraz opis ich działania. Niektóre z tych plików są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryn ZF. Inne nie są istotne, ale pomagają ZF ulepszyć Witryny ZF poprzez zbieranie anonimowych informacji o użytkownikach, bądź też przyczynić się do zwiększenia komfortu użytkownika Witryn ZF dzięki zapamiętaniu dokonanych wyborów.

ZF korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

Absolutnie niezbędne pliki cookie: – umożliwiające świadczenie usług i aplikacji, o które użytkownik wyraźnie poprosił

ZF wykorzystuje określone pliki cookie, które są niezbędne do działania Witryn ZF. Są to na przykład pliki cookie umożliwiające zalogowanie się do bezpiecznych obszarów Witryn ZF, zapewniające niezbędne bezpieczeństwo wymagane podczas odwiedzin Witryn ZF oraz pomagające szybciej wczytywać treści żądanych stron. Bez tych plików cookie nie można prawidłowo świadczyć w Witrynach ZF usług, o które wnioskuje użytkownik.

Korzystanie z tych plików cookie skutkuje przetwarzaniem następujących rodzajów danych: [anonimowy identyfikator sesji przeglądarki, grupy uprawnień, identyfikator użytkownika]. W zakresie, w jakim dane te muszą być uważane za dane osobowe, przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów ustawowych uzasadniających te czynności względem, że przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia żądanych usług Witryn ZF.

Funkcjonalne pliki cookies: – zapamiętujące wybory użytkownika w celu zwiększenia komfortu przeglądania

Te pliki cookie umożliwiają Witrynom ZF zapamiętanie wyborów dokonanych przez użytkownika, na przykład preferowanego języka, rodzaju używanego urządzenia i aktualnego regionu. Celem tych plików jest zapewnienie użytkownikowi większej personalizacji, tak aby nie musiał ustawiać preferencji od nowa przy każdym odwiedzeniu Witryn ZF. Jak wskazano powyżej, użytkownik może wyłączyć dowolne funkcjonalne pliki cookie, w takim jednak przypadku różne funkcje witryny mogą być niedostępne lub nie działać w żądany sposób.

Korzystanie z tych plików cookie skutkuje przetwarzaniem następujących rodzajów danych: [identyfikator urządzenia, preferowany język] W zakresie, w jakim dane te muszą być uważane za dane osobowe, przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów ustawowych uzasadniających te czynności następującymi względami: (1) przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia żądanych usług Witryn ZF; lub (2) ZF posiada zgodny z prawem interes w zapewnieniu funkcjonalności Witryny ZF oraz dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika.

Analityczne pliki cookie: – gromadzące anonimowe informacje o stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika

Te pliki cookie zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Witryn ZF, np. które strony odwiedzający wyświetlają najczęściej i czy pojawiają się komunikaty błędów. Analityczne pliki cookie nie służą do gromadzenia informacji identyfikujących osobę użytkownika – wszystkie zebrane informacje są agregowane i anonimizowane (m.in. poprzez usunięcie ostatnich dwóch oktetów adresu IP). ZF nie łączy zebranych za pośrednictwem tych plików cookie danych o korzystaniu z witryny z danymi osobowymi, które użytkownik mógł przekazać, rejestrując Konto ZF (tj. jego personaliami).

W Witrynach ZF wykorzystywana jest metoda Piwik PRO GmbH gromadzenia i przechowywania danych dotyczących korzystania z Witryn ZF przez użytkownika w celu optymalizacji ich usług i marketingu. Zgromadzone dane mogą posłużyć do utworzenia za pomocą plików cookie pseudonimowych profili używania.

W zakresie, w jakim dane te muszą być uważane za dane osobowe, przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów ustawowych uzasadniających te czynności następującymi względami: (1) ZF posiada zgodny z prawem interes w zapewnieniu dostosowania Witryn ZF do potrzeb użytkownika; lub (2) dane wykorzystywane są w postaci pseudonimowej do celów marketingu i optymalizacji, a użytkownik nie sprzeciwił się takiemu wykorzystaniu.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przetwarzaniu własnych danych w przyszłości za pomocą platformy śledzenia Piwik PRO, klikając poniższe łącze

Pliki cookie osób trzecich: – gromadzące informacje dla osób trzecich

W celu osadzenia w Witrynach ZF nagrań wideo ZF wykorzystuje usługi świadczone przez firmę Brightcove, Inc. [www.brightcove.com]. Domyślnie odtwarzacz Brightcove nie korzysta z plików cookie. Pliki cookie mogą jednak być wykorzystywane przez wtyczki dołączone do odtwarzacza Brightcove, jak również wtyczki do odtwarzaczy innych firm. Kontrolę nad plikami cookie używanymi przez wtyczki innych firm sprawują te firmy. Informacje na temat plików cookie używanych przez wtyczki Brightcove i firm trzecich znaleźć można w witrynie Brightcove. Informacje o plikach cookie Brightcove

3. Formularze kontaktowe, subskrypcja biuletynów i innej korespondencji marketingowej.

Witryny ZF mogą oferować użytkownikom możliwość zapisania się do biuletynu lub innej korespondencji marketingowej wysyłanej użytkownikom e-mailem. W tym celu ZF przetwarza i wykorzystuje personalia i adres e-mail użytkownika, aby dostarczyć mu biuletyn i inną subskrybowaną korespondencję. Rodzaj biuletynu zależy od rodzaju firmy i pojazdu wybranego w formularzu rejestracyjnym.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu subskrypcji biuletynów i innej korespondencji marketingowej odbywa się na podstawie (1) zapisów ustawowych uzasadniających te czynności względem, że przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia subskrypcji; lub (2) zgody użytkownika.

W celu weryfikacji subskrypcji/zgody użytkownika ZF stosuje metodę „double opt-in”. ZF przechowuje dokonane przez użytkownika potwierdzenie w celu udokumentowania i udowodnienia subskrypcji/zgody. Użytkownik ma prawo anulowania subskrypcji lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłania danych zgodnie z taryfą podstawową. Anulowanie lub cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed anulowaniem lub cofnięciem.

4. Zamawianie broszur i innych materiałów promocyjnych

Użytkownik może zamówić w Witrynach ZF broszury oraz, w odniesieniu do konkretnych aplikacji i usług świadczonych w Witrynach ZF, dodatkowe materiały promocyjne i reklamowe. ZF przetwarza i wykorzystuje informacje podane przez użytkownika (personalia, adres, dodatkowe dane do kontaktu oraz wybraną broszurę) w celu wykonania zamówienia i przesłania materiałów w żądany sposób (e-mailem, przesyłką pocztową itd.)

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych do tych celów odbywa się na podstawie (1) zapisów ustawowych uzasadniających te czynności względem, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówień; lub (2) zgody użytkownika. Użytkownik ma prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie.

5. Przekazywanie danych w ramach Grupy ZF

ZF jest spółką mającą siedzibę w Niemczech i prowadzącą działalność w skali ogólnoświatowej, wchodzącą w skład grupy spółek ZF, której obecni członkowie wymienieni zostali tutaj („ZF Group”). Dane, które użytkownik przekazuje podczas rejestracji Konta ZF (patrz punkt 1.2 powyżej) będą przechowywane w scentralizowanej bazie danych ZF w Niemczech i przekazywane w ramach Grupy ZF w celu zarządzania relacjami między użytkownikiem a ZF i Grupą ZF.

Przekazywanie i wykorzystywanie danych następuje na podstawie zapisów ustawowych, uzasadniających te czynności następującymi względami: (1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, w tym Warunków korzystania z Witryn ZF; lub (2) ZF posiada zgodny z prawem interes w przekazywaniu danych w ramach Grupy ZF do wewnętrznych celów administracyjnych.

Powiązane z użytkownikiem dane Konta ZF mogą być przetwarzane poza krajem użytkownika i Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w poniższych krajach/regionach USA, Meksyk, Kanada, Ukraina, Turcja, Rosja, Chiny, Szwajcaria, Serbia, Japonia, ZEA, Indie, Australia, Singapur, Tajwan, Indonezja, Korea Południowa, Tajlandia, Malezja, Wietnam, Filipiny, RPA, Algieria, Tunezja, Mauritius, Argentyna, Brazylia i Kolumbia. Gdy ZF zostanie zobowiązana do nieprzekazywania danych osobowych użytkownika poza jego kraj zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w tym kraju, podejmie stosowne środki celem zapewnienia przestrzegania tych wymogów.

Przekazanie danych użytkownika do kraju trzeciego (tj. niebędącego członkiem EU/EOG) odbywać się będzie zawsze zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W zakresie, jakim dany kraj trzeci nie jest uznawany przez Komisję Europejską lub kraj użytkownika za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, ZF zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające odpowiednią ochronę danych użytkownika, np. zawrze z odbiorcami w krajach trzecich umowy o przekazywaniu danych. W umowach zawarte będą standardowe klauzule umowne, które – zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej – zapewniają odpowiednie środki bezpieczeństwa, i o które można wnioskować pod adresem dataprotection@zf.com

Udostępnianie danych poza Grupą ZF

Chcąc świadczyć określone Aplikacje i Usługi, ZF udostępnia dane użytkownika konkretnym podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi w imieniu ZF. Chcąc świadczyć usług w swoim imieniu lub ułatwić ich świadczenie, ZF może korzystać z pomocy usługodawców zewnętrznych, takich jak podmiot świadczący usługi biuletynu, dostawca usług IT, dostawca hostingu oraz inni usługodawcy, którzy pełnią rolę podmiotów przetwarzających dane i w związku z tym przetwarzają je w imieniu i zgodnie z instrukcjami ZF. Powyższym osobom trzecim nie wolno wykorzystywać danych osobowych użytkownika do ich własnych celów handlowych, promocyjnych lub innych celów niż te wyraźnie wskazane w instrukcjach. Osoby te muszą stosować się do wyraźnych instrukcji ZF i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa celem ochrony danych osobowych.

ZF może ujawnić dane osobowe, gdy wymagają tego przepisy prawa ze względu na podporządkowanie się trwającemu postępowaniu sądowemu, orzeczeniu sądu lub wszczętemu przeciwko ZF postępowaniu prawnemu, bądź w inny sposób wymagany stosowną ustawą, rozporządzeniem lub regulaminem.

6. Wykrywanie i ściganie nadużyć

ZF przechowuje dane o sposobie korzystaniu z witryny, w tym adresy IP, celem wykrycia oraz, odpowiednio, ścigania nadużyć Witryn ZF. Dane te są usuwane po 7 dniach, chyba że okażą się niezbędne do ścigania przestępstw. Przechowywanie i wykorzystywanie danych następuje na podstawie zapisów ustawowych, uzasadniających te czynności następującymi względami: (1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, w tym Warunków korzystania z Witryn ZF; lub (2) ZF posiada zgodny z prawem interes, aby zapewnić funkcjonalność i bezbłędne działanie Witryn ZF.

7. Usuwanie danych

ZF zasadniczo usuwa dane osobowe natychmiast gdy nie są już potrzebne do realizacji celów, w których były pierwotne gromadzone lub przetwarzane. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, a użytkownik cofnie zgodę, ZF usunie jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki po cofnięciu, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania.

Użytkownikom zarejestrowanym ZF będzie co roku wysyłać przypomnienie o obowiązku potwierdzenia informacji przekazanej ZF podczas rejestrowania Konta ZF. W przypadku gdy użytkownik nie potwierdzi informacji o Koncie ZF, zostanie ono zdezaktywowane. ZF usunie Konto ZF i powiązane z nim dane po upływie jednego roku od daty dezaktywacji, chyba że użytkownik przekaże stosowne potwierdzenie.

8. Inne usługi, aplikacje i witryny

Za pośrednictwem Witryn ZF Użytkownik może uzyskiwać dostęp do innych usług i aplikacji, które korzystają z danych osobowych w sposób wyjaśniony w osobnych dokumentach informacyjnych na temat ochrony danych. W Witrynach ZF znajdują się również łącza do innych witryn. ZF nie odpowiada za sposób korzystania z tych witryn i za ochronę danych osobowych w nich. Użytkowników napominamy, aby zwracali uwagę, czy nie opuścili Witryn ZF, oraz przeczytali informacje o ochronie danych w innych witrynach.

9. Uprawnienia użytkownika

Użytkownik jest zasadniczo uprawniony do żądania od ZF dostępu do, poprawiania lub usunięcia przechowywanych przez ZF danych użytkownika, bądź, odpowiednio, ograniczenia ich przetwarzania w zakresie go dotyczącym albo sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, jak również do wykonania prawa do przenośności danych, w każdym wypadku w zakresie przyznanym odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru.

10. Kontakt

W przypadku zapytań dotyczących korzystania przez ZF z danych użytkownika, ich integralności i/lub spójności albo chęci wykonania jednego z uprawnień wymienionych w punkcie 9 użytkownik może skontaktować się z ZF e-mailem pod adresem dataprotection@zf.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: zf.com/contact.

Dane do kontaktu ze specjalistą ds. ochrony danych ZF:

ZF Friedrichshafen AG

Silke Wolf
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen

Niemcy

11. Zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych

Ponieważ sposób gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników może z upływem czasu ulegać zmianie, ZF może również zmodyfikować niniejszą Informację o ochronie danych, tak aby zawsze prawidłowo odzwierciedlała stosowane praktyki przetwarzania danych. Zachęcamy do okresowego przeglądania tego dokumentu.

Ostatnia modyfikacja: Maj 2018 r.